Op een groen blaadje 62

Peking beplant daken
–Peking moedigt de aanleg van dakterrassen aan met een toelage van 10 miljoen yuan. Momenteel telt de hoofdstad voor een miljoen m2 groene daken: deze kunnen tot 70 % besparen op het verbruik van airco’s tijdens de zomer. De maximumkost voor de beplanting van daken is 500 yuan m2. Van de bestaande zijn 30 % vervallen door gebrek aan passend onderhoud.
Milieudoelstellingen 2012
-China wil in 2012 SO2 en COD met 2 % verminderen en NH3 met 1,5 % terwijl qua NO een nulgroei wordt nagestreefd. Dit heeft minister van Leefmilieu Zhou Shengxian op een milieuconferentie verklaard. Hij zei dat de uitstoot van SO2 en COD dit jaar met 2 % zouden verminderen wat meer is dan het doel dat 1,5 % voorzag, maar NH3 verminderde maar met 0,9 % terwijl NO2-uitstoot met 7,2 % vermeerderde. Deze komt van thermische centrales en uitstoot door voertuigen. Hij verklaarde zich ook voorstander van een betere regulering van het fijn stof.
Tijdstabel voor fijn stof
Het ministerie van leefmilieu heeft een tijdstabel gepubliceerd waarbij de steden moeten het fijn stof van 2,5 micron moeten controleren. De standaarden bv betreffende ozon en CO zullen zo snel mogelijk worden gepubliceerd. De 113 cruciale steden qua milieu zullen de controle moeten doorvoeren vanaf 2013 terwijl de kantonsteden de regel zullen moeten volgen tegen 2015 met dus 1 januari 2016 als deadline. Dan moeten de resultaten ook publiek worden gemaakt.
Steun reiniging Chaohumeer.
De Aziatische Ontwikkelingsbank ADB heeft 800 miljoen dollar kredieten toegestaan aan de provincie Anhui om het Chaohu meer en omgeving op te ruimen. Het meer van 13.000 km² is één van de vijf grootste zoetwatermeren in China. De laatste jaren geraakte het zwaar vervuild door de uitbreiding van de lokale industrie.(Xinhua)
Vervuilende auto’s.
Het Ministerie van Milieu heeft een rapport uit over de vervuiling door auto’s sinds 2006.
Einde 2010 telde China 190 miljoen motorvoertuigen. Daarvan waren er meer dan 77 miljoen personenwagens. Slechts 41% daarvan voldoen aan de huidige uitstootnorm klasse III. 13% voldoet zelfs niet aan de vroegere norm klasse I.  80% heeft wel een groen label (lage uitstoot) en 20% een geel label (hoge uitstoot). De lucht in de Chinese steden begint te lijden onder een combinatie van roet (van steenkool) en uitlaat van voertuigen. Alle voertuigen zouden in totaal voor 52 miljoen ton vervuilende stoffen uitgestoten hebben in 2010; ze zouden 85% van de NOx en het fijn stof uitstoten, en 70% van de koolwaterstoffen en CO. Diesels zijn vooral verantwoordelijk voor NOx en fijn stof, terwijl benzinemotoren vooral CO en koolwaterstoffen uitstoten. Hoewel In het voorbije vijfjarenplan het voertuigenpark met 61% steeg, verhoogde de uitstoot slechts met 6,4%. Het aantal personenwagens steeg met 150% (Volksdagblad)
Vervuiling met chroom in Tianjin
Bewoners van het dorp Zhouzhuang nabij Tianjin zijn blootgesteld aan abnormaal hoge chroomwaarden zelfs meer dan 10 jaar na de sluiting van het staatsbedrijf Tongsheng Chemical aldus Greenpeace. 200 bewoners stierven de afgelopen 30 jaar aan kanker. De hoeveelheid chroomhoudend afval wordt op 470.000 ton geraamd. Lokale producenten van rijst of groenten vinden geen afnemers wegens de vervuiling en ook de schapen sterven na het drinken van besmet bodemwater. Het lokaal bestuur zet 1,18 miljoen opzij voor schadeloosstelling waarvan 1,1 miljoen al werd uitbetaald. Tianjin heeft 50 miljoen uitgetrokken om de chroomoverblijfselen op te ruimen.
Stations zonne-energie in Xinjiang
De China Power Investment Corporation (CPIC) heeft recentelijk de goedkeuring gekregen voor de uitbouw van een zonnecentrale van 40 megawatt in Xinjiang. De twee onderdelen in Kumul en Hotan zullen beiden een capaciteit van 20 megawatt leveren. Het Kumulstation zou 326 miljoen investeringen vergen en jaarlijks 30 miljoen kWh leveren, aldus de directeur.  Xinjiang telt jaarlijks 3500 uren zonneschijn.
Ontbossing bedreigt Mekongrivier
Volgens de Thaise prof Surachai Sirikrai, vormt niet de aanleg van geplande waterkrachtcentrales langs de Mekong het grootste milieugevaar voor de regio maar wel de ontbossing. Volgens hem komt het water van de rivier maar voor 12 % uit China’s Qinghai-Tibetplateau. Dat bossen en houtkap big business worden blijken de Ngo’s over het hoofd te zien en daardoor zijn er onvoldoende bomen die die water absorberen en vermindert de hoeveelheid water op termijn aldus nog de professor tegen Xinhua op de recente Mekongtop.
Van steenkoolas naar aluinaarde
China’s grootste steenkoolproducent China Shenhuagroep is begonnen met de bouw van een project dat aluinaarde zal produceren uit steenkoolas. Het gaat om een investering van 135 miljoen te Ordos (Binnen-Mongolië). Het project omvat een elektriciteitscentrale van 660 MW, een productie-eenheid van aluinaarde en een van gallium. Alle vestigingen zullen enkel stoffen gebruiken die bekomen werden na het verbranden van steenkool. In Ordos met zijn talrijke steenkoolvoorraad zou jaarlijks 3 miljoen ton aluinaarde kunnen worden geproduceerd waarmee aluminium kan worden vervaardigd (China Daily).
Haimen protesteert
Meer dan 30.000 personen van Haimen hebben betoogd tegen de aanleg van een tweede thermische elektriciteitscentrale op hun gebied. Er wordt ontkend dat doden zouden gevallen zijn in een confrontatie met de ordestrijdkrachten. 200 personen zijn verwond. Een eerste centrale dateert uit 2006 en verbrandt 2.000 ton steenkool per dag. De betogers zeggen dat dit al het milieu vergiftigt door vervuiling van lucht en water. Sommige winkels schaarden zich langs de zijde van de actievoerders en deelden water en voedsel uit. Een lokale politicus zou beloofd hebben dat de bouw tijdelijk niet doorgaat. De communistische partijsecretaris wijst er op dat de centrale nog de fase van milieueffectrapport moet doorlopen.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *