Chinese scholen heropenen erg behoedzaam

China is erg behoedzaam met het heropenen van de scholen. Alhoewel het aantal nieuwe besmettingen sinds twee maanden verwaarloosbaar is, is nog niet de helft van de scholen heropend. Scholen blijven potentieel risicovolle plaatsen van bijeenkomst, en de veiligheidsmaatregelen zijn er streng. Afstandsonderwijs heeft zo goed mogelijk de sluiting opgevangen.

Volgens cijfers van het ministerie van onderwijs gaan deze week bijna 40% van de Chinese leerlingen naar school. Het gaat om 107 miljoen leerlingen, van kleuterschool tot universiteit. De scholen zijn al vanaf einde maart beetje bij beetje heropend maar de grootste steden bleven tot nu toe achter. Men hoopt dat tegen einde mei alle leerlingen, dat betekent nog eens een kleine 200 miljoen, weer naar de klas kunnen.

Het Chinese onderwijssysteem telt 278 miljoen leerlingen en 17 miljoen leraars. Op dit ogenblik is één zieke persoon in behandeling en 14 asymptomatische gevallen in observatie.

De eerste scholen heropenden eind maart in Qinghai en Guizhou.
Bij de leerlingen die al naar school gaan waren er 2,9 miljoen universiteitsstudenten, 21 miljoen leerlingen van het middelbaar onderwijs, 43,8 miljoen van het lager onderwijs en 4,6 miljoen kleuters.

Scholen starten streek per streek op. Regio’s met weinig risico op lokale heropflakkering, weinig uit het buitenland teruggekeerde leerlingen en een geringe bevolkingsdichtheid mogen eerst openen. Dat laatste is belangrijk omdat blijkt dat leerlingen van afgelegen streken minder toegang hebben tot internet leren. In Wuhan, het epicentrum van de crisis, openden de eerste scholen einde april nadat er wekenlang geen enkele besmetting was.

Het hoger onderwijs is op de meeste plaatsen deels heropgestart. In de stad Beijing en de provincies Hebei, Shandong, Hubei en Heilongjiang is het nog gesloten.

Veiligheid eerst

Het ministerie legt de nadruk op de zware uitdaging om een veilige schoolomgeving te verzekeren. De heropening van de scholen leidt onvermijdelijk tot talrijke verplaatsingen en grote aantallen verzamelde mensen. Asymptomatische besmettingen, het opvolgen van uit het buitenland gekomen leerlingen, het meer intense contact wanneer leerlingen bij beter weer lichtere kledij dragen, en zelfs de diepliggende angst van de bevolking vormen risicofactoren.

Alle sportevenementen en andere activiteiten waarbij veel mensen op school samen komen blijven verboden. Piekmomenten moeten nauwgezet georganiseerd worden, en de gezondheid van leerlingen, leraars en hun familie wordt van dichtbij opgevolgd.

Scholen nemen maatregelen zoals camera’s met gezichtsherkenning, frequente koortsmeting, tijdelijke afzonderingsruimtes voor vermoede besmettingen, automaten voor desinfecterende middelen, markeringen op de vloer en beschermend materiaal voor leraars en leerlingen.

Politie, openbaar vervoer en wijkgezondheidscentra zijn ingeschakeld voor een veilige heropening.

Focus op laatstejaars middelbaar onderwijs

De meerderheid van de 10 miljoen leerlingen in het laatste jaar hoger middelbaar gingen op 11 mei terug naar school na twee maanden thuisonderwijs. Veel van deze leerlingen zullen deelnemen aan het gaokao, het nationale toelatingsexamen voor het hoger onderwijs, dat dit jaar uitgesteld is van juni tot juli.

In Beijing gingen maandag 50.000 leerlingen van het hoger middelbaar terug aan de slag. De leerlingen dragen heel de tijd op school mondmaskers, de leraars moeten dat alleen in de klas. De heropening in Beijing was aanvankelijk voor eind april gepland.

Aan de middelbare school die verbonden is met de prestigieuze Renmin universiteit regelden tien politieagenten en bewakers het verkeer. Een bewaker desinfecteerde ingang en uitgang. Mondmaskers zijn verplicht plus een afstand tot elkaar van minstens één meter. Leerlingen en leraars moeten drie keer per dag hun lichaamstemperatuur rapporteren, ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds. De temperatuur wordt ook automatisch gemeten bij de schoolpoort, aan klaslokalen, aan de kantine en de slaapzalen. Wie meer dan 37,3°C koorts maakt moet in een speciale kamer wachten tot men hem naar het hospitaal brengt.
Om de school binnen te mogen moet men zijn gezondheidscode tonen en de identiteitskaart laten registreren of via een camera met gezichtsherkenning passeren.
In de kantine heeft iedereen een vaste plaats, met schermen tussen de leerlingen.

De stad Beijing mobiliseerde 5.000 politiemensen en 400 voertuigen om het verkeer rond de scholen veilig te houden.

In Shanghai, Guangdong, Shaanxi en Hebei konden maandag de laatstejaars van hoger en lager middelbaar terug naar school.
In de Shanghai Shidong Experimental School moeten leerlingen hun handen wassen voordat ze naar de klas gaan. Op talrijke plaatsen hangen borden met tips. In de klas zitten ze minimum één meter uit elkaar. De kantine is gesloten. Het keukenpersoneel brengt individuele porties naar de klassen en de leerlingen eten aan hun eigen schoolbank. De school heeft extra maatregelen genomen om het drinkwater, de airco’s en de keuken te ontsmetten vóór de heropening. Leraars kregen een week vooraf psychologische begeleiding en ook met de ouders werden de genomen maatregelen vooraf doorgesproken.

In Guangzhou zijn speciale schoolbussen ingelegd voor de middelbare scholieren. De leerlingen zelf konden via een app een plaats boeken. Op de bus kregen de leerlingen instructies van een dokter voor het correct gebruik van maskers en afstand houden. Op school zelf deelden vrijwilligers strooibiljetten en mondmaskers uit.

Afstandsonderwijs

De lange sluiting van de scholen is zo goed mogelijk opgevangen door online onderwijs. Einde maart waren er in China 423 miljoen gebruikers van online lessen. Naast 265 miljoen leerlingen waren er dus ook heel wat volwassenen actief. 97% van de scholen verschafte online onderwijs.

Het ministerie van onderwijs heeft het aanbod gestandaardiseerd op 22 online leerplatformen met 24.000 lessen. 70% van de leraars maakt daarvan gebruik. De andere 30% verkiest zelf les te geven via livestreaming. Het ministerie geeft als aanbeveling jonge leerlingen maximum 2,5 uur per dag les te laten volgen in blokken van niet meer dan 20 minuten.

Op het platteland heeft slechts 44% van de jongeren toegang tot internet thuis. In de stad is dat meer dan 80%. Ongeveer 73% van de leerlingen gebruikt een smartphone om online te studeren. De gemiddelde studietijd is een stuk lager op het platteland dan in de stad. China werkt al tien jaar aan de uitbouw van online lessen, precies met de bedoeling het plattelandsonderwijs op een hoger niveau, vergelijkbaar met dat van de steden te tillen. Desondanks blijkt de kloof tussen stad en platteland een realiteit.

Bronnen: Global Times, People’s Daily, What’s on Weibo, Reuters, Sixthtone

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.