Chinese vrouwen in de VN

‘Chinese vrouwen zijn erop vooruitgegaan in status en welvaart. Dat is vooral te merken op het platteland. De oorzaken zijn een verbeterde wetgeving en een goed bestuur’. Ziedaar de kern van een verslag aan de VN. In een apart symposium, ook van de VN, wisselden Chinese vrouwen ervaringen uit met seksegenoten uit andere landen.

Wu Haitao, een hoge diplomaat bij de VN, maar zelf een man, vertegenwoordigde China bij de 62e zitting van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouwen.

Vooruitgang gendergelijkheid in politiek

Chinese vrouwenHij zei: ‘wij beoordelen onze wetten, de regelgeving en het beleid op gendergelijkheid. Met lokale wetgeving zorgen wij ervoor dat bij sollicitatiegesprekken vrouwen gelijke kansen hebben.’ Wu gaf nog een aantal voorbeelden van vooruitgang. In de eerste maanden van 2018 hebben plaatselijke comités de volksvertegenwoordigers verkozen voor het 13e Nationaal Volkscongres (NVC). Van de wetgevers, volksvertegenwoordigers in het NVC waren 24,9 % vrouwen. Ook politieke adviseurs werden verkozen om in het 13e Nationaal Politiek Raadgevend Comité (de senaat) te zetelen. De senaat was voor 20,39 % uit vrouwen samengesteld (2,5% meer dan vorig jaar).

Portretten

Enkele van die politica’s worden voorgesteld in verschillende artikelen op de website womenofchina.cn. Zo is er een reeks over een welzijnswerker in een arm dorp, een senior technicus van een thermische energiecentrale, een CEO van het geneesmiddelenbedrijf Qilu. De website van de Chinese Vrouwenfederatie wijdt een aparte fotoserie aan Li Lu. Zij is hoofd van de afdeling hart- en vaatziekten van het Medical College Second Hospital in Shenyang. De geportretteerde afgevaardigden bij het Nationaal Volkscongres leggen uit wat hen beweegt. Ze vertellen verder wat ze door hun deelname aan de vergaderingen van de volksvertegenwoordiging hopen te bereiken voor hun achterban en het grote publiek.

Sociale situatie

Diplomaat Wu Haitao wees erop dat veel vrouwen op het platteland uit de armoede zijn gehaald. Ze genieten van elementaire pensioenrechten en van coöperatieve gezondheidszorg. Het risico op baarmoederkanker en borstkanker wordt beperkt: 80 miljoen vrouwen hebben toegang tot gratis gezondheidscontroles hierop. Een som van in totaal 345 miljard RMB (iets meer dan 44 miljard euro) aan gegarandeerde leningen is beschikbaar gesteld aan vrouwelijk ondernemers op het platteland. Jaar na jaar krijgen plattelandsvrouwen scholing op 30.000 proefstations voor de landbouw. Meer dan 2,6 miljoen vrouwen hebben op die manier zelfstandig hun inkomen kunnen vergroten.

Ondernemende vrouwen

Op dezelfde dag dat Wu dit kwam uitleggen, werd er in een andere zaal op het hoofdkwartier van de VN een symposium gehouden over en voor vrouwen. Het thema was: ‘Hoe plattelandsvrouwen en – meisjes hun lot in eigen hand kunnen nemen’. Uit de kustprovincie Zhejiang waren er 16 vrouwelijke ondernemers met een succesverhaal gekomen. Ze wisselden ervaringen uit met collega’s uit Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika en met VN-ambtenaren. De vrouwen hadden een carrière in de vastgoedsector, het toerisme, traditionele geneeskunde. Eentje had een motorenfabriek, een andere werkte in het onderwijs. Vaak deden ze er nog een non-profit activiteit bij zoals een museum, of ze creëerden banen voor anderen.

3-8

Een artikel van Monique Groeneveld op de website China2025.nl geeft een aanvulling en kritisch tegengewicht. Zij schrijft: ‘met 3-8 wordt in China Internationale Vrouwendag bedoeld. In Nederland is Internationale Vrouwendag nooit echt groot geworden, maar het staat in China vast op de kalender. Hoewel er geen officiële regels zijn, krijgen veel vrouwen van hun werkgever deze dag een middagje vrij, of ondernemen met vrouwelijke collega’s een uitstapje’.

Beijing Women’s Federation viert Vrouwendag met buitenlandse gasten

Groeneveld neemt een probleem waar bij jonge Chinese vrouwen in de stad. Ze zijn ‘hoogopgeleid en (hebben) een succesvolle carrière, maar niet in staat om een partner te vinden en een gezin te stichten’. Toch bevestigt het artikel op de Nederlandse blog een deel van het tevreden officiële geluid: ‘op het platteland … komt de invulling van Internationale Vrouwendag dichterbij de VN-idealen. De lokale vrouwenorganisaties organiseren een bijeenkomst en gezamenlijk wordt een van minder bedeelde de ‘zusters’ uit de gemeenschap bezocht. Natuurlijk nemen de bezoeksters nuttig cadeaus zoals levensmiddelen mee’.

‘De helft van de hemel op de schouders’?

Ten slotte benadrukte Wu Haitao dat Chinese vrouwen spilfiguren zijn van de landbouwproductie en de plattelandsontwikkeling. Zij spelen een grote rol bij het grondstoffenbeheer, de ecologische bouwprojecten en de maatschappelijke ontwikkeling. Meer informatie over vrouwen in Azië-Pacific is vindbaar op de website asiapacific.unwomen.org/en. Die heeft ook een speciale site over de situatie van de Chinese vrouwen: asiapacific.unwomen.org/en/countries/china.
Bronnen: Xinhua, womenofchina.cn, asiapacific.unwomen.org, china2025.nl

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

5 comments for “Chinese vrouwen in de VN

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar