Gedeeltelijke beperking van de Ramadan in Xinjiang

Lokale overheidsinstellingen in Xinjiang hebben voor sommige bevolkingsgroepen een verbod uitgevaardigd om deel te nemen aan de Ramadan.

etende moslimsLeden van de Communistische Partij, staatsambtenaren en studenten wordt er hier en daar op gewezen dat zij niet mogen vasten of dat het hen ten zeerste wordt afgeraden. Het is een maatregel genomen in sommige ziekenhuizen, handelsbureaus van de overheid, een weerstation, onderwijsinstellingen. Ook de officiële media zoals de website van de Universiteit voor Radio en TV in Bozhou, berichten erover en verdedigen het. In bepaalde gevallen is de verantwoording van de ingreep, dat de CPC volgens de statuten een atheïstische partij is, of de bewering dat het vasten schadelijk zou kunnen zijn voor de gezondheid, de productiviteit of de concentratie bij het studiewerk zou beïnvloeden. Functionarissen die worden geciteerd zeggen dat zij door niet mee te doen met de Ramadan hun atheïstische, wetenschappelijke attitude demonstreren en ervoor zorgen dat ze hun werk optimaal kunnen blijven doen. Er zijn ook experts die in dit verband verwijzen naar een regel in de Koran dat bejaarden, zieken, zwakken en minderjarigen niet hoeven te vasten. Een dienst voor het beheer van een waterloop publiceerde een foto op zijn website van overdag etende ambtenaren (zie foto).

In de media

Dat er een partieel verbod is om te vasten in Xinjiang krijgt heel wat aandacht in binnen- en buitenland. De meeste journalisten baseren zich op een bericht hierover van AFP. Global Times is het medium in China dat een wat langer eigen artikel brengt. Over andere regio’s en provincies in China waar moslims wonen is er in dit verband weinig of geen nieuws. Chinese media laten een enkele foto zien van moslims die vasten of bij godsdienstige rituelen in bijvoorbeeld Shandong. Wel besteden ze relatief veel aandacht aan de viering van de Ramadan in landen als Palestina, Syrië, Indonesië, India, Pakistan enz.

Gebed tijdens Ramadan elders in China

Gebed tijdens Ramadan elders in China


Er zijn officiële woordvoerders die ontkennen dat het om een nationale of zelfs lokale maatregel zou gaan. Hou Hanmin, een zegsman van de regering van Xinjiang heeft tegenover de Global Times verklaard dat de autoriteiten aan burgers aanraden om gezond te eten voor werk en studie, maar dat ze niemand dwingen om te eten gedurende de vastenperiode. Al Arabiya News vernam van het hoofd van de Raad voor Islamitisch-Chinese betrekkingen, Isaaq Yousef, dat hij niet wist of er een verbod was, maar dat een dergelijk verbod gewoonlijk alleen van lagere overheden komt, omdat de staat er geen belang bij heeft mensen te beletten hun religie te beoefenen.

Correct of contraproductief?

Verschillende bronnen melden dat er in Xinjiang elk jaar voor bepaalde groepen restricties en verboden zijn om zich aan de Ramadan te houden. Zhang Yuxia, een professor aan een universiteit in Urumqi, de hoofdstad van Xinjiang, bevestigt dat tegenover de Global Times. Zij veronderstelt dat het dit jaar meer nadruk krijgt vanwege de terroristische aanslagen die worden toegeschreven aan religieuze extremisten. ‘Zo rond tien, elf uur ’s avonds komen veel moslims als ze vasten samen in restaurants en cafés omdat ze dan, bij het invallen van het donker weer mogen eten en drinken. Dat zou een uitgelezen doelwit zijn voor het soort aanslagen dat we recent hebben gezien: op drukbezochte markten, bij stations en zo’, aldus Zhang.
De Chinese regering moet de verschillende bevolkingsgroepen in de Autonome Regio Xinjiang (en elders in China) inderdaad beschermen tegen het geweld van terroristische aanslagen, die gepleegd worden door separatisten, die al of niet religieus gemotiveerd zijn. Beijing wil de eenheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen bevorderen, het terrorisme onderdrukken, grieven wegnemen. Het beleid bestaat uit een verharde handhaving van orde en recht, voortgezette economische ontwikkeling en een ideologisch offensief. Of een partieel verbod van het vasten tijdens de Ramadan bij dit alles veel zal opleveren of juist contraproductief zal zijn moet de toekomst uitwijzen.
Bronnen: BBC, SCMP, www.arabnews.com, Global Times, China Daily, Xinhua, Caijin,  Quartz.com (internetkrant VS)

Print Friendly, PDF & Email

4 comments for “Gedeeltelijke beperking van de Ramadan in Xinjiang

 1. ok er is wat godsdienst beperking in China, maar dat is alleen voor ambtenaren. in vergelijking met Europa zoals het hoofddoek verbod in Frankrijk en minaretten verbod in Zwitserland. valt het wel mee.
  China is het wel een van de weinig landen dat een minimum leeftijd heeft aan het ramadan. want in het koran staat je mag meedoen aan de ramadan als het kind klaar (pubertijd) voor ben.
  erg vaag hoor, waardoor het leeftijd steeds jonger en jonger van gaat worden aan de kind. en meesten beschouwen suikerziekte niet als een ziekte.
  ook nog China heeft ook een wet dat staat je mag naar Mekka als je (ik denk) 10000 euro op je bankrekening heeft. om te zorgen dat mensen niet met een armoede terug komt en het zorgt een betere visum relatie met saudie Arabier.

 2. “ok er is wat godsdienst beperking in China” In het voorjaaar was ik in Xi’an en kwam in contact met een groep katholieken. Ze moeten in schuilkerken hun godsdienst uitoefenen en worden van alle kanten financieel uitgeperst: chengguan, politie en officials.
  “het hoofddoek verbod in Frankrijk “: Sinds 2004 is het in Frankrijk wettelijk verboden op openbare scholen religieuze symbolen te dragen.
  “minaretten verbod in Zwitserland”: De Zwitserse regering toonde zich geschokt en teleurgesteld over de uitkomst van het referendum, maar stelde de uitslag te respecteren. NIEUWbouw is daarmee verboden.
  “China is het wel een van de weinig landen dat een minimum leeftijd heeft aan het ramadan. want in het koran staat je mag meedoen aan de ramadan als het kind klaar (pubertijd) voor ben.” staat in de koran, wordt overal gerespecteerd.

 3. antwoordje aan Huub: oppassen met het vergelijken van de situatie van moslims en katholieken in China. De situatie van de katholieken is complex: één fractie is legaal en kan vrij zijn godsdienst beoefenen, een andere fractie volgt het Vaticaan in het anticommunisme en het ontkennen van de legaliteit van de Volksrepubliek, en is illegaal; die heb jij waarschijnlijk ontmoet. De fracties hebben een zeer slechte onderlinge relatie. Telkens er een nieuwe paus aantreedt flakkert de hoop op dat het Vaticaan eindelijk zijn betrekkingen met de Volksrepubliek normaliseert en de broederstrijd zal ophouden. Forceert paus Franciscus een doorbraak.

 4. De redactie heeft een aantal reacties naar de prullenbak verwezen:
  Ze hadden nog maar weinig met China te maken.
  Emotionele aanvallen kregen meer gewicht dan zakelijke argumenten.
  Ze bevatten onaanvaardbare termen en generalisaties met een negatieve bijklank.
  Zie ook OVER.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *