EU Kamer van Koophandel lonkt naar Zuidwest China

Uit een bevraging bij de leden van de European Union Chamber of Commerce in China blijkt sterke interesse te bestaan om uit te breiden in Zuidwest China. De Kamer heeft dan ook gevraagd om betrokken te worden bij de uitbouw van de economische gordel tussen Chengdu en Chongqing.

Chongqing

De European Union Chamber of Commerce in China (EUCCC), heeft zijn bij 585 leden van de 1700 aangesloten ondernemingen gepeild over hun prestaties in 2020 en hun verwachtingen voor de toekomst. 42% van de ondernemingen rapporteerden omzetgroei en in het zuidwesten bedroeg dit het meest met 52%. Bij 51 % van de ondernemingen in China ligt de EBIT (inkomens voor intrest en belasting) hoger dan het wereldgemiddelde. Uit de antwoorden bleek dat 75% van de ondernemingen een matige groei kenden in vergelijking met 2019, meer dan één derde rapporteerde een groei van 20% , 30% hebben joint ventures opgericht met Chinese partners en 25% is van plan minstens een deel van hun leveranciersketen naar China te verleggen. Uit de Business Confidence Survey 2021 bleek dat 68% van de ondernemingen optimistisch zijn over hun zakelijke perspectieven de volgende twee jaar en 23% gelooft dat het afsluiten van het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) een positieve weerslag zal hebben op hun zaken

Zuidwesten

Volgens ondervoorzitter Ma Xiaoli voelen meer en meer EU ondernemingen zich aangetrokken door zuidwestelijk China want het kan voor de Europese ondernemingen dienst doen als belangrijke hub die steden aan de oostkust verbindt met de Europese landen. Momenteel telt de zuidwestelijke tak van de Kamer 200 leden als onderneming en dat aantal vergroot elk jaar. 14% hebben in 2020 een nieuwe tak in de regio geopend.  Ma merkt op dat de vrachttreinen naar Europa en de nieuwe land zee corridor in westelijk China de efficiency van het vrachtvervoer hebben verbeterd. 72% van de ondervraagde bedrijven vinden de Chinese bedrijven minstens even innovatief als hun Europese tegenhangers.

Gordel

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de uitbouw van de economische cirkel Chengdu-Chongqing een sterk bediscussieerd onderwerp is. Te Chengdu staat het handelsvolume van de EU-ondernemingen in voor 20% van de totale buitenlandse handel. Ondervoorzitter Massimo Bagnasco vraagt dan ook in een vroeg stadium betrokken te worden bij het uitwerken van de plannen voor de Chengdu-Chongqing economische gordel. Het gebied dat ongeveer zo groot is als Nederland telt meer inwoners dan Duitsland.  De Kamer vraagt bijvoorbeeld regelmatige vergaderingen met de betrokken burgemeesters met de zuidwestelijke afdeling van de Kamer. De Kamer heeft over het onderwerp een aparte publicatie uitgegeven en daarin wordt aangedrongen op betere en actuele informatie in het Engels evenals op betere toegang tot online informatie in beide steden. Het blijkt moeilijk om er senior personeel te vinden. Met de Covid-tribulaties zal dit probleem er zeker niet op verminderd zijn zij het dat bijvoorbeeld Chengdu gekend is om zijn ontspannen levenswijze.  

Beijing Review, SCMP

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.