Chinese overheid streeft naar meer gelijke kansen in onderwijs

China neemt maatregelen om de de lagere en lager middelbare scholen meer egalitair te maken. Voortaan worden de plaatsen voor de scholen met de beste reputatie bij loting verdeeld. Tot nu toe is dit op basis van interviews die naar kennis peilen. Ouders laten hun kinderen naast de kleuterklas allerlei bijlessen volgen om beter voorbereid te zijn op dat interview.

Over het algemeen presteren kinderen die een privé lagere en middelbare school volgen bij het toelatingsexamen voor hoger onderwijs beter dan leerlingen van het staatsonderwijs. Dit komt vooral omdat staatsscholen verplicht zijn de leerlingen aan te nemen die in hun wijk gedomicilieerd zijn. Privéscholen kunnen vrij beslissen over de toegang, en de interviews die ze organiseren dienen om het voorafgaand kennisniveau van de kandidaat te testen. Ze krijgen zo de betere leerlingen binnen. Sommige privéscholen gaan daarin erg ver. Een school in Guangzhou kreeg bakken kritiek omdat ze alleen kinderen van mensen met een universitair diploma wilde inschrijven.

Stress voor kinderen, kosten voor ouders

Er bestaat een bloeiende sector van privé scholen die peuters al vanaf drie jaar bijles geven in rekenen, lezen en interviews beantwoorden. Zo hopen de ouders hun kansen te vergroten om toegelaten te worden tot de beste -meestal privé- lagere scholen. Dat is de start van de race naar de beste middelbare scholen, een goed eindexamen en toegang tot de beste universiteiten. Ouders die het kunnen betalen starten dus al vroeg met de bijlessen. Dat legt in veel gevallen een grote stress op de peuters. Zo kennen sommige kinderen al 1.000 Chinese karakters vooraleer ze aan de lagere school beginnen, zijn ze in staat Engelse verhaaltjes te lezen en kunnen ze rekenoefeningen voor het derde leerjaar oplossen.

Het systeem veroorzaakt niet alleen stress voor de kinderen, maar is een zware financiële belasting voor de ouders. Sixthtone citeert een moeder die in drie jaar tijd voor bijlessen 200.000 yuan (meer dan 25.000 euro) uitgegeven heeft.

De Chinese overheid probeert al een tijdje met beperkt succes de werklast voor jonge kinderen te verminderen Maar al te vaak betekent minder uren op school en minder huiswerk meer tijd om de kinderen naar bijlessen te sturen.

Nieuwe regels bevorderen gelijkheid

In juli heeft de nationale overheid nieuwe regels uitgevaardigd. Voortaan moeten privéscholen die het verplicht lager en lager middelbaar onderwijs aanbieden, indien er te veel kandidaat-leerlingen zijn door loting bepalen wie ingeschreven wordt. De stad Shanghai is van plan rond nieuwjaar specifieke regels uit te vaardigen om ingangsinterviews volledig af te schaffen, en dus ook de voornaamste reden voor de bijlessen.

Met de nieuwe maatregel moet het aanvangsvoordeel van de privéscholen verdwijnen, en zullen de kinderen meer gelijk aan het middelbaar onderwijs en daarna aan het nationale toelatingsexamen voor hoger onderwijs kunnen beginnen.

Niet iedereen is het eens met het nieuwe systeem. Sommigen experts en ouders verdedigen dat privéscholen wel degelijk beter onderwijs bieden dat voorbehouden moet zijn aan de betere leerlingen in plaats van door loting bepaald te worden.

Vorig jaar zijn ook al enkele regels uitgevaardigd om de rush naar privéscholen af te remmen. Wie de inschrijving van zijn kind in een privéschool aanvraagt, verliest het recht op inschrijving in de staatsschool van de wijk. Wanneer het dan niet lukt in de privéschool, moeten de ouders op zoek naar een staatsschool elders. Daardoor daalde het aantal kandidaturen bij privé lagere scholen met de helft. Wat de slaagkansen van de anderen natuurlijk verhoogde. In Xi’an, dat twee jaar geleden een pilot project startte, deed ondanks alles nog meer dan de helft van de leerlingen mee aan de loterij voor toegang tot een privé middelbare school.

Bron: Sixthtone

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “Chinese overheid streeft naar meer gelijke kansen in onderwijs

  1. Stress ook voor de ouders. Want van het meeste huiswerk snappen nu de ouders ook niet zoveel.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *