China ondertekent integratie Hongkong-Guangdong

Na de goedkeuring door de regering hebben vicepresident Xi Jinping, Huang Huahua, gouverneur van Guangdong en Donald Tsang, hoofdbestuurder van de regio Hongkong, een raamakkoord afgesloten dat de samenwerking tussen Guangdong en Hongkong officieel bekrachtigt.

Het akkoord is de bezegeling van de integratie tussen Hongkong en de Parelrivierdelta waar het middenveld en de sociaal-economische actoren reeds jaren op aandringen. Nu kreeg dit streven naar integratie dus het officiële fiat van Peking. Het is de bedoeling dat het gebied een economische zone wordt van wereldklasse. Hoewel het akkoord zowel financiële diensten, leefmilieu, onderwijs, transport, nijverheid als relaties met Macao omvat, wordt voor de eerste maal Hongkong genoemd als leider in financiële diensten. Elk jaar zullen de partijen de agenda van hun samenwerking opmaken. Tsang noemde het akkoord ook een model voor samenwerking tussen gebieden in andere delen in China. Hij vond voor Hongkong vooral het gebruik van de yuan als munt voor grensoverschrijdend verkeer belangrijk.
Vanuit het werkveld wordt de samenwerking als noodzakelijk ervaren: zo telt het gebied bijvoorbeeld 5 luchthavens, wat tot verspilling leidt. De laatste jaren werden reeds veel Chinese ondernemingen in Hongkong beursgenoteerd.  Nu is Hongkong klaar voor de opname van haar functies in China’s twaalfde vijfjarenplan, dat in voorbereiding is. Het vrij verkeer van goederen en personen zal worden aangewakkerd, grensoverschrijdende infrastructuur aangelegd en er zal worden voortgewerkt aan een schoner en groener leefmilieu. Hongkongs onderwijsinstellingen zullen takken kunnen openen in Guangdong.
Zie eveneens CCTV-video
Lees ook dossier hierover

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar