Engel coëfficiënt valt tot record laagte

De Engel coëfficiënt die het aandeel van voeding meet in de gezinsuitgaven daalde vorig jaar verder met 0,9 % zodat volgens het National Bureau of Statistics nu de recordlaagte bereikt werd van 28,4%. De algemene regel houdt in dat hoe lager het cijfer uitvalt, des te welvarender het betrokken land of regio is.

40 jaar geleden bedroeg de Chinese Engel coëfficiënt 57,5% in de stedelijke gebieden en 67,7% op het platteland. De gezinsuitgaven voor voeding daalden vorig jaar tot het laagterecord van 28,4%. De wet van Engel houdt in dat de uitgaven aan voeding procentueel dalen naarmate het besteedbaar inkomen toeneemt. Wanneer het besteedbare inkomen stijgt, vindt er een absolute stijging aan uitgaven aan voeding plaats, zo leert ons de Wikipedia. Er wordt dus meer geld besteed aan voeding naarmate het besteedbare inkomen stijgt. Maar de uitgaven aan voeding dalen relatief.

In 1978 bedroeg het beschikbare inkomen per hoofd 343 yuan in de steden en 134 yuan op het platteland. Eind 2017 beliepen de twee cijfers 36.396 yuan en 13.432 yuan respectievelijk. Zo zou eind 2018 het aantal personen met een middeninkomen 400 miljoen bedragen.

Hoofd Ning Jizhe van het National Bureau of Statistics geeft de dienstensector als voorbeeld van sector met een voortdurende opgang. Het aantal toeristen en het inkomen uit toeristisme stegen met meer dan 10%. Het verbruik van culturele-, informatieve-, onderwijs- en gezondheidsproducten groeide sterk. De val van de Engel coëfficiënt weerspiegelt de verandering in de opinie van de mensen over consumptie. Ning wijst er op dat een belangrijke verbruikstrend er in bestaat dat nu kwalitatief hoogstaande producten gekocht worden, zelfs al zijn de prijzen wat hoger.

De UNO beschouwt een cijfer tussen 20 en 30%  als de grens van welstellende maatschappij. Experts wijzen er echter op dat het cijfer geen rekening houdt met de verschillen tussen de regio’s. Ook dient bij de beoordeling van de Engel coëfficiënt rekening worden gehouden met verschillende verbruiksgewoonten.

Bron: Peoples Daily, Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *