De Chinese plannen voor het toekomstig maakwerk

Eerst onderzoeken we de uitdagingen waar het maakwerk in China voor staat. Daarna analyseren we wat de regering in de toekomst met het maakwerk van plan is. Tenslotte bekijken we zowel in het ‘Suzhou industrial Park’ als in het TEDA te Tianjin hoe de vernieuwing van het maakwerk praktisch aangepakt wordt en verloopt.

De regering wil van China als grote maakwerk-hub een maakwerk-macht maken en staat voor een reeks uitdagingen. Tijdens de laatste jaren is de aangroei van het Chinese maakwerk in vergelijking met de wereldwijde groei afgenomen van 20 % in 2013 tot 7% in 2015 en 6,5 % in Q1 van 2016. Tezelfdertijd nam ook de toegevoegde waarde af van 10,5% in 2013 tot 7 % in 2015 en 6,9 % tijdens de drie eerste kwartalen van 2016. De tragere groei legde de onderliggende problemen bloot. Vooreerst is er de snelle groei van de kosten zowel van de arbeidskrachten, de energie en het kapitaal, waarbij ook de daar bij horende kosten voor diverse vergunningen en bijdrage voor de sociale zekerheid geteld moeten worden.
Zoals voorheen al vermeld, kent de sector een overproductie bijvoorbeeld in ijzer en staal. Minder bekend is dat de Chinese invoer van dik en medium plaatstaal (+18%) evenals van koudwalsen staalplaten (+4,5%) steeg in 2015. Ten derde ligt het Chinese maakwerk achter in onderzoek en ontwikkeling. Vele Chinese bedrijven vervaardigen producten waarvan de intellectuele eigendom buitenlands is. De sector investeert onvoldoende in O&O om nog van onafhankelijke merken en eigen verdeelnetwerken niet te spreken.  Ten vierde komt de concurrentie van lagere kostenlanden zoals Vietnam en India opzetten. Anderzijds bereiden de maakwerkgiganten VS en Duitsland een nieuwe ronde in de industrialisering voor. Volgens onderzoeker Zhang Hangyan bij het Institute of Industrial Economics kan de overheid de ondernemingen aanmoedigen om meer dienstverlenend te werken en ook de firma’s stimuleren producten te vervaardigen met hoge toegevoegde waarde. Om een onafhankelijk O&O na te streven, moeten innovatiecentra opgericht worden. Tenslotte mag het slim maakwerk geen holle frase worden.

Regeringsplan

Na twee jaar discussiëren over de “Made in China 2025″ strategie die China wil omvormen tot een heuse koploper in het maakwerk en
2017 wordt het jaar van de actie, aldus minister van Industrie en IT Miao Wei. Miao onthulde de voorbije week  30 projecten die per domein een programma koppelen aan een doorbraak die verwacht wordt binnen een tot twee jaar. Bij de specifieke acties behoort de toevoeging van twee tot drie nationale innovatiecentra voor het maakwerk. Voorts moeten volgens Miao technologieën ontwikkeld worden in nieuwe materialen, IT van de nieuwe generatie en geavanceerde uitrusting. De minister beloofde verdere richtlijnen om zowel de lokale besturen als de bedrijven op weg te helpen.
Na meer dan een jaar uitdokteren van de politiek is de periode van uitvoering aangebroken, aldus expert Zuo Shiquan bij het China Center for Information Industry Development onder het ministerie. Hij twijfelt er niet aan dat de door de strategie vijf essentiële projecten zowel van financiële als politieke steun zullen genieten: de innovatiecentra, het slim maakwerk, verbeteringen aan de industriële onderbouw, groene ontwikkeling en geavanceerd maakwerk. Volgens macro economist bij de Bank of Communications Liu Xuezhi zullen zowel binnenlandse als buitenlandse bedrijven van regeringssteun kunnen genieten. China ondergaat immers concurrentie van de traditionele sterke machten als de VS en Duitsland: in Duitsland heet de strategie ‘Industrie 4.0’ terwijl dit in de VS het Industrial Internet Consortium heet. Hoewel het sterke concurrenten zijn, heeft China nog altijd zijn sterke binnenlandse markt als troef zo vinden de experten.

SIP

Het Suzhou Industrial Park (SIP) werd twee decennia geleden opgericht als een joint venture tussen de regeringen van China en Singapoer. Hightech firma’s en diensten maken al de helft uit van de bedrijvigheid. Bij de recente innovatieve huurders behoren het Elektrisch- en het Nano Onderzoekscentrum bij de Chinese Academie van Wetenschappen, O&O-centra voor Microsoft en Siemens en internationale samenwerking zoals het China-New Zealand Joint Center of Innovation en het China-Israel Joint Center of Heathcare Innovations. Toch geeft SIP voorzitter Barry Yang toe dat de oostkust aan concurrentiekracht inboet tegenover andere landen waar eenvoudige producten goedkoper kunnen worden vervaardigd. Hij nam proactieve maatregelen om de kwaliteitsladder op te klimmen. Vervuilende firma’s of zij die te eenvoudige producten vervaardigen, worden begeleid naar de uitgang. Tijdens de voorbije 5 jaar was er al een voortdurende uitstroom van huurders uit de traditionele nijverheden. Tezelfdertijd gaat SIP op zoek naar talent en dit jaar werd een ‘incubator’ voor buitenlanders gelanceerd waar buitenlanders hun projecten kunnen laten ‘uitbroeden’ zonder zelf naar Suzhou te moeten verhuizen. SIP hoopt met dit grensoverschrijdend project tegen 2020 30 dergelijke bedrijven te kunnen aantrekken die mogelijk naar de beurs kunnen gaan.
Vooral de uitbouw van een goed zakenmilieu is belangrijk en hiertoe behoort het mengen van onderzoeksinstituten en incubatiecentra met zowel starters als rijpere bedrijven. Zo wordt gehoopt om innovatie te voeden en nieuwe ideeën te testen. Een van de lichtende voorbeelden is SIP CMO Base dat een groot farmceutisch- en nanotechnologisch ondertzoekscentrum is met een commercialisatieproject waarvan de eerste fase het afgelopen jaar startte: het is de thuisbasis van Chinese en internationale firma’s waarbij Roche Diagnosis, BeiGene, Zai Lab, Beike Biotech, Beckman Coulter en Hyssen een bio-nano firma die ’uitgebroed’ werd door SIP zelf dat ook nog op andere terreinen incubatoren heeft opgezet. Vooral in nanotechnologie en aanverwante terreinen behoort SIP tot ’s werelds acht tophubs.
Het zakelijk ecosysteem wordt ook gevoed door de aanwezigheid van 300 durfkapitalisten, private equity- en fondsbeheer bedrijven. Dit houdt in dat starters financiële steun kunnen krijgen tijdens alle stadia van hun groei. Tot voor kort was het hightech maakwerk voornamelijk geconcentreerd in Shenzhen, maar sommigen verleggen hun terrein naar de Jangtse rivierdelta en belanden zo in Suzhou, legt Wu Xiaozhen van Aispeech uit. Dit bedrijf specialiseert zich in de ontwikkeling van spraakgebonden software. Een van zijn klanten is een robotmaker en Aispeech was precies een partner aan het zoeken onder de makers van slimme producten. Origineel is dat de wetenschappers die bijvoorbeeld onderzoek verrichten in kunstmatige intelligentie tot de bedrijfswereld kunnen toetreden terwijl ze hun academische status behouden als ze hun onderzoekswerk uitvoeren in de labs die Aispeech samen opzette met SIP. Ook de aanwezigheid van zowel buitenlandse en binnenlandse bedrijven werkt als een katalysator voor innovatie. Verwacht wordt dat de totale SIP omzet in 2020 400 miljard overschrijdt  terwijl de hightech dan goed zou zijn voor 200 miljard. In 2016 bedroeg dit 110 miljard .  Vicevoorzitter Du Zhengming van het NASDAQ genoteerde biofarma bedrijf BeiGene merkt voorts op dat geen land zo veel uitgeeft om O&O in wetenschap en technologie op te voeren en dat de bescherming van de intellectuele rechten er rijper wordt. Hij verwacht dat op zijn terrein de Chinese bedrijven leidinggevend zullen worden binnen een 9-tal jaren.

TEDA

Ook de Tianjin Economic-Technological Development Area (TEDA) die al decennia een speciale zone voor het maakwerk is, wil toonaangevend blijven in het nieuwe tijdperk. Jaarlijks produceert TEDA voor $ 45 miljard en het heeft clusters ontwikkeld in gebieden van petrochemie tot draagbare technologie. Hoofd van TEDA’s CPC Working Committee Xu Hongxing beweert dat de zone zich met succes omvormt naar schone, efficiënte en wereldwijd concurrentiële firma’s en daardoor een voorbeeld gaat worden voor de rest van China. Hij stelt vast dat nieuwe technologieën een revolutie in de industriële processen veroorzaken waarbij tal van ontwrichtende innovaties ontstaan. De kern is het upgraden van de traditionele nijverheden met toekomst zoals de petrochemie terwijl ook firma’s ingebracht worden die gespecialiseerd zijn in nieuwe technologieën en zakenpraktijken. Deze twee groepen worden echter bewust samen gebracht en leven in symbiose want ook het traditionele maakwerk heeft behoefte aan de nieuwe technieken. Gehoopt wordt dat de twee sectoren tegen 2020 10.000 KMO’s/MKBs telt. De zone heeft daartoe ook 15 incubatoren opgezet.
Voorbeeld van omschakeling van oud naar nieuw is ’s wereld grootste producent in instant noedels Master Kong die vroeger 50 arbeidskrachten nodig had per lijn waarvan na automatisering nog 16 overblijven. De productie is verdubbeld, de efficiency steeg met een kwart en de productiviteit per hoofd verdrievoudigde, beweert het bedrijf. TEDA zoekt naar de beste innovators om oplossingen aan te bieden voor bepaalde hardnekkige problemen die moeilijke oplosbaar zijn. Zo kreeg de Chinese producent voor auto-onderdelen Dicastal wind in de zeilen door meer technologische processen want Dicastal produceerde in eerste instantie voor Toyota. Jinya was een producent van gsm-onderdelen voor Motorola waarvan het marktaandeel afkalfde gedurende de laatste jaren. Jinya verlegde de klemtoon naar het vervaardigen van controlesystemen op afstand, dashboard printplaten, LEDs, stoelverwarming en een massagesysteem in de wagen. TEDA helpt bij deze omvorming. Volgens onderdirecteur Sun Qijun, bij het Bureau van Handelspromotie hebben 1700 bedrijven in het programma voor bedrijfstransformatie geparticipeerd waarvan 4500 focusten op management vaardigheden, 450 op technische upgrades en de overige concentreerden zich op O&O, ontwikkelen van ontluikende nijverheden, e-commerce…
TEDA houdt zich eveneens bezig met de renovatie van de verlaten gebouwen om ze een nieuwe bestemming te geven. Zo kreeg een voormalig gebouw van Samsung een herbestemming voor het online reclamebureau 58.com waarin 2800 personen werken. Een ander verlaten gebouw wordt omgevormd tot de thuisbasis voor TEDAs ‘Industrial Park for Intelligent Unmanned System’. Daarin zal samengewerkt worden tussen robotica onderzoekers en de gebruikers, er zal een expo ruimte zijn, een gemeenschappelijk labo met ook software platforms en faciliteiten voor slim maakwerk. De inspanningen houden niet op bij de fysieke gebouwen maar strekken zich ook uit tot de virtuele infrastructuur waarbij TEDA een e-government portaal opnieuw heeft gelanceerd dat allerlei back office-diensten als registratie, administratie, belastingen en een juridische dienst aanbiedt in een geïntegreerde online hub. Zo kunnen de bedrijven zich beter concentreren op hun hoofdtaak, aldus voorzitter Wang Sheng van het TEDA-Bestuur comité. Kortom noch SIP noch TEDA hebben gewacht op de nieuwe richtlijnen van de regering, maar timmeren dagelijks aan de weg met nieuwe initiatieven voor het maakwerk van de toekomst.
Bronnen: CE.cn , China Daily, Global times

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar