Gezond drinkwater voor laatste arme dorpen in Xinjiang

Een project voor drinkwatervoorziening in het Oeigoerse arrondissement Payzawat is voltooid. Het komt ten goede aan de 470.000 inwoners, waaronder 15.300 die erkend zijn als arm. Er is 1,75 miljard yuan (220 miljoen euro) aan besteed.

Het arrondissement Payzawat- Chinese naam Jiashi- telt 470.000 inwoners en is een onderdeel van de prefectuur Kashgar in de autonome Oeigoerse regio Xinjiang. Het ligt geprangd tussen de Taklamatan woestijn en het Pamir gebergte. Het heeft een oppervlakte van zowat een vijfde van België. De bevolking is grotendeels Oeigoers. Er wonen 15.300 mensen in afgelegen arme dorpen.

Traditioneel werd water gehaald uit ondiepe bassins die overstromingswater van seizoensrivieren en smeltwater van de bergen opvingen. Dat was onpraktisch en ongezond. Een 80-jarige inwoner Yimiti Esan uit het dorp Yipakchi vermeldt dat hij als jongeman ziek werd van het vieze water, dat men 1 of 2 kilometer ver moest gaan halen met emmers en dan laten bezinken vooraleer het te kunnen gebruiken. Het aantal ziektegevallen door ondrinkbaar water was hoog en een team voor ziektebestrijding van de provincie was permanent aanwezig.

Waterputten verzilt, nationale en provinciale hulp

Tussen 1997 en 2005 kwam er verbetering. In Payzawat en het naburige arrondissement Shule werden 12 diepe waterputten geboord. Helaas, na enkele jaren bleek dat water verzilt. De regio is zeer aardbevingsgevoelig en kende in die periode belangrijke aardschokken, waardoor het grondwater verstoord raakte.

In 2014 kwam de situatie in Payzawat op de agenda van de nationale regering. Een plan werd opgesteld om water af te leiden van de Gaizi rivier, die ontspringt op de flanken van de – bij bergwandelaars bekende- Muztagata berg. De afleiding loopt door drie arrondissementen via in totaal 1.872 kilometer pijplijnen. Er is een bufferreservoir van 8 miljoen m³, een grote waterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van 85.000 m³ per dag en 17 kleine. Alle woningen zijn aangesloten op een centraal net. Om het grondwater te sparen zijn 140 putten voor irrigatie en drinkwater gesloten. Het project heeft 17,5 miljard yuan gekost.

De autonome Oeigoerse regio Xinjiang heeft sinds 2016 al 400 waterprojecten gelanceerd. De bedoeling is alle arme dorpen zuiver drinkwater te bezorgen. Meer dan 90% van de 67 afgelegen dorpen in de woestijn of hoog in de bergen hebben intussen kraantjeswater. Sinds 2015 is het aantal ziektegevallen door vervuild drinkwater er gedaald met 80%.

Bron: People’s Daily

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “Gezond drinkwater voor laatste arme dorpen in Xinjiang

  1. Dit verhaal toont het verband tussen zuiver water en gezondheid aan. In Nederland is sprake van vervuiling met duizenden bekende én onbekende stoffen. Allemaal binnen de norm, maar samen….? Water (thuis) zuiveren op de plek waar je het tapt… dát heeft al 39 jaar mijn voorkeur.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *