IEA: “China vooraan in koolstofopvang”

China speelt een leidende rol op het gebied van de technologie over de afvang- en opslag van koolstof. Dit werd meegedeeld door een verantwoordelijke van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) op een conferentie waar de minister beloofde om gedurende de komende vijf jaren het bedrag dat hieraan zal besteed worden te verdubbelen.

CSS-faciliteit in Shanghai


Ellina Levina is de naam van de energieanaliste die bij het IEA instaat voor “carbon capture and storage’-(CCS) technologieën dus om koolstof af te vangen en op te slaan. Zei vindt dat China ernstige inspanningen op dit vlak levert, zowel betreffende investeringen als op het gebied van technologisch onderzoek. Het IEA vindt dit CSS in de sectoren cement, petroleum en elektriciteit het meest efficiënt middel om koolstofuitstoot te verminderen en daarin staat China voor vele andere landen, aldus Levina. Het IEA wil tegen 2020 100 CSS-projecten in de wereld lanceren waarvan de helft in ontwikkelingslanden. Het IEA schat dat CSS de koolstofuitstoot in nijverheidssectoren tegen 2050 kan reduceren met 4 gigaton jaarlijks, wat 9 % betekent van de nodige vermindering om tot een halvering te komen van de CO2-uitstoot dan. Volgens haar heeft China daarbij een groot potentieel en ze vertrouwt de Chinese technologie.
Leidend elektriciteitsproducent Huaneng heeft twee projecten: een met een Australische groep in een krachtcentrale sinds 2007 met 3000 ton opslagcapaciteit en een project in Shanghai met een capaciteit van 120.000 ton. Huaneng bereidt ook een project met meer dan 1 miljoen ton voor, aldus nog Azië-vertegenwoordiger Ming Sung van NGO Clean Air Task Force. Volgens Sung zal China Power Investment binnenkort een nieuw initiatief in werking stellen met een capaciteit van 100.000 ton. Een ander project “Integrated Gasification Combined Cycle Power Plant” zou tegen het jaareinde opstarten in Tianjin. ’s Lands grootste koolmijngroep Shenhua plant een project in samenwerking met de Amerikaanse groep Peabody Energy en heeft nog een ander CSS-programma van 10.000 ton per jaar in Ordos. Ook werd nog bekend dat Alstom en Datang de handen ineen slaan om twee CSS-proefprojecten op te starten op twee van de grootste petroleumvelden. Minister van technologie Wan Gang zei op de conferentie dat China een CSS-plan aan het opstellen is. De regering is van plan om de komende 5 jaar 400 miljoen te spenderen aan projecten voor koolstofopvang- en opslag. Hij verwacht een globale CSS-investering van 2,3 miljard yuan tijdens deze periode, waar dit van 2006 tot 2010 1 miljard beliep.   (bron China Daily)
Lees ook ons artikel uit 2009
.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.