Denktank suggereert koolstofuitstootnorm

China zou zijn uitstoot van koolstof jaarlijks moeten verminderen met 5 % indien het tegen 2050 een koolstofarme ontwikkeling wil hebben. Dit suggereert een denktank.
koolstofemissDe denktank ‘China Council of International Cooperation on Environment and Development’ (CCICED) is een organisatie van 200 wereldexperten die de Chinese regering regelmatig van advies voorziet. Deze organisatie stelt dus voor dat China jaarlijks 4 tot 5 % minder koolstofuitstoot zou nastreven, zodat er tegen 2050 85 à 90 % minder uitstoot zou zijn vergeleken met 2005.  Het is de eerste keer dat een organisatie op hoog niveau zich op een cijfer vastpint. Het panel van experten zou morgen door de premier ontvangen worden, aldus de China Daily, die beweert de exclusiviteit van de informatie te hebben.
Het cijfer van 4 tot 5 % minder koolstof impliceert een vermindering van de energie-intensiteit met 75 tot 85% tegen 2050. Daarbij zou het aandeel van de nijverheid in de economie tegen 2050 moeten dalen van de huidige 50 % naar 30%. Tegen 2030 zou de helft van de energie moeten komen van koolstofarme energie en tegen 2050 de totaliteit.  Koolstofafvang en -opslag moeten gepromoot worden tegen 2030.  Het rapport van de denktank stelt ook voor om het milieubelastingensysteem snel te hervormen, waarbij het tijd is om taksen te heffen op ondernemingen die vervuilen of CO² uitstoten door verbranding.
Bij de reacties op het rapport wordt enerzijds opgemerkt dat de cijfers in het verlengde liggen van wat China reeds nastreeft. Anderzijds merkt milieuprofessor Zou Ji op dat het voorgestelde doel onwaarschijnlijk een officiële politiek zal worden omdat de industriële omschakeling een enorme investering zou vergen. De urbanisatie en de industrialisering zullen aanhouden tot 2030, waardoor de nijverheid dan nog 46 % van de economie zal vertegenwoordigen, zo voorspelt hij. Een analyse van zijn Renminuniversiteit schat dat het 2,3 % van het BNP zou kosten om de koolstofintensiteit te doen dalen met 83 % tegen 2050. Vicepremier Li Keqiang verklaarde op de openingszitting van de denktank dat het twaalfde vijfjarenplan een streefcijfer inzake koolstofintensiteit zal bevatten.
Bron: China Daily, Financial Times

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *