Guangdong klimt hoger op technologische ladder

Guangdong die voorheen hoofdzakelijk arbeidsintensieve goederen vervaardigde, slaagt er in om over te schakelen naar meer kwalitatieve producten die hoger staan op de technologische ladder, zo blijkt uit recente officiële gegevens.  Vooral de ontwikkelingszone Nansha bezuiden Kanton wil Guangdong in de toekomst promoten als verschepingshub.

nanshaport

Haven Nansha


De hervormingen deden de verwerkende nijverheid in Guangdong floreren, maar de Parelrivierdelta raakte volgebouwd. De gronden werden duurder, arbeidsintensieve nijverheden trokken naar het binnenland en Guangdong formuleerde het doel dat meer hoge kwalitatieve nijverheden en diensten nodig waren. Blijkt nu dat deze omvorming langzaam aan het slagen is. Tijdens het eerste semester van 2012 was hightech goed voor 230 miljard yuan en de geavanceerde fabricage voor 485 miljard, respectievelijk met een groeivoet van 4,3% en 0,2% meer dan het gemiddelde in de nijverheid. Strategische opkomende nijverheden produceerden voor 117 miljard toegevoegde waarde of 2,1 % meer dan het gemiddelde.
De traditionele industrieën zagen hun procentueel aandeel dalen: textiel & kledij, voeding & drank plus bouwmaterialen waren in 2010 goed voor 72 % van het brp en dit lag 3,12 % lager dan in 2007. Bepaalde bedrijven en sectoren herpositioneren zich. De textielfabriek in het centrum van Guangdong is nu een kledij ontwerp- en show park dat verschillende lokale merken en ontwerpers tentoonstelt en ondertussen een icoon geworden is. Iets gelijkaardigs doet zich voor in het district Shunde waar de kledijnijverheid afneemt ten voordele van huishoudtoestellen. Toch doen de traditionele industrieën het niet slecht met een globale aangroei van 14,6%: textiel & kledij +12,1%; voeding & drank + 11,3% en bouwmaterialen + 17,5%.
Terwijl de traditionele nijverheden zich upgraden, zijn moderne industrieën in volle bloei. De toegevoegde waarde van de zware nijverheid en Kmo’s die in 2007 goed waren voor 58,4 % en 67 % van het brp, zagen hun aandeel verhoogd in 2010 tot 60,6% en 69,8%.  Diensten, hightech en geavanceerde fabricage namen elk jaar met 1 % toe in het provinciaal brp. Van provinciale zijde werd een campagne gelanceerd om 500 industrieprojecten en de 8 opkomende strategische nijverheden te ondersteunen en deze leverden in 2011 1300 miljard yuan op of 18 % meer.
Maquette Nansha

Maquette Nansha


Vooral geavanceerde fabricage steeg het meest met plus 47%. Transportuitrusting en het vervaardigen van voertuigen kende een ongeziene opgang: Guangdong heeft in Zhuhai een basis die vliegtuigen bouwt, in Jiangmen en Kanton bases voor spoorweguitrusting en eveneens in Kanton de Longxue scheepsbouwbasis. De Jangmenbasis wil een volledige productieketen uitbouwen die de helft vervaardigt van onderdelen en uitrusting voor het intercommunaal vervoer. Tegen 2020 zou dit volgens het Nanfang Dagblad moeten goed zijn voor 100 miljard yuan. Alle strategische industrieën groeiden met twee cijfers en gehoopt wordt dat deze als ICT, groene auto’s, biologie en energiebesparing de dominante sectoren worden.
Nansha: Parel op de kroon?
De regering heeft in september het plan goedgekeurd om Nansha te ontwikkelen als de zesde nationale ontwikkelingszone met preferentiële tarieven qua taksen, gronden, financies en nijverheid. Het gebied beslaat een grondoppervlakte van 570 km2. Een allesomvattend transportplan voorziet openbaar vervoer tussen de driehoek Kanton-Hongkong en Macao, een vaarroute voor passagiers en een voor vracht, een nieuw systeem van inklaring, kortom een logistieke hub met high end verschepingsdiensten en ook een doenbaarheidsstudie over de bouw van een luchthaven voor zakenjets.
nansha_map

Nansha centraal aan monding Parelrivier


Uiteraard ontbreekt commerciële ruimte, catering en faciliteiten voor toerisme niet in het ontwikkelingsplan. Vooral aan de financiële instellingen uit Hong Kong wordt armslag verleend om mee te werken aan de uitbouw van de zone. Naast het aantrekken van financiële diensten uit Hong Kong wordt ook gehoopt op het aantrekken van verzekeringen, leasing en eigenlijk alles wat de shipping kan ondersteunen.
Eind november heeft het Administrative Committee of Nansha Economic and Technological Development Zone een samenwerkingsakkoord getekend met de China Development Bank om Nansha de komende 5 jaar te voorzien van voor 60 miljard yuan financiële producten en diensten. Voorts wil de zone de toelating verkrijgen voor visa’s van een jaar voor de professionelen uit Hongkong of Macao die in Nansha werken en wonen. Ook de telefoontarieven met de twee autonome gebieden zou worden verlaagd. Qua onderwijs wordt eveneens naar een samenwerking gestreefd.
Feit is dus dat de plannen al geconcretiseerd zijn met materiële steun. Toch vragen we ons af hoe de beoogde professionelen uit Hongkong gaan reageren vermits zij ook gesolliciteerd worden voor de speciale zone Qianhai in Shenzhen die eveneens bedoeld is als een samenwerkingszone voor Hongkong en de VRC. Qianhai wil op zijn beurt het “Manhattan van de Parelrivierdelta” worden. Een kwart van de gronden in Qianhai zijn in handen China Merchants Group, China International Marine Containers en Shenzhen International, groten waarnaar Nansha ook hengelt.
Bron: www.newsgd.com

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *