Chinese overheid wil meer maatschappelijk verantwoord ondernemen

Per 1 juni worden vrijwillige richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord (MVO) ondernemen van kracht. Er worden meer dan 100 parameters gebruikt, die in grote lijnen overeen komen met de de ESG- rapporteringsnormen van de International Sustainability Standards Board

Foto:Xinhua Disclaimer

Onder de richtlijnen kunnen Chinese bedrijven vrijwillig rapporteren over hun prestaties op meer dan 100 parameters op milieugebied, sociaal gebied en verantwoordelijk management.

De regels zijn opgesteld door de grootste Chinese bedrijven en door de regering gesteunde denktanks. Ze verschillen van de internationale normen doordat ze op sommige punten eenvoudiger zijn en er ‘Chinese kenmerken’ bij zijn, zoals bijvoorbeeld het meten van liefdadigheid door bedrijven.

Duidelijke trend

Bedrijven worden aangemoedigd hun taken als maatschappelijk verantwoord ondernemer ten volle op te nemen en zich niet te beperken tot het afvinken van parameters als een soort risicomanagement.

Dat de richtlijnen nu uitkomen hangt samen met het Chinese engagement om tegen 2060 koolstofneutraal te zijn. Bedrijven moeten daarin een grote rol spelen. Verder speelt ook de politiek van grote beurzen zoals die van Hongkong en Singapore om steeds meer bedrijven in bepaalde sectoren te verplichten een MVO-rapport in te dienen. Chinese bedrijven die internationaal kapitaal willen ophalen worden hier mee geconfronteerd.

Een kwart van de Chinese beursgenoteerde bedrijven maakt nu al jaarlijkse MVO-rapporten. In Shanghai steeg hun aantal vorig jaar met 20%, in Shenzhen met 13%. Ze doen dat allemaal op hun eigen manier.

Het is de vraag of de richtlijnen in de huidige situatie al veel succes zullen hebben. Bedrijven die willen genoteerd worden op internationale beurzen doen waar nodig al beroep op richtlijnen voor internationale normen. De andere bedrijven riskeren weigerachtig te staan tegenover de extra kosten om data te verzamelen en bekend te maken, zolang de overheid hen daartoe niet verplicht.

De huidige vrijwillige richtlijnen in China worden dus ook gezien als voorbereiding op later uit te komen verplichte normen. De inbreng van 40 grote bedrijven zoals Ping An verzekeringen en van belangrijke denktanks van de overheid, zoals de China Enterprise Reform and Development Society maakt dat de richtlijnen stevig onderbouwd zijn en dus relatief gemakkelijk op te leggen.

Continuïteit met specifieke accenten

In de richtlijnen wordt onder meer verwezen naar de bestaande wetten op de arbeid en de milieubescherming, Er staan ook elementen in die men in de internationale normen zelden vindt: de reactie op grote rampen en andere maatschappelijke crisissen, de middelen- inclusief geldmiddelen- die men bijgedragen heeft aan maatschappelijk verantwoorde acties zoals rampenbestrijding, armoedebestrijding, milieubescherming, de bouw van openbare infrastructuur, het aantal uren vrijwilligershulp aan mindervaliden of andere kansarme gemeenschappen, giften en bijdragen aan projecten voor plattelandsvernieuwing en gemeenschappelijke welvaart.

Bron: Bloomberg

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *