Meer pilootprojecten voor een kindvriendelijke gezinscultuur

China start bijkomende pilootprojecten om gezinnen met meerdere kinderen te promoten. De projecten spelen vooral in op culturele factoren.

Foto Li Hao/ Global Times Disclaimer

In 2022 is het aantal inwoners van China voor het eerst sinds 1961 gedaald. Dat is op zich geen probleem zolang het niet te snel gaat. Maar het aantal geboorten in China daalt sinds 2017 en ook het aantal huwelijken gaat in dalende lijn.

Gewoonlijk wordt ervan uitgegaan dat de kost om kinderen op te voeden de belangrijkste rem op gezinnen met meerdere kinderen is. Maar statistieken tonen regionale verschillen die eerder van culturele dan van economische factoren afhangen.

De laatste jaren zijn daarom al inspanningen gedaan om de maatschappij aantrekkelijker te maken voor huwelijken en geboorten. In 2022 heeft de China Family Planning Association pilootprojecten gelanceerd in 20 steden, waaronder Beijing.

Nu lanceert deorganisatie bijkomende pilootprojecten in Guangzhou en in Handan (provincie Hebei) om een moderne mentaliteit over huwelijk en opvoeding van kinderen te promoten en zo een sociaal klimaat te creëren dat gunstig is voor gezinnen met meerdere kinderen. Dat is bekend gemaakt op een evenement voor de Wereldfamiliedag in Guangzhou.

Nieuwe ethisch-culturele waarden

De projecten zullen onder meer focussen op de optimale leeftijd om te huwen en kinderen te krijgen en ouders aanmoedigen om de opvoeding van de kinderen samen aan te pakken.

Er zal ook campagne gevoerd worden tegen een hoge bruidschat en andere verouderde gewoonten zoals peperdure huwelijksfeesten die vooral op het platteland jongeren beletten te huwen.

In februari is daarover een nationale richtlijn uitgekomen met het doel nieuwe ethisch-culturele waarden te promoten. Er kwamen vele positieve reacties op het niveau van provincies, steden en arrondissementen.

Bronnen: Global Times, Ginger River Review

Print Friendly, PDF & Email