Bezoek Xi Jinping bezegelt goede betrekkingen met Vietnam.

Partijleider Xi Jinping ging op bezoek bij de leider van de Vietnamese communistische partij. De goede betrekkingen tussen beide partijen vertalen zich in concrete projecten en het bevriezen van de meningsverschillen over territoriale claims in de Zuid-Chinese zee.

Foto Xinhua/Ju Peng Disclaimer

China en Vietnam kwamen overeen strategisch samen te werken aan een gemeenschap met een gedeelde toekomst. Beide communistische partijen, de twee grootste in de wereld, kwamen overeen elkaar verder te steunen en samen het socialisme in de wereld te versterken.

De twistpunten in de Zuid-Chinese zee wil men omvormen tot opportuniteiten voor maritieme samenwerking.

We hadden het reeds gedetailleerd over de relaties tussen beide landen in een artikel naar aanleiding van de voorbereidende besprekingen vorige week.

Tijdens het bezoek van Xi werden ook over praktische samenwerking gesproken. De belangrijkste draaien rond de coördinatie van Vietnam met het Chinese Belt and Road Initiative, de hechte samenwerking binnen het Regional Comprehensive Economic Partnership waar beide landen lid van zijn, en de bevordering van de wederzijdse handel en investeringen.

De samenwerking moet er ook meer op gericht zijn om bij de bevolking een stevige basis te leggen voor de vriendschap tussen beide landen. (een reactie op anti-Chinese betogingen in Vietnam enkele jaren geleden naar aanleiding van de tegengestelde territoriale claims in de Zuid-Chinese zee). Landbouwsamenwerking, toerisme en contacten tussen jongeren krijgen bijzondere aandacht.

Er zijn bilaterale akkoorden gesloten op dertig domeinen. Het gaat vooral over economie, maar ook over defensie en politiesamenwerking.

Verschillende akkoorden hebben betrekking op de modernisering van de spoorlijn van Yunnnan naar Haiphong, een haven in het Noorden van Vietnam. Deze spoorweg zal de zuidwestelijke Chinese provincies beter ontsluiten en kan Vietnam toelaten ertsen van de mijnen nabij Haiphong naar China uit te voeren. De bestaande koloniale spoorlijn van de Fransen voldoet niet omdat de goederen aan de grens wegens de verschillende spoorbreedte moeten overgeslagen worden.

Bron: Xinhua

Print Friendly, PDF & Email