Draai naar China van de Argentijnse president?

Tijdens zijn kiescampagne verwierp de nieuwe Argentijnse president Milei sterke economische banden met China. Intussen blijkt hij in stilte een bocht te nemen.

Buitnelandminister Mondino met vice-president Han Zheng Foto Xinhua/Yin Bogu Disclaimer

In zjn verkiezingscampagne profileerde Milei zich als ultraliberaal, sterk anticommunistisch en pro-Amerikaans. Hij verwierp nauwe economische banden met China, zei met de (Chinese) communisten geen verdragen te willen sluiten en noemde hen moordenaars.

Na zijn aantreden begin dit jaar trok Milei de kandidatuur van Argentinië in voor de BRICS, het verbond van de belangrijkste landen van het globale Zuiden. Intussen aanvaardde hij de uitnodiging om met Argentinië een toelatingstraject tot de OESO, het verbond van de rijke ontwikkelde landen, op te starten. Toen vorige week de VN stemde over de volwaardige erkenning van Palestina als land was Argentinië één van het handvol landen buiten Israël en de VS die tegenstemden.

Op aandringen van de VS startte men een onderzoek naar mogelijke militaire toepassingen van de Chinese ruimtetelescoop in Patagonië.

Een stevige bocht?

Intussen blijkt de economische realiteit Milei in te halen en lijkt hij bezig met het nemen van een stille bocht.

Tijdens een interview met Bloomberg in april liet hij negatieve opmerkingen over China achterwege. Hij verzekerde dat hij geen plannen heeft om de economische relaties tussen beide landen te dwarsbomen.

Eind april trok Diana Mondino, de Argentijnse minister van buitenlandse zaken en buitenlandse handel, voor drie dagen naar Beijing en Shanghai, vooraleer door te reizen naar Europa om daar besprekingen te houden met de OESO en met de EU over de vastgelopen onderhandelingen omtrent een handelsakkoord EU-Mercosur.

Mondino reisde niet alleen. Ze was vergezeld door de directeur van de Centrale Bank, de onderminister van handel en door vertegenwoordigers van een twintigtal van de grootste Argentijnse bedrijven. Haar bezoek viel samen met de tiende verjaardag van het afsluiten van het ‘allesomvattend strategisch partnerschap’ tussen China en Argentinië.

Verdere en meer samenwerking

Tijdens haar bezoek gaf Mondino een interview aan de Chinese krant Global Times.

Volgens haar is de nieuwe Argentijnse regering geïnteresseerd in economische samenwerking met China. Zo vindt ze de deelname van Argentinië aan het Belt and Road Initiative (een wereldwijd Chinees programma voor meer interconnectiviteit) zeer belangrijk. De Argentijnse regering staat ook nog steeds open voor buitenlandse investeringen, inclusief Chinese.

Volgens Mondino diende haar bezoek om de vriendschappelijke, economische, politieke, zakelijke en diplomatieke betrekkingen tussen beide landen te verbeteren. De Argentijnse regering wil een intensere samenwerking met China.

Er bestaat een enorme behoefte aan infrastructuur in Argentinië. Verder zijn er mogelijkheden voor meer samenwerking op landbouwgebied, in de mijnsector voor mineralen zoals lithium, en in de energiesector. Chinese investeringen zullen correct en op dezelfde manier als die van andere landen behandeld worden.

Ook geen politieke problemen

Ze nam ook de gelegenheid te baat om de interne politiek van de nieuwe regering uit te leggen en een aantal maatregelen van de voorbije maanden te verklaren. Met dit laatste bedoelde ze ongetwijfeld het afstand nemen van de BRICS en de toenadering tot de OESO.

Tegenover Global Times noemde ze haar bezoek ‘erg succesvol’. ‘De samenwerking tussen Argentinië en China is heel goed, werkt heel snel en erg doortastend’, stelde ze.

Mondino ontkende expliciet dat de relaties tussen beide landen op het diepste punt ooit zouden zitten. ‘Misschien begrijpen (diegenen die dat beweren) geen Spaans’. De tijdelijke daling van het bilateraal handelsvolume wijt ze aan de ernstige droogteperiodes die de Argentijnse landbouwproductie en -uitvoer neerhaalde.

Volgens haar zijn er geen ernstige problemen in de relatie en ‘moet men niet alles geloven wat men leest’.

Global Times noteert ook dat de nieuwe Argentijnse regering belooft verder de politiek van één China (waarvan Taiwan een provincie is) te zullen aanhouden.

Enkele dagen later verklaarde Mondino in Parijs dat onderzoek ter zake geen aanwezigheid van Chinese militairen of militaire toepassingen op de wetenschappelijke basis in Patagonië heeft vastgesteld. Er heeft overigens ook gelijktijdig een onderzoek plaatsgevonden op de Europese wetenschappelijke basis, eveneens op verzoek van de VS. Argentinië zou nu van plan zijn eigen wetenschappelijke onderzoeksteams op te richten om samen met China en de EU de bestaande infrastructuur te kunnen gebruiken.

Handel, investeringen en China als redder in nood

De redenen waarom Argentinië bijdraait inzake China liggen voor de hand. China is na Brazilië de belangrijkste handelspartner van Argentinië. 19% van de invoer komt uit China en Argentinië stuurt 8% van zijn uitvoer naar China.

De Chinese investeringen in Argentinië betreffen infrastructuur, klassieke en nieuwe energie, banken en bulkgoederen.

Argentinië is virtueel failliet: de buitenlandse schulden van de Centrale Bank zijn groter dan de activa. China heeft het land onder de vorige regering als redder in nood geholpen met een swap (ruiloperatie) voor Chinese yuans ter waarde van 18 miljard dollar. Op die manier kon Argentinië ook zonder dollars blijven invoeren en betalen in Chinese munt. Van deze swap vervalt dit jaar vijf miljard dollar. De Centrale Bank kijkt naar China voor een verlenging.

Bronnen: Global Times, Buenos Aires Times, AFP, Mercopress

Print Friendly, PDF & Email