Positief gesprek tussen premiers van China en Nederland

De premiers Rutte en Li Qiang hebben elkaar gesproken over de telefoon. Het gesprek was blijkbaar constructief. Hete hangijzers zoals het Nederlandse verbod op levering van hoogwaardige ASML chipsmachines te etsen werden niet expliciet aangeraakt.

Foto: DFH Global logistics Disclaimer

Rutte gaf slechts kort commentaar op twitter maar was niettemin positief: ‘Goed om kennis te maken met de nieuwe Chinese premier Li Qiang. We spraken onder meer over onze samenwerking op het gebied van handel en klimaat. Ook aan de orde kwam de oorlog in Oekraïne. Ik zie er naar uit om op een open en constructieve manier met premier Li Qiang samen te werken’

In de Chinese pers kwam een meer uitgebreid verslag onder de titel ‘Chinese premier zegt dat China de samenwerking met Nederland wil versterken’.

Volgens Xinhua verklaarde Li Qiang dat China Nederland als prioritaire partner in de Europese Unie ziet. Hij roemde het eerder tussen de staatshoofden van beide landen overeengekomen ‘open en pragmatisch partnerschap voor samenwerking op alle terreinen’ .

Li Qiang beloofde de Chinese markt verder te openen en de bescherming van intellectuele eigendom te versterken. Hij hoopt dat er meer Nederlandse producten van hoge kwaliteit op de Chinese markt komen en meer concurrentiële Nederlandse bedrijven in China investeren. Hij verwacht dan ook dat Nederland een open, fair en niet discriminerend zakenklimaat kan bieden aan Chinese bedrijven die in Nederland willen investeren.

Als domeinen voor meer samenwerking stelt Li landbouw, waterbeheer en nieuwe energievormen voor. Hij ziet ook kansen voor meer directe contacten tussen burgers en een sterkere samenwerking op multilateraal gebied.

Li hoopt dat Nederland zal vasthouden aan de waarde van contracten, marktprincipes en regels van de Wereldhandelsorganisatie, in beider belang en om de wereldwijde leverketens te beschermen. Daarmee alludeert hij op diktaat van de VS aan Nederland om geen gesofistikeerde ASML chipsmachines meer aan China te leveren.

Over de internationale situatie wees Li op de stabiele politiek van China tegenover Europa, en riep hij op voor echt multilateralisme. Europa en China zouden zich samen moeten verzetten tegen blokvorming en een nieuwe koude oorlog. Hij hoopt dat Nederland een stuwende kracht zal zijn voor meer strategische autonomie van Europa en zal helpen om de banden met China te versterken.

Volgens Xinhua erkent Rutte China als een belangrijke partner voor Nederland. Hij heeft interesse in overleg op hoog niveau, wil meer samenwerken voor economie en handel, waterbeheer en klimaatverandering en in het algemeen voor meer pragmatische samenwerking. Nederland wil in Europa verder bruggen met China blijven bouwen.

Wat de twee premiers elkaar vertelden over de oorlog in Oekraïne vermeldt Xinhua niet.

Bronnen: Xinhua, twitter

Print Friendly, PDF & Email