Xinjiang werkt aan etnische eenheid

Een miljoen kaderleden in Xinjiang hebben een week lang verbroederd met leden van een andere etnische groep. Xinjiang is een streek met etnische spanningen en de overheid wil de etnische eenheid bevorderen.

etnische eenheidDe laatste week van 2017 zijn een miljoen kaderleden van de Autonome Oeigoerse Regio Xinjiang erop uit gestuurd om samen te leven, werken en discussiëren met mensen van een andere etnische groep. Aanleiding is een campagne om aan de bevolking de resultaten van het voorbije congres van de Communistische Partij van China uit te leggen.
Xinjiang is de meest westelijke regio van China en ligt in Centraal-Azië. Ze telt talrijke etnische minderheden onder haar 22 miljoen inwoners. Veruit de grootste twee etnische groepen zijn de Han en de Oeigoeren. De Oeigoeren zijn Turkstalig en moslims en leven er al meer dan duizend jaar. Er zijn naast culturele verschillen ook economische spanningen. De meestal lager geschoolde Oeigoeren raken minder gemakkelijk aan de beste banen. Bovendien zijn Al Qaeda en IS er actief, lonkt vanuit Turkije de groot-Turkse gedachte, en bestaan er Oeigoerse afscheidingsbewegingen in het Westen, met als bekendste het Wereld Oeigoer Congres in Duitsland. Er gebeuren regelmatig terroristische aanslagen door het East Turkestan Islamic Movement (ETIM) dat op de internationale lijst van terreurbewegingen staat. En in 2017 is het aantal teruggekeerde Syrië strijders die aan de grens opgepakt werden vertienvoudigd.

Samen werken en ontspannen

Kaderleden en bedienden van de overheidsinstellingen in de regio hebben een week lang samen geleefd en gewerkt met gewone families in dorpen en gemeenschappen van een andere etnische groep. Zo kwamen de Han meestal terecht bij een Oeigoerse familie, terwijl niet-Han kaderleden bij een Han-familie geplaatst werden. Er werd ook gediscussieerd over de positieve gevolgen van het partijcongres voor de betrokken families.
Op deze manier kwamen bijvoorbeeld leraren uit steden terecht bij plattelandsonderwijzers. Meestal trokken ze in teams van twee of drie samen naar een dorp. Bedienden van een stadsfiliaal van de Industrial and Commercial Bank of China organiseerden in het dorp waar ze verbleven een grappige sportcompetitie. Elders waren er zangwedstrijden. In een dorp van de stad Hotan organiseerden dorpelingen en kaderleden van het Xinjiang Institute of Engineering een quiz over het voorbije partijcongres. Een politieman uit de stad Bole trok op met een schaapherder in het dorpje Bage. Hij hielp hem ook met ideeën om zijn inkomen te verhogen.
De overheid van Xinjiang probeert op verschillende manieren de Han en de Oeigoeren elkaar beter te laten kennen. In veel gevallen leven die immers ruimtelijk gescheiden, in bijna homogene dorpen of stadswijken. De voorbije jaren zijn er initiatieven om gemengde zones te promoten.
Bron: Global Times

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

1 comment for “Xinjiang werkt aan etnische eenheid

  1. hahaha
    10 Januari 2018 at 17:45

    Ze leven gescheiden, omdat volgens de wet moet iedereen die in zuid Xinjiang wil wonen het Oergoerse taal leren. Dat de reden dat meeste niet in Xinjiang wil investeren. Waardoor een economische achterstand krijgt. Om deze wet te omzeilen hebben de overheid een enclave bedacht in het zuiden om het taal niet te leren. Zo een klein oppervlakte in het zuid onder het centrale controle waar het taal niet hoeft te leren. Denk aan Brussel die in het noorden zit, maar Frans spreekt. Dus wie is de schuldige aan deze armoede. Als Brussel NL spreekt zou Brussel nooit zo rijk zijn als nu.

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar