Legalisering van euthanasie ter discussie


In een commissie van het nationaal volkscongres die werkt aan een herziening van het burgerlijk recht is opnieuw de discussie over euthanasie gelanceerd. Waarnemers denken dat na tientallen jaren afwijzing de tijd nu misschien rijp is voor legalisering.

Verschillende nationale parlementsleden hebben in de commissie burgerlijk recht geopperd dat euthanasie gelegaliseerd wordt. Ze vinden dat patiënten bij het einde van hun leven de keuze krijgen.

Li Jie, die naast parlementslid ook voorzitter is van een farmaceutisch bedrijf, vind dat kankerpatiënten gemakkelijker toegang moeten krijgen tot sterke pijnstillers, ook als die het overlijden bespoedigen. Dat kan nu slechts op doktersvoorschrift in een beperkt aantal gevallen en in beperkte hoeveelheden. Een ander parlementslid, Ma Yide, onderzoeker aan de Beijing Academie voor Sociale Wetenschappen, pleit ervoor dat ongeneeslijk zieke patiënten die ondraaglijk lijden de keuze moeten hebben om hun leven te beëindigen. Daarbij moeten strikte procedures gevolgd worden: een schriftelijke aanvraag goedgekeurd door de bevoegde overheid, en euthanasie alleen in erkende instellingen. De vraag naar euthanasie kan op elk moment ingetrokken worden. Er moeten regels komen om te beletten dat iemand aan patiënten euthanasie opdringt.

Oud debat

Euthanasie is in China een oud debat in medische en ethische kringen. Sinds de jaren 80 hebben een aantal parlementsleden leden van de Nationale Raadgevende Commissie, een soort senaat, voorgesteld te legaliseren, zonder dat het tot een concreet wetsvoorstel kwam.

Begin dit jaar heeft de Nationale Gezondheidscommissie nog commentaar gegeven: euthanasie helpt terminale patiënten bij ondraaglijk lijden en kan de last voor familie en maatschappij verlichten. Maar er zijn ook probleemaspecten. Zo kan de mogelijkheid tot euthanasie de dokters minder motiveren tot het uiterste te vechten voor het leven van de patiënt. De ongelijke ontwikkeling van de gezondheidszorg in de verschillende regio’s maakt dat euthanasie niet met zekerheid altijd en overal correct volgens de regels zou verlopen.

Ma Yide denkt nochtans dat de tijd stilaan rijp wordt. In de jaren 80 had de doorsnee Chinees nog weinig idee van wettelijke rechten op leven en dood, en stond de gezondheidszorg nog op een te laag peil om euthanasie in te voeren. Dat is intussen zeer sterk veranderd. Volgens hem wordt euthanasie nu in brede medische kringen aanvaard. Mensen beseffen dat het geen zin heeft een terminale patiënt tegen zijn zin nog enkele dagen langer te laten leven

Bron: China.org.cn

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.