De Europese Unie en China

De Belgisch- Chinese Kamer van Koophandel (BCECC) publiceerde een commentaar bij de EU-China top in de december. Als de grootste bilaterale kamer van koophandel voor Belgische bedrijven die actief zijn op de Chinese markt en Chinese bedrijven in België is hun visie belangrijk.
Ze is ook aktueel in het licht van het recente bezoek van de Belgische premier aan China en het gesprek tussen Chinees premier Li Qiang en EU-Commissievoorzitster von der Leyen in Davos. Daarom publiceren we ze met hun toelating.

( vertaling Engels-Nederlands: Frank Willems)

EU-China top Ffoto Xinhua/Huang jingwen Disclaimer

Op 7 december 2023 vond in Peking de 24e EU-China top plaats, de eerste niet-digitale top in vier jaar. De EU werd vertegenwoordigd door de voorzitters van de Europese Raad, Charles Michel, en van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, vergezeld door de hoge vertegenwoordiger Josep Borrell. China werd vertegenwoordigd door president Xi Jinping en premier Li Qiang.

Een historisch perspectief

Het jaar 2023 markeert de twintigste verjaardag van het ‘Comprehensive Strategic Partnership’ tussen de EU en China. Nadat China op 11 december 2001 officieel tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) was toegetreden, onderhandelde de Europese Commissie over een samenwerkingskader, wat leidde tot de ondertekening van het alomvattend strategisch partnerschap tussen de EU en China op 10 september 2003.

Op het moment van de ondertekening van het strategisch partnerschap in 2003 was China al een belangrijke economische speler, niet alleen voor multinationale bedrijven, maar in toenemende mate ook voor Belgische kleine en middelgrote bedrijven. China kwam echter nog nauwelijks voor in het Europese en trans-Atlantische debat over buitenlands beleid.

Niemand zal ontkennen dat de economische prestaties van China sinds het begin van de jaren 2000 echt opmerkelijk zijn geweest. In 2001 was China de zesde grootste economie en de zesde grootste exporteur van goederen ter wereld. Slechts acht jaar later, in 2009, groeide het uit tot de grootste goederenexporteur ter wereld. De snelle economische groei van het land heeft het inkomen per hoofd van de bevolking naar het niveau van een land met een hoger middeninkomen getild. China is momenteel de op een na grootste economie ter wereld en is inmiddels ook een belangrijke wereldspeler op technologisch, militair en geopolitiek vlak.

De situatie vandaag

Het strategisch partnerschap was bedoeld om de betrekkingen tussen de EU en China op een hoger niveau te brengen dan gewone handels- en investeringsbesprekingen, en ook een aantal van de meest urgente politieke en veiligheidsproblemen in de wereld aan te pakken. De afgelopen jaren zijn echter zeer bewogen geweest, waardoor veel doelstellingen van het strategische partnerschap niet zijn gerealiseerd.

Verschillende politieke waarden, uiteenlopende geopolitieke belangen en prioriteiten, en concurrerende opvattingen over de wereldorde hebben de reikwijdte en diepgang van de ambitieuze strategische relatie tussen de EU en China beperkt. De huidige betrekkingen tussen de EU en China zijn vaak omstreden, ongelijk en nog steeds grotendeels uitsluitend gericht op handel en investeringen. Terwijl de economische, militaire en politieke macht van China blijft groeien, zal de EU een nieuw conceptueel kader ten aanzien van Beijing nodig hebben. Dit kader moet streven naar een evenwicht tussen het bevorderen van samenwerking op domeinen en beleidsgebieden waar er een reëel potentieel is voor win-win, en anderzijds het effectief controleren van de spanningen en meningsverschillen die zich onvermijdelijk voordoen.

Het standpunt van China

De betrekkingen tussen Europa en China vertonen een opwaartse beweging, met frequente ontmoetingen op hoog niveau en een toenemende consensus over samenwerking, wat de richting heeft aangegeven voor praktische samenwerking op verschillende terreinen. Vanuit Chinees perspectief werd benadrukt dat China en de EU, als de grootste economieën van de wereld, gemeenschappelijke verantwoordelijkheden delen bij het aanpakken van mondiale uitdagingen. China en de EU moeten de dialoog en de coördinatie versterken, consensus opbouwen, op een juiste manier omgaan met verschillen en barrières overwinnen om samenwerking te bevorderen. Onze gemeenschappelijke belangen wegen ruimschoots zwaarder dan onze verschillen en er zijn meer terreinen waarop samenwerking tussen ons bestaat dan concurrentie. China en Europa zijn in de eerste plaats partners.

Gezien de verschillen tussen China en Europa op het gebied van geschiedenis, cultuur, ideologie en ontwikkelingsfase, is het niet meer dan normaal dat we veel dingen anders zien. Maar dat maakt ons niet tot rivalen, systemisch of anderszins. Samen kunnen we nieuwe groeimotoren in de digitale economie, groene ontwikkeling en milieubescherming, nieuwe energieën, kunstmatige intelligentie en connectiviteit ondersteunen, terwijl we de industriële toeleveringsketens veilig, stabiel en betrouwbaar houden. In de toekomst blijft China zich verder inzetten voor hervormingen en openstelling, en het bevorderen van een hoogwaardige ontwikkeling.

Het EU-perspectief

Volgens president Charles Michel op de persconferentie na de top zijn de EU en China belangrijke economische partners en mondiale grootmachten. “We verhandelen elke dag ruim €2 miljard aan goederen. Maar de EU heeft een handelstekort van bijna €400 miljard. We moeten onze handels- en economische betrekkingen evenwichtiger en in de twee richtingen maken.”

Ondanks hun verschillende politieke en economische systemen hebben de EU en China een gedeeld belang bij het nastreven van constructieve en stabiele betrekkingen, verankerd in respect voor de op regels gebaseerde internationale orde, een gelijkwaardig engagement en wederkerigheid.

De Europese Unie en China blijven belangrijke handels- en economische partners. De Europese Unie streeft naar een gelijk speelveld, zodat de handels- en economische betrekkingen evenwichtig, wederkerig en wederzijds voordelig zijn. De Europese Unie zal doorgaan met het beperken van afhankelijkheid in kritische sectoren en van kwetsbaarheden, ook in haar toeleveringsketens, en zal waar nodig en gepast de risico’s verminderen en diversifiëren. De EU is niet van plan zich los te koppelen van China of zich naar binnen te richten.

Bron: https://bcecc.be/bcecc-newsletter-a-call-for-constructive-cooperation-between-eu-and-china/.

Print Friendly, PDF & Email