Klokkenluider dokter Li zelf overleden

De 34 jarige oogspecialist Li Wenliang, een van de zeven klokkenluiders die de corona longziekte eind december meldde in een chatgroep, is na hospitalisatie zelf overleden. Toen hij het nieuws bekend maakte werd hij door de politie als een verspreider van geruchten bestempeld. Het Hoogste Gerechtshof heeft eind januari toegegeven dat dit onterecht was.

Li Wenliang (China Daily)

Li werd bekend toen hij op 30 december collega’s in een chatgroep meldde dat er zeven nieuwe longziekten waren ontdekt. De autoriteiten stonden in de beginfase van de ziekte echter uiterst wantrouwig tegenover negatief nieuws en Li werd door de politie op 3 januari gemaand om geen ‘geruchten meer te verspreiden’. Hij keerde nadien terug naar zijn werk. Hij behandelde patiënten die besmet waren met het coronavirus. HIj begon zelf te hoesten op 10 januari en had ’s anderendaags koorts. Op 12 januari volgde zijn hospitalisatie. Zijn zwangere vrouw werd eveneens besmet. Een eerste overlijden aan de ziekte cdeed zich voor vop 11 januari.

Het Wuhan Central Hospital heeft op Weibo gemeld dat Li vrijdag overleed om 14u45 na uren kunstmatige zuurstoftoediening. Ondertussen was Li een symboolfiguur geworden van de strijd tegen het coronavirus. . Op 28 januari bekritiseerde het Hoogste Gerechtshof de politie omdat ze Li en 7 anderen een berisping hadden gegeven wegens hun alarm in de online posts. Het was allicht beter geweest voor het bestrijden van de ziekte indien het publiek had geluisterd naar het gerucht aldus nog het Supreme Court in een commentaar. Ook top epidemioloog Zeng Guang van het Chinese Center for Disease Control and Prevention vond dat de acht klokkenluiders zouden moeten geprezen worden. Hij voegde er echter aan toe dat elke bewering wetenschappelijk moet worden onderbouwd. Velen zien in Li een held: enkele uren na zijn overlijden werd het bericht daarover al 270 miljoen maal gelezen. WHO directeur noodprogramma’s Michael Ryan betreurde sterk het verlies van de werker in de vuurlinie die op de bres stond voor de patiënten.

Vorige maand gaf de burgemeester van Wuhan op TV toe dat de autoriteiten tijdens de beginfase de ziekte onderschat hebben. Het is pas toen hen duidelijk werd dat de ziekte van mens tot mens overgedragen werd dat kordate maatregelen getroffen werden en dit werd in de hand gewerkt door een krachtige vermaning van president Xi Jinping tegen een doofpotoperatie.

Controle op de trein (Peoples Daily)

Eerste bevindingen van een nieuw coronavirus dateren van 8 januari. Het is echter pas na 20 januari dat bekend raakte dat een patiënt die geopereerd werd een dokter en 13 verpleegsters had besmet. Niet enkel de migranten konden uit Wuhan vertrekken voor de lentetrek maar er werd zelfs door een district op 18 januari een openbare maaltijd georganiseerd voor 40.000 personen. Op 19 januari heette het nog dat de ziekte onder controle was en één dag later volgde de noodkreet van Xi Jinping om de volksgezondheid prioritair te stellen. Een WHO delegatie bracht op 21 januari al een bezoek aan Wuhan waar ze de getroffen maatregelen zagen bij hun bezoek aan luchthaven, Zhongnan ziekenhuis en een labo van China’s Center for Disease Control (CDC). Duidelijk werd dat de ziekte van mens tot mens kon worden overgebracht. Nadien volgden de drastische gekende maatregelen met lockdown.  Van de 563 sterfgevallen deden 549 zich voor in de provincie Hubei.

Als gevolg van de schok in de publieke opinie heeft de China’s Supervisory Commission beslist een onderzoekscommissie naar Wuhan te sturen om na te gaan wat mogelijks fout liep gedurende de eersta fase van de ziekteuitbraak en er de besluiten uit te trekken.

Correcte UPDATES
Sixthtone updates (van vasteland China – met kritische commentaren gericht op oplossingen)
Real-time update on coronavirus outbreak Global Times
SCMP Widget

Print Friendly, PDF & Email

22 comments for “Klokkenluider dokter Li zelf overleden

 1. Na de aangifte door Zhang Jixian zou de Disease Control and Prevention Center van Wuhan op 30/12/2019 geconcludeerd hebben dat het nieuwe virus geen SARS en niet zo gevaarlijk was. Er was geen aanwijzing dat het besmettelijk was van mens tot mens. Er was ook geen indicatie dat infectie kon gebeuren tijdens het vroege stadium van de incubatietijd.

  Als dit juist is, dan is de terechtwijzing van Li Wenliang door de politie terecht, want ze baseren hun beslissing op de vaststellingen van de Disease Control and Prevention Center. Li Wenliang heeft het ‘gerucht’ ook niet zelf verspreid. Hij zag in rapporten van andere artsen in het intranet van het ziekenhuis aanwijzing voor SARS en waarschuwde leden van een chatgroep. Het is één van de leden van de chatgroep die het ‘gerucht’ heeft verspreid via sociale media.

  De vraag blijft wanneer geweten is dat het nieuwe virus besmettelijk was van mens tot mens en dat infectie kon gebeuren tijdens het vroege stadium van de incubatietijd.

 2. – Het bovenstaande artikel bevat een aantal feitelijke fouten.

  Li Wenliang stierf rond 10 uur s avonds. Het was allemaal redelijk dramatisch. Het bericht van zijn overlijden werd massaal gedeeld op Weibo, waarna opeens alles gecensureerd werd. “Li Wenliang had niet de vrijheid te spreken, nu geeft de overheid hem niet de vrijheid te sterven”, kon je lezen. Uiteindelijk werd hij officieel dood verklaard om 3 uur s nachts.

  – In een interview met NYT zegt Li Wenliang dat hij al in december vermoede dat het virus van mens tot mens besmettelijk is. Overigens werden de eerste dokters al begin januari ziek, wat toch wel de smoking gun was.

  Li Wenliang is het symbool geworden van het falen van de overheid, van een systeem dat schadelijk is voor haar eigen burgers. Meer dan twee miljard keer werden berichten over Li Wenliang gelezen op Weibo, en een groot deel ervan is expliciet anti-overheid.

 3. hashtags met Li Wenliang op Weibo werden in een dag tijd 2 miljard bekeken. Er waren miljoenen berichten tegen de regering en het systeem gericht.

  een externe vijand zoeken is redelijk voorspelbaar. Iran deed hetzelfde twee maanden geleden.

  Toch wel duidelijk dat het verzet een brede basis heeft in China zelf. Spannende tijden in het vooruitzicht.

 4. Bestaat er een twijfel over het bestaan van externe vijanden tegen de regering en het systeem in China? Wie nog twijfelt is (too young,) too simple and too naive.

  Het volk is ontevreden tijdens een crisis. Heeft iemand iets anders gezien in crisissen elders in de wereld? Het volk wil antwoorden. Er wordt nu een onderzoek naar uitgevoerd. Voor anti’s maakt dat niet uit, want hun conclusies staan nu al vast.

  Spannende tijden zijn eerder te verwachten in de VS en in Europa. De huidige economische opleving in de VS is de grootste bubbel die de mensheid ooit heeft gekend. Europa zal niet ontkomen aan de gevolgen als de bubbel barst. In tijden van onzekerheid is het ieder voor zich. In China is er een cohesiekracht die met crisissen kan omgaan.

 5. De woede van het Chinese volk leert ons:

  – de legitimiteit van de CCP komt onder vuur. De diepe reden van de viruscrisis is het falen van een systeem dat enkel verantwoording moet afleggen ten opzichte van Peking. Het is het belang van de partij dat primeert, niet de burgers van China.

  – Het amateurisme waarmee de crisis tot vandaag aangepakt wordt (quarantaine hysterie, logistiek wanbeleid), leert Chinezen tot hun eigen verbazing dat de overheid niet klaar is om problemen van de toekomst aan te pakken.

  – Het gezondheidssysteem in China is onderontwikkeld. China geeft honderden miljarden uit aan prestigeprojecten in het buitenland, maar geeft al jaren niet meer dan 5 procent van het BNP uit aan gezondheidszorg, op het zelfde niveau als Soedan (vb, Brazilie en Cuba 12%, Belgie 10%).

 6. TIJD OM BIJ TE LEREN

  Zhang Weiwei heeft een andere mening over de CCP:
  https://www.youtube.com/watch?v=zoBIX8WDjVM
  @AJ: welke partij in de wereld beantwoordt aan de criteria “government of the people, by the people, for the people”?

  Politieke amateurisme in China
  @AJ: waarom vreest de machtigste natie op aarde (VS) voor het amateurisme in China?

  Is er een correlatie tussen uitgaven aan gezondheidszorg (als % van het BNP) en de kwaliteit?

  Top 5 (% van het BNP) volgens Wereldbank:
  Marshall Eilanden 23%
  VS 17%
  Sierra Leone 17%
  Tuvalu 15%
  Micronesië 13%
  China 5%

  De levensverwachting is de beste standaard om een gezondheidssysteem te beoordelen. Levensverwachting volgens CIA:
  Marshall Eilanden: plaats 137, 73,4 jaar
  VS: plaats 43, 80,0 jaar
  Sierra Leone: plaats 209, 58,6 jaar
  Tuvalu: plaats 173, 66,9 jaar
  Micronesië: plaats 139, 73,1 jaar
  China: plaats 102, 75,7 jaar

  @AJ: waar is de correlatie?

 7. Li was niet eens een klokkenluider. Hij had een bericht naar zijn collega in Wechat geplaatst dat er een SARS aankwam en dat beschermende kleding moesten gedragen. Het was zijn collega die het bericht begon te plaatsen op internet: dus de collega die zijn bericht had ontvangen begon met massapaniek te zaaien. Li is zelf een CCP lid Dat zijn dood een soort wapen tegen de CCP wordt is niet wat hij had gewild. Hij zelf is ook nog een sterke rokers waardoor zijn longen al niet op 100% meer werkten. Dat verklaar waarom meer mannen doodgaan dan vrouwen in China. Mannen zijn toch de rokers en vrouwen minder.

 8. Ik wil zeker graag bijleren. Maar ik heb de indruk dat u weinig voeling heeft met de Chinese samenleving.

  Uitgaven in gezondheidszorg als % in GDP is een indicatie geen correlatie. Maar is deze discussie niet open deuren intrappen? Iedereen die in China woont en een ziekenhuis bezoekt, weet dat de gezondheidszorg er ondermaats is: gebrek aan personeel, gebrek aan infrastructuur en bedden, dure behandelingen, etc
  Zelfs de Global Times, mondstuk van de overheid, schrijft er vandaag over: “Although China has been reforming its healthcare system over the years, the results have thus far not been encouraging, with discontent from both patients and doctors. Without the input of sufficient medical resources, including medical staff, equipment and infrastructure, China’s medical system cannot be reformed” (https://www.globaltimes.cn/content/1179111.shtml)

 9. De prioriteit van Xi JinPing is de oude glorie van China herstellen. Ten dienste van dat nationalistisch discours worden honderden miljarden besteed aan de hervorming van het leger, grote infratructuurprojecten in het buitenland met BRI-initiatief, en de ontwikkeling van nieuwe AI-industrieen. Middelen voor gezongheidszorg krijgen minder steun.

  – De Chinese overheid heeft onder Xi de laatste 7 jaar de vrijheid van journalisten, middenveldorganisaties en burgers meer en meer ingeperkt. Zelfs dokters, zoals Li Wenliang, die collega’s waarschuwen voor een virus, worden gesanctioneerd. Geen wonder dat de overheid de schuld krijgt van de virusuitbraak, die wekenlang verzwegen werd.

  De aanpak van de viruscrisis was vaak heel amateuristisch: medisch materiaal kwam niet aan door incompetentie en corruptie bij het Rode Kruis, de nieuw gebouwde ziekenhuizen in Wuhan zouden plaats bieden aan 2500 bedden (volgens staatspropaganda), maar in feite zijn er enkel 300 bedden, etc etc etc

 10. In welke crisis zijn er geen problemen? Problemen worden niet opgelost door verkeerde informatie de wereld in te sturen. Opbouwende kritiek is gebaseerd op feiten waarbij rekening wordt gehouden met het perspectief van de betrokkene. Wat je schrijft, zijn geen feiten en daaruit leren we NIKS.

  Mensen uit (of met recente reisgeschiedenis in) Hubei werden verzocht om zich aan te melden bij de lokale overheid zodat er een betere opvolging mogelijk is. Velen waren bang dat ze geplaatst worden in locaties met verhoogd besmettingsgevaar. Ze besluitten om te verzaken aan de meldingsplicht. Het gevolg is dat ze niet alleen hun eigen gezondheid in gevaar brengen, maar ook die van anderen. Betere informatie had dit allemaal kunnen vermijden. Ik las recent een voorstel voor een financiële aanmoediging aan mensen die zich nu alsnog aanmelden. Problemen worden aangekaart. Oplossingen worden gegeven. Hieruit kunnen we iets leren.

 11. Welke verkeerde informatie zeg ik dan?

  Wat u zegt, klopt niet echt. Buiten de eerste dagen, is het voor bewoners van Hubei de facto onmogelijk om onopgemerkt zich eender waar te begeven. Woon of werk je in een andere stad, dan is iemand van Hubei verplicht 2 weken binnen te blijven. Hij rapporteert dat aan het magement van elk 小区 die dat doorgeeft aan zijn districtsoverheid. Chinezen, die in Hubei geweest zijn, worden opgebeld.
  De enkelen die door de mazen van het net met glippen, zullen het verschil niet maken. De irrationele angst voor mensen uit Hubei neemt gevaarlijke proporties aan, maar goed te weten dat u dat allemaal steunt.

  China zit in een massahysterie. Zelfs mensen uit andere provincies worden niet toegelaten door hun 小区 in de steden, en dorpen zijn afgesloten van de buitenwereld. Maar dat is volgens nu natuurlijk goed beleid.

  Tegelijkertijd is het nog maar de vraag of die massa-quarantaine veel gaat helpen. Volgens experts niet veel.

 12. Het zwart-wit-denken vertrekt vanuit een perfectie die niet bestaat in de reële wereld. Het leidt tot absurde beweringen. Dit soort verkeerde informatie steunt op de drogreden “proof by assertion”. Daarom wordt er ontwijkende antwoorden gegeven op:
  – Welke partij in de wereld beantwoordt aan de criteria “government of the people, by the people, for the people”?
  – Waarom vreest de machtigste natie op aarde voor het Chinese amateurisme?
  – Waar is de correlatie tussen de uitgaven aan gezondheidszorg als % van het BNP en de kwaliteit van een gezondheidssysteem?

  Mensen uit Hubei reizen gedurende heel het jaar. Als gevolg van Chinees Nieuwjaar en de virusuitbraak zijn meer dan 5 miljoen mensen vertrokken uit Hubei. Ze moeten zich melden bij de overheid.

  Natuurlijk is de Chinese aanpak niet perfect. Maar heeft iemand beweerd van wel? Speculeren kan iedereen. Na-apen van beweringen van zogenaamde experts is ook niet moeilijk. Met samenhangende bewijzen afkomen is al wat moeilijker.

 13. Uw vragen zijn naast de kwestie, en ik heb al een antwoord gegeven. nogmaals:

  – Vergelijk China met 7 jaar geleden, toen was er meer ruimte voor verschillende stemmen in de samenleving. Xi Jinping heeft censuur tot nieuwe hoogtes gedreven. 健康的社会不应该只有一种声音, dat zei Li Wenliang tijdens een interview. We weten ondertussen tot wat het heeft geleid.

  – Dat amateurisme van de Chinese overheid zit niet enkel in de trage reactie op de virus (wekenlang cover up, 5 miljoen mensen laten gaan voordat quarantaine, de hysterie-reactie op het moment, waarbij disinfectie, koorts meten, binnen blijven enkel lapmiddelen zijn). Het zit ook in de jarenlange onderfinanciering van de gezondheidszorg, terwijl Xi prioriteit geeft aan een nationalistisch assertief buitenlands beleid. Alles komt nu samen tijdens deze crisis

 14. De vragen zijn niet naast de kwestie. Als je beweert dat de belangen van de CCP en het volk haaks op elkaar staan, dan impliceert dit dat minstens een andere partij niet het geval is. Geef dan een voorbeeld. Als je beweert dat de Chinese politiek amateuristisch is, dan hoeft de VS dat helemaal niet te vrezen. Verklaar de contradictie. Als je beweert dat het Chinese gezondheidssysteem onderontwikkeld is. De lage uitgaven uitgedrukt in percentage van het BNP zouden een indicatie zijn. Als er een indicatie is, dan is er ook een correlatie.

  Het feit dat je alweer weigert om concrete antwoorden te geven, bewijst dat je vastzit in de drogredenval “proof by assertion”: Een bewering is waar omdat het waar is. Ook als er tegenargumenten zijn, is de bewering waar omdat het waar is. Kinderachtig, maar veel voorkomend.

  Een bewering is waar als je de tegenargumenten concreet kan beantwoorden. En dat is hier niet het geval. Het is preken voor eigen parochie.

 15. No offence, maar moet ik nu drie keer hetzelfde schrijven ? Lees mijn antwoorden.

  De belangen van het Chinese volk en de CCP staan niet altijd haaks op elkaar. Je hebt altijd een soort van sociaal contract. De bevolking zet de CCP voordurend onder druk en de CCP past zijn politiek aan (vb. luchtvervuiling). Wel is het zo dat heel wat prioriteiten van de bevolking (gezondheidszorg, pensioenen, bescherming van arbeid) minder aandacht krijgen van CCP dan investeringen In legerdefentie, high tech of andere infrastructuurwerken.
  Het sociaal contract is altijd broos. Incompetentie, zoals tijdens de virusuitbraak, is niet echt ten dienste van het volk.
  Amateurisme sluit de angst van VS voor China expansie toch niet uit? Rusland is een notoir voorbeeld van amateurisch beleid, zeker op binnenlands niveau.
  In plaats u te verliezen in ontwijkende vragen, ga naar de kern: waarom is de virusaanpak zo amateuristisch? Waarom zijn de middelen in gezondheidszorg zo slecht?

 16. Geen cijfers, geen verbanden, geen correlatie. Enkel verhalen en anekdotes. Vragen worden met een ander vraag beantwoord. Wie iets beweert, moet het ook kunnen bewijzen en de tegenargumenten kunnen beantwoorden.

  Ik zal hier maar stoppen, anders wordt het te gênant.

 17. @Jan
  Het klopt dat het Chinese gezondheidssysteem moet hervormen voor een betere kwaliteit. De concensus was er al in China, lang vóór de covid-19-uitbraak.

  Nathan Rich heeft een mooie tijdslijn gemaakt van de gebeurtenissen omtrent de covid-19-uitbraak. Zeker de moeite waard om te bestuderen.
  https://www.youtube.com/watch?v=kO5EXjFKE7U

 18. BERICHT VAN DE REDACTIE

  De redactie van ChinaSquare zet een tijdelijk punt achter de lezersdiscussie naar aanleiding van de aanpak van het COVID-19.
  De verschillende partijen hebben uitvoerig de ruimte gekregen om hun standpunten toe te lichten en er treden nu vormen van herhaling op. Wij verwachten een hervatting van het lezersdebat naar aanleiding van de beoordelingen die zullen volgen zodra de strijd tegen de epidemie is gewonnen. Dat verwelkomen wij, zolang het onze regels niet overtreedt. (zie “Over”)

  Wij bedanken onze lezers voor hun reacties en hun aandacht.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *