Kindersterfte min – Diabetes plus – Gezondheidszorg: lange mars

China haalt de milleniumdoelstellingen qua kindersterfte met negen jaar voorsprong. Maar de ‘welvaartsziekte’ diabetes neemt alarmerend toe. De hervormingen om medische diensten voor iedereen toegankelijk te maken, lopen volgens plan, maar worden een werk van lange adem.
70% minder kindersterfte
Een wetenschappelijke studie (1) in opdracht van WHO en UNICEF bestudeerde de kindersterfte in 3 leeftijdsgroepen. Van 1990 tot 2008 daalde de sterfte van pasgeborenen (minder dan 1 maand oud) met 70 %, van 34,0 naar 10,2 per 1000 levendgeborenen. Bij zuigelingen (1 tot 11 maanden) was er een daling met 72 %, van 53,5 naar 14,9 per 1000 levendgeborenen. Bij jonge kinderen (minder dan 5 jaar) bedroeg de daling 71 %, van 64,6 naar 18,5 per 1000 levengeborenen.
Door deze spectaculaire daling haalde China al in 2006 de Vierde Millenniumdoelstelling van de Verenigde Naties (2), namelijk tegen 2015 een vermindering met twee derde van de kindersterfte onder vijf jaar.
Voornaamste doodsoorzaak bij pasgeborenen is verstikking, bij zuigelingen longontsteking en bij jonge kinderen ongevallen. Streekverschillen zijn groot: in 2008 was de kindersterfte in Shanghai slechts 4,9 per 1000 levendgeborenen, beter dan in veel westerse landen, maar in de provincie Sichuan lag de sterfte nog op 38,8 per 1000 levendgeborenen. Kinderen in armere plattelandsstreken hebben 3 tot 6 keer méér kans om voor hun vijfde verjaardag te sterven dan kinderen in rijkere landelijke streken of in steden.
De studie gebruikte informatie die publiek toegankelijk is. De gegevens waren enerzijds afkomstig van officiële nationale websites, databanken en jaarverslagen. Anderzijds ontwikkelden de onderzoekers een zoekstrategie die het mogelijk maakte provinciale gegevens uit 206 kwaliteitsvolle studies te gebruiken. Op te merken valt dat die studies in het Chinees waren geschreven. Het is heel origineel en vernieuwend om bronnen in de Chinese taal mee te nemen in een internationale studie. Dergelijke studies blijven meestal beperkt tot uitsluitend Engelstalige bronnen.
(1) Rudan I, Chan KY et al. Causes of deaths in children younger than 5 years in China in 2008. Lancet 2010; 375:1083-89.
(2) United Nations Development Programme, Millennium Development Goals www.undp.org/mdg/basics.shtml
 
Bijna 1 op 10 heeft diabetes
Suikerziekte (of diabetes) is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaataandoeningen en die aandoeningen zijn de belangrijkste doodsoorzaak in China. Vroegere studies (uit 1980, 1994 en 2000) toonden aan dat het voorkomen van diabetes in China hoog is en verder toeneemt. De bezorgdheid groeit dat diabetes een epidemische vorm aanneemt. Het is dan ook belangrijk om over actuele en betrouwbare gegevens te beschikken.
Een recente studie (1) onderzocht een representatieve steekproef van 46.239 volwassenen uit 14 provincies en grootsteden. Bij 9,7 % van de proefpersonen werd ‘diabetes’ vastgesteld en bij 15,5 % vond men ‘prediabetes’, een voorstadium van suikerziekte. Bij omrekening naar de hele bevolking hebben 92 miljoen Chinezen diabetes: 50 miljoen mannen en 42 miljoen vrouwen. En 148 miljoen hebben prediabetes: 76 miljoen mannen en 72 miljoen vrouwen. Het onderzoek vond vaker diabetes bij toenemende leeftijd én bij toenemend gewicht. De ziekte treft meer inwoners van de stad (11,4 %) dan op het platteland (8,2 %).
De auteurs van de studie concluderen dat diabetes een belangrijk probleem voor de Chinese volksgezondheid is geworden. Een strategisch beleid van preventie en behandeling is nodig.
(1) Wenying Y, Juming L, et al. Prevalence of diabetes among men and women in China. N Engl J Med 2010;362:1090-101.

1 jaar hervorming van de gezondheidszorg: wat is er veranderd?
In april 2009 kondigde de Chinese regering een hervorming van de gezondheidszorg aan. De overheid wil de problemen oplossen die bij de bevolking veel klachten over hoge medische kosten veroorzaken. Kerndoel is de openbare dienstverlening van basisgezondheidszorg tegen 2011, met universele dekking tegen 2020.
Van 2009 tot 2011 investeert China hiertoe 850 miljard RMB extra (124 miljard US dollar) in de gezondheidszorg. Een medisch onderzoekscentrum (1) verwacht dat 50 % van de investering dient om de dekking van de ziekteverzekering te vergroten; 30 % gaat naar de opbouw van gezondheidszorg op het platteland en 20 % naar de financiering van openbare ziekenhuizen.
Sinds de aangekondigde hervorming werd een serie richtlijnen uitgevaardigd. Zoals de richtlijn voor de uitbouw van lokale hospitalen en gezondheidscentra (juni), de richtlijn over de prijs van essentiële geneesmiddelen (oktober) en een richtlijn voor opleiding en vorming van lokale zorgverleners (januari). In februari volgde de richtlijn voor de hervorming van openbare ziekenhuizen in 16 pilootsteden.
Zo beginnen de nieuwe regels en richtlijnen de structuur van de medische industrie te wijzigen. Belangrijkste winnaars in de sector ‘medische toestellen’ worden leveranciers van technische basisuitrusting zoals radiografietoestellen en patiëntenmonitors. Vooral Chinese bedrijven, als lokale leveranciers, zullen het grootste voordeel halen.
De hervorming van de gezondheidszorg steunt op een gezamenlijke financiering van centrale en lokale overheden, waarbij de centrale overheid 40 % van het totaalbedrag inbrengt. Openbare non-profitziekenhuizen blijven de voornaamste aanbieders van zorgverlening, met prioriteit voor de ontwikkeling van basisinitiatieven voor lokale hospitalen en poliklinieken.
Cruciaal is de hervorming van de financiering van de openbare ziekenhuizen. Tot voor kort mochten openbare ziekenhuizen 15 % winst maken op de verkoop van medicijnen en dat was hun voornaamste inkomstenbron. In 2007 bedroegen de totale inkomsten van alle openbare ziekenhuizen samen ongeveer 375 miljard RMB, waarvan 200 miljard uit de verkoop van medicijnen. Datzelfde jaar bedroeg de overheidstoelage 28,5 miljard RMB of slechts 7,6 % van de totale inkomsten.
Volgens de nieuwe richtlijn is die 15 % winst op geneesmiddelenverkoop niet langer toegelaten. Grote vraag is nu of de openbare ziekenhuizen de zorgkwaliteit kunnen handhaven zonder de inkomsten van geneesmiddelenverkoop. Daarom heeft de regering gekozen voor toetsing in 16 pilootsteden: 6 in centraal China, 6 in het oosten en 4 in het westen. De testhospitalen starten de hervorming dit jaar waarna een evaluatie door de regering volgt. Dit kan leiden tot verdere verfijning van de richtlijn vooraleer de hervorming op nationaal niveau wordt uitgebreid tot de hele hospitaalsector. Het onderzoekscentrum concludeert dat de hervorming van de gezondheidszorg waarschijnlijk een langdurig proces wordt.
(1) InMedica is het medisch onderzoekscentrum van IMS Research, gespecialiseerd in marktonderzoek en consultancydiensten in een breed veld van internationale elektronica markten.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *