Nieuwe milieurichtlijnen voor buitenlandse projecten grote stap vooruit

De Chinese regering heeft nieuwe ‘Groene ontwikkelingsrichtlijnen voor overzeese investeringen en samenwerking’ uitgegeven. Die gaan veel verder dan de oude richtlijnen.

BRI-project in Pakistan (foto: China Today)

De richtlijnen bevelen aan internationale milieunormen te hanteren wanneer de normen in het land van het project niet voldoende zijn. Dat is een grote verbetering tegenover de vorige richtlijnen van 2013, die enkel steunden op de normen van het gastland, die vaak erg zwak waren.

Enkele specifieke punten in de nieuwe richtlijnen:
Integreer het concept van groene ontwikkeling in alle fasen van het project
Raad aan een milieueffectrapport te maken naar internationale normen
Beoordeel de hele levenscyclus van een groene investering
Houd hoge normen aan in elke fase en versterk uw contacten met lokale besturen, media, inwoners en milieuorganisaties
Steun investeringen in zonne- wind- , kern-, biomassa- of andere vormen van schone energie.
Vermijd negatieve impact op de biodiversiteit, volgens de internationale of de lokale normen.
Beperk het lozen van afvalgassen of afvalwater, vast afval en lawaai en recycleer maximaal
Rapporteer volgens internationale normen aan VN organisaties zoals de United Nations’ Framework Convention on Climate Change, de Convention on Biological Diversity enz.
Integreer u in een wereldwijde groene leverketen, koop milieuvriendelijk (dit laatste kan gevolgen hebben voor de wereldwijde soja- en palmoliesectoren)

Gewijzigde visie en praktijk

De aangepaste richtlijnen zijn veel groener dan die van 2013 omdat de Chinese algemene zienswijze en praktijk in deze periode ook stapsgewijs erg opgeschoven is naar een groenere ontwikkeling. Veel van de richtlijnen zijn overgenomen uit de aanbevelingen van een groep internationale raadgevers in opdracht van verschillende ministeries.

Het naleven van de internationale normen zal ook rechtstreeks voordelen hebben voor de Chinese bedrijven: ze zullen gemakkelijker internationale financiering voor hun projecten verkrijgen.

De richtlijnen zijn geen echte wetten en kunnen niet afgedwongen worden. Maar ze zullen wel als beoordelingscriterium dienen voor de belangrijke Chinese financiële staatsinstellingen die overzeese projecten financieren of verzekeren.

De richtlijnen komen ook overeen met een al gewijzigde praktijk. In 2020 werd er door China in het Belt and Road Initiative (BRI) meer geïnvesteerd in hernieuwbare dan in fossiele energie. Dit jaar wordt voor het eerst binnen het BRI geen enkele nieuwe investering in steenkoolcentrales gepland. Een project in Zimbabwe werd geschrapt.

Bron: Chinadialogue

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *