Eerste balans twaalfde vijfjarenplan

Deze maand komt het CPC centraal comité bijeen om het voorstel tot het dertiende vijfjarenplan te bespreken. Ondertussen zijn de eerste cijfers vrijgegeven over de prestaties van het huidige twaalfde vijfjarenplan dat een overgang naar een andere vorm van economie wil realiseren.

Chinese groei op eenzame hoogte

Chinese groei op eenzame hoogte

In tegenstelling tot westerse misverstanden zowel ter rechter- als ter linkerzijde werkt de socialistische markteconomie wel met een plansysteem en dit is de bevoegdheid van “De Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie” . Dit orgaan zien onze lezers erg regelmatig in het kortere nieuws terugkeren, is het niet in de nationale gedaante (tag 31 maal, zoeken: 189 keer) dan in de vorm van de provinciale of zelfs de lokale filialen. Het twaalfde vijfjarenplan loopt tot eind dit jaar en tijdens het komend partijplenum deze maand staat het dertiende vijfjarenplan ter discussie dat de periode van 2016 tot 2020 bestrijkt.
Ondertussen gaf Xinhua de eerste cijfers vrij van de periode onder het twaalfde vijfjarenplan waarbij het de bedoeling was de economie om te vormen van een die hoofdzakelijk op investeringen en uitvoer steunde naar een economie die meer drijft op de binnenlandse vraag, innovatie en diensten. Deze economische herstructurering loopt wellicht ook als een rode draad door het dertiende vijfjarenplan.

 Cijfers 12-de plan

GROEI
De BNP-groei die nog 9,3 % bedroeg in 2011 daalde tot 7,7 % in 2012 en 2013 en 7,3 % in economy2014.
DIENSTEN
De dienstensector was in 2010 goed voor 39,2 % in het BNP en tijdens het eerste semester was dit al opgelopen tot 49,5%
INVESTERINGEN
De groei van de investeringen daalde van 23,8 % in 2010 naar 15,7% aangroei in 2014. Het cijfer daalde nog verder tot 11,4% in het eerste semester.
VERBRUIK
De kleinhandel van verbruiksproducten groeide van 15.500 miljard yuan in 2010 tot 26.200 miljard in 2014. Tijdens het eerste semester bedroeg de toename nog 10,4%. Daarin nam de groei van het verbruik 60% in en dat is meer dan 13% hoger dan in 2010. In de toekomst wordt verwacht dat het verbruik in toerisme en gezondheidszorg dit nog zal versterken.
INNOVATIE.
De uitgaven voor Onderzoek & Ontwikkeling verdubbelden bijna van 706 miljard yuan in 2010 tot meer dan 1300 miljard yuan in 2014. De patentaanvragen eveneens: van 1,2 miljoen tot 2,4 miljoen.
ONDERNEMEN
Er ontstond een boom van starters. Tijdens het eerste semester hadden de nieuwe bedrijven een geregistreerd kapitaal van 12.000 miljard yuan en dit is 43 % meer dan een jaar eerder.
EXPORT
De exportgroei vertraagde voortdurend gedurende de laatste 5 jaar door de flauwe wereldeconomie, maar de uitvoer van treinuitrusting verdrievoudigde.
ENERGIE INTENSITEIT
Het energieverbruik per eenheid van het BNP daalde met 13 % van 2010 tot 2014 en tijdens het eerste semester verlaagde dit nogmaals met 5,9 % op jaarbasis.
koerierpakjesTot besluit lijkt het er dus op dat China er niettegenstaande de flauwe toestand van de wereleconomie in slaagt haar economie een nieuwe weg in te sturen, hoewel de klus nog niet geklaard is. De tanker heeft echter al een aardige bocht genomen. Ongetwijfeld is het succes toe te schrijven aan de goede combinatie die China maakt van planning op marktbasis. Als deze globale resultaten ook doordringen tot de financiele markten gaan deze wellicht ook meer rationeel reageren dan hun Chinese activa te verkopen op basis van cijfers van de nijverheid zoals recentelijk het geval was.
Bron Global Times

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *