Chongqing werkt aan inkomenskloof

Chongqing wil de komende 3 jaren de kloof verminderen tussen stedelijke en landelijke bewoners en daarbij 500.000 personen boven de armoedegrens tillen. Tezelfdertijd is het de bedoeling tegen 2015 een welvarende maatschappij uit te bouwen, 5 jaar vroeger dan het nationaal doel.

Mandarijnen: nieuw boereninkomen


Chongqing is met meer dan 35 miljoen inwoners theoretisch de grootste stad ter wereld. Maar in feite bevat de stad naast de stedelijke agglomeratie Chongqing een aantal kleine steden en uitgebreide rurale districten, zodat veel Chongqingers eigenlijk plattelandsbewoners zijn.
Chongqing kwam het afgelopen jaar in het nieuws wegens de nieuwe treinverbinding met West-Europa en Antwerpen als eindpunt. Het gebied deed het economisch zeker niet slecht want de laatste drie jaren bedroeg de groei er 15% en verdubbelde het fiscaal inkomen. De buitenlandse investeringen namen met 70 % toe sinds januari en burgemeester Huang voorspelt dit jaar 10 miljard buitenlandse investeringen. Met de sociale cijfers gaat het echter minder goed.
Chongqing heeft 14 arme regio’s en kantons en 1,1 miljoen personen leven onder de armoedegrens. Daarnaast is de aanwezigheid van arme migranten manifest. Om de ongelijke verdeling van rijkdom aan te pakken werden eigendomsbelastingen geheven op villa’s en luxe appartementen. Chongqing staat achter China’s vijfjarenplan om de landelijke inkomens op te trekken van 43 % van het nationaal inkomen tot 50%. In dit verband zijn al resultaten geboekt.
Volgens burgemeester Huang zullen tegen het jaareinde 3 miljoen migranten die meer dan 3 jaar in de stad leven, een stedelijke registratie ontvangen hebben zodat ze kunnen genieten van de stedelijke sociale voorzieningen. Ten tweede heeft Chongqing een plan gelanceerd om op 3 jaar tijd 3 miljoen landelijke gezinnen ten minste 10.000 yuan te laten verdienen. Vooral het plan om arme boeren in berggebieden mandarijnen te laten kweken is daarbij een succes. Ten derde heeft het stadsbestuur 11 miljard yuan uitgetrokken om kleine ondernemingen te helpen. Een investering door de eigenaar van 100.000 yuan krijgt een stedelijk complement van 50.000 yuan. Van de nieuwe ondersteuningspolitiek maken eveneens leningen deel uit ter waarde van 150.000 yuan en ook belastingvrijstellingen van dit bedrag. Dat Chongqings plannen resultaten afwerpen wordt bewezen door de mand mandarijnen die de burgemeester mocht ontvangen van een arme boer uit de bergen die het afgelopen jaar 8000 yuan meer verdiende door de nieuwe politiek.
Bron: wantchinatimes

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *