China hoopt dat Afghanistan geen vrijhaven voor terroristen wordt

In de Veiligheidsraad van de VN heeft de Chinese vertegenwoordiger verklaard dat China de wil en de keuze van het Afghaanse volk respecteert. Beijing vindt wel dat Afghanistan nooit meer een vrijhaven voor terroristen mag worden.

Taliban in Herat (foto Global Times)

‘De situatie in Afghanistan is grondig veranderd. China respecteert de wil en de keuze van het Afghaanse volk. …De dringendste taak nu is vrede, stabiliteit en orde zo snel mogelijk te herstellen om slachtoffers en grote vluchtelingenstromen te vermijden’ verklaarde Geng Shuang in de spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de VN op maandag.

Geng: ‘ China is altijd van mening geweest dat een politieke oplossing de enige uitweg biedt voor Afghanistan. Vandaag staat Afghanistan op een historisch kruispunt. China heeft nota genomen van de verklaring van de taliban deze zondag dat de oorlog in Afghanistan voorbij is en dat ze gesprekken zullen houden om een open, inclusieve islamitische regering te vormen en de verantwoordelijke acties ondernemen om de veiligheid van Afghaanse burgers en buitenlandse diplomaten te verzekeren. China hoopt dat dit engagement kan volgehouden woorden zodat het tot een vlotte overgang komt in Afghanistan, waarbij alle vormen van terrorisme en criminaliteit vermeden worden , het Afghaanse volk van oorlog gevrijwaard wordt en ze hun land kunnen heropbouwen.’

Deze uitspraken zijn coherent met de ontvangst van een talibandelegatie door buitenlandminister Wang Yi in Tianjin einde vorige maand.

Geng Shuang riep nog op tot een versterking van de humanitaire hulp, voor noodlijdenden in Afghanistan maar ook voor de menswaardige opvang van grote aantallen vluchtelingen in buurlanden.

Terrorisme mag geen nieuwe kansen krijgen

Naast het lot van de Afghaanse bevolking is China vooral bezorgd over een mogelijke opstoot van terroristische groepen in een land in chaos. Geng: ‘De voorbije 20 jaar hebben terroristische organisaties zoals Islamitische staat, Al Qaeda en het East Turkestan Independence Movement (ETIM) zich georganiseerd in Afghanistan en zo een ernstige bedreiging gevormd voor de vrede en veiligheid in de regio.’

ETIM is een terroristische organisatie van Oeigoeren die streeft naar afscheiding van China voor de Oeigoerse minderheidsregio Xinjiang en verantwoordelijk is voor talrijke terroristische aanslagen in Xinjiang en de rest van China. Na de Amerikaanse invasie in Afghanistan belandden enkele tientallen ETIM-strijders in Guantanamo en erkenden de VS en de VN ETIM als terroristische organisatie. Volgens een schatting van de Veiligheidsraad vorig jaar telt ETIM ongeveer 3.500 strijders. Een aantal daarvan zit momenteel nog bij de Al Qaeda franchise in Idlib, Syrië. Ook in de moeilijk toegankelijke bergstreek van Afghanistan nabij de Chinese grens bevinden zich ETIM- eenheden.

Geng: ‘Afghanistan mag nooit meer een vrijhaven voor terroristen worden. Dat is de bottomline die niet kan overschreden worden bij elke toekomstige politieke oplossing in Afghanistan’. ‘We hopen dat de taliban in Afghanistan hun belofte zullen waar maken en een duidelijke breuk maken met terroristische organisaties.’ Geng verwijst hier naar de belofte van de talibandelegatie in Tianjin dat hun land onder hun bewind niet zal kunnen gebruikt worden als uitvalsbasis voor buitenlandse terroristische groepen.

VS zoekt diplomatieke steun van China

De Chinese pers maakt melding van een telefoongesprek tussen Antony Blinken, de VS-minister van buitenlandse zaken, en Wang Yi, zijn Chinese tegenhanger. Het is het hoogste niveau van overleg sinds de dialoog in Alaska in maart, die in ruzie ontaardde. Blijkbaar zocht Blinken diplomatieke steun van China voor de verdere aanpak van de Afghaanse crisis. De strijd tegen een mogelijke heropleving van het internationale terrorisme speelt daarin een rol. China heeft daar wel oren naar.

Volgens het Chinese verslag heeft Wang Yi de Amerikaanse diplomaat ook de les gelezen. Afghanistan is het bewijs dat het mechanisch kopiëren van een buitenlands model niet werkt in een land met een andere achtergrond. Geen regering kan stand houden zonder de steun van het volk, en de inzet van militaire middelen maakt de zaak alleen maar erger. De overhaaste terugtrekking van de Amerikaanse troepen heeft een zeer negatieve impact op de situatie. De VS kan zich niet aan zijn verantwoordelijkheid onttrekken en moet een constructieve rol spelen bij de wederopbouw. En de volgende acties van de VS mogen geen nieuwe problemen veroorzaken.

China is ontevreden over het schrappen van de Oeigoerse terroristen en separatisten van ETIM als terroristische organisatie, door de regering Trump.’ Dat dit niet onschuldig is blijkt uit een toespraak in augustus 2018 van Lawrence Wilkerson, een gepensioneerde kolonel en voormalig stafchef van buitenlandminister Colin Powell : ‘… er zijn 20 miljoen Oeigoeren. De CIA kan een operatie opzetten waarbij het deze Oeigoeren gebruikt, zoals Erdogan in Turkije gedaan heeft tegen Assad; er zijn er nu 20.000 die in Syrië leven. Indien de CIA China wil destabiliseren, dan is de beste manier onrust uit te lokken door samen te spannen met deze Oeigoeren om de Han Chinezen in Beijing van binnenuit lastig te vallen eerder dan van buiten.’
Wang Yi heeft gevraagd dat de VS het schrappen van ETIM ongedaan maakt. China is zeker bereid met de VS constructief samen te werken voor de wereldproblemen, maar dat is moeilijk wanneer de VS systematisch Chinese belangen schaadt en China wil afremmen. De VS en China hebben verschillende politieke en economische systemen, maar een pragmatisch samenleven moet mogelijk zijn.

Meer uitgesproken Chinese stemmen

Bij Chinese politicologen leeft vooral de vraag of Afghanistan eindelijk zal kunnen terugkeren naar een situatie van vrede, veiligheid en orde. Ook is er de bekommernis dat het terrorisme door Oeigoerse extremisten, dat nu met succes bestreden wordt, vanuit Afghanistan een nieuwe boost zou krijgen. Zhu Yongbiao, directeur van het Center for Afghanistan Studies in de universiteit van Lanzhou denkt dat het succes van de taliban in Afghanistan moeilijk te dupliceren is in andere landen, maar dat het sommige terroristische en extremistische bewegingen, zoals de Pakistaanse taliban, het Islamic Movement of Uzbekistan en zelfs IS in het Midden-Ooosten nieuwe moed kan geven.

Maandag publiceerde het officiële persagentschap Xinhua een commentaar ‘De val van Kabul kondigt het einde aan van de hegemonie van de VS’. De VS heeft de voorbije 20 jaar in Afghanistan meer dan 30.000 burgers gedood en 60.000 verwond. Elf miljoen mensen zijn op de vlucht gejaagd. Nu trekt de VS gewoon weg uit het land en laat het leed achter voor de bevolking. De VS is de grootste exporteur van chaos in de wereld, en zijn hegemonie heeft al te veel tragedies veroorzaakt. Het zal moeilijk worden om voor een volgend avontuur nog veel bondgenoten mee te krijgen.

De Global Times gaat nog een stapje verder in de bedenkingen. ‘Het lot van het ingestorte regime in Afghanistan moet de separatistische regeringspartij op Taiwan tot nadenken stemmen. Wie op de Amerikanen vertrouwt om te overleven zal bedrogen uitkomen. Indien de separatisten van Taiwan het tot een open conflict met de regering in Beijing laten komen zal Taiwan uiteindelijk alleen staan’.

Bronnen: People’s Daily. Xinhua, Global Times

Print Friendly, PDF & Email

3 comments for “China hoopt dat Afghanistan geen vrijhaven voor terroristen wordt

  1. Graag fout aanpassen in uw tekst: “De CIA kan een operatie inzetten…zoals Assad in Turkije gedaan heeft tegen Assad”. Dat moet toch Erdogan zijn, neem ik aan?

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.