‘Chinese militairen moeten slagkrachtig zijn en op alles voorbereid’, Xi

President Xi Jinping heeft aan de Chinese strijdkrachten opdracht gegeven hun paraatheid te versterken. De militairen moet ten allen tijde slagvaardig en ook klaar zijn voor onvoorziene situaties, aldus Xi. Militaristisch of realistisch?

militairen

legeroefening (foto website Volksbevrijdingsleger)

De Chinese partijleider hield een nieuwjaarstoespraak bedoeld voor officieren en troepen.

Actualiteit

Hij wees erop dat er in de wereld op dit moment grote veranderingen plaatsvinden. China maakt bovendien volgens hem ‘een ontwikkelingsfase door die van strategisch belang is voor de toekomst van het land. Daarbij zijn er voorspelbare, maar ook onvoorziene risico’s en uitdagingen opgedoken’. De militairen moeten dit beseffen en de actualiteit volgen.

Voorbereiding

Xi wil dat ze zich een goed begrip vormen van de taken op het gebied van defensie en veiligheid. Alle activiteiten van het Volksbevrijdingsleger en de Gewapende Militaire Politie moeten gericht zijn op een betere capaciteit om de strijd aan te gaan. Het is nodig dat ze effectief en snel kunnen reageren op alle eventualiteiten. Daartoe zijn realistische oefeningen nodig, waarbij de officieren het voortouw moeten nemen. Het aantal oefeningen zal drastisch worden opgedreven dit jaar. De verschillende eenheden horen hierbij hun operaties op elkaar af te stemmen. De partijleider drong er ook op aan dat het leger voorrang geeft aan het ‘ontwerpen van nieuwe types van gevechtshandelingen’.

Leger, partij, overheid

Xi Jinping is behalve president en partijleider ook voorzitter van de Centrale Militaire Commissie (CMC). In die instelling komen politieke en militaire leidinggevende functionarissen samen. In China gehoorzaamt het leger immers nog altijd aan de heersende politieke communistische partij (CPC). Xi hield zijn toespraak voor een grote bijeenkomst van de CMC in Beijing. De voorzitter was tevreden over de vooruitgang en de ingrijpende hervormingen die het Volksbevrijdingsleger had doorgemaakt sinds het 18e Nationale Partijcongres van de CPC eind 2012. Hij hoopt dat overheidsdiensten op alle niveaus de strijdkrachten blijven ondersteunen en met hen samenwerken. De speech van Xi voor de CMC kan gezien worden als een intentieverklaring en jaarplan voor 2019.

Niet meer zo vreedzaam?

Xi poseert met vertegenwoordigers elitetroepen

Is deze redevoering over militaire paraatheid en de capaciteit om de strijd aan te gaan tegengesteld aan eerdere verklaringen van Xi Jinping? Niet noodzakelijk. De Chinese oproepen tot een ‘gezamenlijke vreedzame toekomst voor de mensheid’ zijn aantoonbaar oprecht. China heeft een vreedzame omgeving nodig om zijn vooruitgang voort te zetten en daarbij een hele reeks ingewikkelde en dringende problemen op te lossen. Beijing heeft ook een keurige staat van dienst van niet-inmenging en vredesinitiatieven. Indrukwekkend en relatief actueel op dit vlak is het Belt and Road Initiative.

Complexe regio

China is echter ook omringd door meer dan tien landen waarmee het gecompliceerde en wisselende verhoudingen heeft. De VS benadert landen en regio’s op verschillende manieren om bondgenootschappen aan te gaan en China onder druk te zetten. Recente voorbeelden daarvan zijn provocaties van separatisten in Taiwan, gesteund door de regering Trump en westerse plannen voor meer patrouilles en basissen in de Zuid-Chinese Zee.

Amerika tegen China?

De twee leidende partijen in Washington zijn het in grote lijnen over 1 ding eens: de noodzaak om China te kortwieken. Ze bekijken of een nieuwe Koude Oorlog tegen China doenbaar en doeltreffend zou zijn. Vorige week richtte de nieuwste Amerikaanse minister van de Defensie Patrick Shanahan een oproep tot de burgerlijke legerleiding van de VS. “Vergeet het niet: ‘China, China, China’ is de belangrijkste prioriteit”. Zo bezien lijkt het alleen maar realistisch dat Xi vraagt om op alle eventualiteiten voorbereid te zijn.

China Daily, japantimes.co.jp, news.com.au (Australië), South China Morning Post, New Statesman,

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.