Studiecampagne in de CPC, afronding en nawerking

In april 2023 ging een studiecampagne van start in alle afdelingen, van hoog tot laag, van de Communistische Partij van China (CPC). Die is nu afgerond, maar het is de bedoeling voor een grondige nawerking te zorgen.

studiecampagne
Politiek Bureau-lid Cai Qi, zit een vergadering over de studiecampagne voor. (foto Xinhua/Liu Weibing) disclaimer

De hoogste leiding had op het voeren van die campagne aangedrongen en had ze daadwerkelijk georganiseerd. Xi Jinping zelf hecht een groot belang aan deze vormingsreeks en heeft erop toegezien dat de besprekingen en debatten goed werden georganiseerd en bijgewoond. Het onderwerp was dan ook ‘Het denken van Xi Jinping over het socialisme met Chinese kenmerken voor een nieuw tijdperk’.

Twee toespraken

Zondag werd in Beijing een bijeenkomst gehouden om deze ‘partijbrede’ scholing af te ronden en samen te vatten. Tijdens de bijeenkomst hield partijleider Xi Jinping een toespraak. Vervolgens was het de beurt aan Cai Qi, een lid van het Politiek Bureau van de CPC. Cai staat aan het hoofd van de Centrale Leidinggevende Groep voor de Studie van het thema dat tijdens de campagne prominent op de agenda stond. Hij riep iedereen op om Xi’s toespraak ‘grondig te begrijpen en de richtlijnen erin gewetensvol uit te voeren’. Op die manier zou de scholing volgens hem gedurende lange tijd vrucht afwerpen.

Xi over massalijn, en theorievorming, eenheid en discipline

In zijn eigen toespraak zei Xi dat de scholing heeft bijgedragen aan het oplossen van problemen die een hoogwaardige ontwikkeling in de weg staan. Een specifiek onderwerp was de aanpak van ‘de problemen waar de bevolking zich het meest zorgen over maakt’. Xi legt opnieuw de nadruk op de verbetering van de ‘werkstijl’ en ‘het naar de basis gaan’. Hij heeft het over de Fengqiao-ervaring, de mobilisatie van de massa van de bevolking om kaderleden te bekritiseren die hun werk niet goed doen, ‘de Massalijn’ te volgen, het formalisme en de bureaucratie te corrigeren. Deze begrippen die in het verleden politiek belangrijk waren moeten volgens Xi uiteraard aangepast worden aan de nieuwe tijd en de nieuwe situatie in China. ‘Het is’, zo zegt hij, ‘ noodzakelijk om een pragmatische, eerlijke en sobere werkstijl te bevorderen’, en verder ‘een revolutionaire spirit’ aan de dag te leggen. Door dat alles kan de partij concrete acties voeren om problemen op te lossen en goede resultaten te boeken, zodat de mensen het gevoel krijgen dat er met hun zorgen rekening wordt gehouden en dat hun problemen worden opgelost. Xi vindt dat ‘partijleden en functionarissen hun gedrag moeten verbeteren, zinloze formaliteiten en bureaucratisme moeten aanpakken’ en pleit voor een campagne over discipline binnen de partij.

Marxisme

Ook is de vorming gegaan over theoretische problemen in de partijvorming. Een opmerkelijke uitspraak van Xi hierbij was dat ‘partijleden zich beter moeten wapenen met theorieën en dat de theoretische basis voor solidariteit en eenheid binnen de partij moet worden verstevigd’. Wat die theoretische basis concreet inhoudt is af te leiden uit de uitspraken van Cai Qi dat het nodig is om ‘het ideologische fundament van de eenheid van de hele Partij te consolideren, de Partij te blijven bewapenen met vernieuwende theorieën en Partijleden en kaders aan te moedigen om de speciale vaardigheden van het marxisme echt te beheersen’.

Hoe verder?

Xi uitte zijn tevredenheid over het verloop en de resultaten, maar drong erop aan dat de conclusies nu zouden uitgevoerd en uitgebreid worden. Xi riep functionarissen op om een juist begrip te krijgen van wat het betekent om goed te presteren, zodat wat bereikt is met de opvoedingscampagne beter kan worden omgezet in resultaten van hoogwaardige ontwikkeling. Hij benadrukte dat de partij zijn eigen zaken streng op orde moet houden om het land beter te kunnen besturen.

Cai besloot zijn eigen toespraak met de woorden: ‘het is noodzakelijk om hard door te gaan met het bestuderen en uitvoeren van het gedachtegoed van Xi Jinping over socialisme met Chinese kenmerken voor een nieuw tijdperk, en onvermoeibaar te streven naar de opbouw van China tot een sterker land. Het is dus nodig de Chinese natie op alle fronten te verjongen en de Chinese modernisering voort te zetten.’

Bronnen: english.www.gov.cn (Engelstalige website van de Chinese regering), Xinhua, trackingpeoplesdaily.substack.com (een Engelstalige blog die officiële teksten van de partijkrant People’s Daily, vertaalt en samenvat)

Print Friendly, PDF & Email