Financiële top: Li Qiang doet drie voorstellen

Op de Financiële top in Parijs heeft de Chinese premier Li Qiang een voorstel in drie punten gedaan opdat de internationale gemeenschap de problemen van ontwikkelingslanden zou oplossen vooral de kwetsbare

Li Qiang op de financiële top naast president Lula Foto Xinhua Disclaimer

De in Parijs op voorstel van de Franse president Macron bijeengeroepen Summit for a New Global Financing Pact werd bijgewoond door 60 staats-regering-of leiders van internationale organisaties. De Chinese premier Li Qiang deed een driepuntenvoorstel.

Ten eerste, de hervorming van het wereldwijde financiële bestuur krachtig voortzetten en een stabiel financieringsklimaat voor ontwikkelingslanden creëren. China staat klaar om met alle partijen samen te werken om een rechtvaardige en efficiënte mondiale financiële bestuursstructuur op te bouwen en de internationale macro-economische beleidscoördinatie te versterken. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank en andere internationale financiële instellingen moeten de door de G20-leiders bereikte consensus uitvoeren, een nieuwe ronde van quota- en stemrechthervorming voltooien en de stem van opkomende markten en ontwikkelingslanden versterken

Ten tweede, bouw een wereldwijd ontwikkelingspartnerschap op en zorg voor meer ontwikkelingshulpmiddelen voor ontwikkelingslanden. Ontwikkelde landen moeten hun toezeggingen ernstig naleven om ontwikkelingslanden hulp en geld te bieden. Ontwikkelingslanden moeten hun capaciteit voor onafhankelijke ontwikkeling vergroten. China zal naar vermogen andere ontwikkelingslanden op verschillende manieren blijven ondersteunen met concrete maatregelen

Ten derde, de economische globalisering en vrijhandel krachtig bevorderen om de ontwikkelingslanden een nieuwe groei-impuls te geven. China is bereid om met de internationale gemeenschap samen te werken om liberalisering en vergemakkelijking van handel en investeringen te bevorderen en zich ondubbelzinnig te verzetten tegen handelsprotectionisme en het ontkoppelen en verbreken van toeleverings- en industriële ketens in welke vorm dan ook.

Motor wereldeconomie

Li benadrukte dat in een wereld vol disputen en onzekerheden Europa de verschillen zouden opzij zetten en meer de gemeenschappelijke grondslagen benadrukken.  Hij herinnerde er aan dat president Xi Jinping het Global Development Initiative, het Global Security Initiative en het Global Civilization Initiative voorstelde op het vlak van wereldwijde ontwikkeling en bestuur.

Foto Xinhua Disclaimer

Als een belangrijke motor van de wereldeconomie heeft China een voortdurende impuls gegeven aan zijn groei. Hoe de wereld ook verandert, China zal onwankelbaar hoogwaardige ontwikkeling bevorderen, openstelling op hoog niveau uitbreiden, zich afstemmen op hoogwaardige internationale economische en handelsregels en andere landen de kansen van China’s ontwikkeling laten delen, zei Li. Als een verantwoordelijk groot land ter wereld heeft China het Raamverdrag van de Verenigde Naties (VN) inzake klimaatverandering en de Overeenkomst van Parijs ernstig  uitgevoerd en grote inspanningen geleverd om de klimaatverandering aan te pakken. Als bijdrager aan de wereldwijde ontwikkeling heeft China sterke drijvende krachten geleverd en grote bijdragen geleverd aan de internationale zaak van armoedebestrijding en ontwikkeling, voegde hij eraan toe

Leiders op de top merkten op dat alle partijen moeten samenwerken om ongelijkheid en armoede in de wereld terug te dringen, te reageren op klimaatverandering, de biodiversiteit te beschermen, de schuldenproblematiek van ontwikkelingslanden op te lossen en wereldwijde duurzame ontwikkeling te bevorderen. Het is noodzakelijk om multilateralisme hoog te houden, verschillende nationale omstandigheden te respecteren, armoedebestrijding, ontwikkeling en milieubescherming te coördineren en te streven naar gemeenschappelijke welvaart, zeiden ze.

Energietransitie

Donderdagavond woonde Li het werkdiner van de Summit for a New Global Financing Pact bij en maakte opmerkingen over energietransitie. Li zei dat China actief de groene en koolstofarme energietransitie bevordert en op verantwoorde wijze deelneemt aan het bevorderen van de wereldwijde energietransitie en het aanpakken van klimaatverandering. China is bereid om met andere landen samen te werken om een wereldwijd partnerschap te smeden voor samenwerking op het gebied van schone energie volgens de principes van wederzijds voordeel en gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden, waarbij technologische innovatie de belangrijkste drijvende kracht is, en om samen te bouwen aan een schone en mooie wereld, aldus de Chinese premier. Tijdens de top voerde Li ook afzonderlijke gesprekken met VN-secretaris-generaal Antonio Guterres, IMF-directeur Kristalina Georgieva en anderen.

Bron: Peoples Daily

Print Friendly, PDF & Email