Mensenrechten China ‘anders bekeken’ door VN-functionarissen

Twee belangrijke diplomaten van de VN hebben de afgelopen dagen hun belangstelling en steun uitgesproken voor de accenten en prioriteiten in het Chinese mensenrechtenbeleid.

Deelnemers aan South South Human Rights Forum

Internet, duurzame ontwikkeling

De adjunct-secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Fabrizio Hochschild, was vorige week in Beijing om de viering van UN75 verder voor te bereiden. In januari 2020 is het 75 jaar geleden dat de organisatie die alle landen verenigt werd opgericht. Dat is de aanleiding voor een wereldwijde viering in de lidstaten, met als doel het werk van de VN opnieuw te versterken. Tijdens zijn bezoek heeft Hochschild China geprezen voor twee realisaties op mensenrechtenvlak: de manier waarop de overheid het internet ter beschikking van de bevolking stelt en de duurzame ontwikkeling van China. Internet bereikt in China 60% van de bevolking. Het land scoort hiermee beter dan alle andere ontwikkelingslanden. In de Chinese cyberspace is er minder genderdiscriminatie (vooroordelen op basis van sekse) dan gemiddeld in alle landen.


China met zijn grote technologiesector heeft een hoofdrol te spelen bij de mondiale digitale samenwerking, aldus Hochschild die aan het hoofd staat van de ‘afdeling grensverleggende technologie en digitale samenwerking’ van de VN. Daarnaast heeft China volgens de VN-functionaris laten zien dat het mogelijk is ‘economische groei en bestrijding van de armoede in evenwicht te brengen met het gevecht tegen de klimaatverandering en voor een duurzaam milieubeleid’.

Zuid-Zuid samenwerking

De hoogste vertegenwoordiger van de VN in China is Nicholas Rosellini. Sinds 2016 coördineert hij 24 VN-instellingen in China bij de uitvoering van de ontwikkelingssamenwerking van de VN met China. In die functie neemt hij deel aan het Zuid-Zuid Forum voor de Mensenrechten. Dit South-South Human Rights Forum werd voor het eerst door China georganiseerd in 2017. Dit jaar is het forum op 10 en 11 december. De inrichtende organisaties zijn het Informatiebureau van de Staatsraad (het Chinese kabinet) en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tegelijkertijd ondersteunt het China Center for International Knowledge on Development (CIKD) nog een bijeenkomst. Het thema: hoe ‘de landen van het Zuiden’, de Derde Wereld zeg maar, kunnen samenwerken aan een inclusieve ontwikkeling en op het vlak van mensenrechten. Voor China een gelegenheid om te benadrukken dat het recht op levensonderhoud en het recht op ontwikkeling tot de elementaire mensenrechten behoren. Een gedachte die in vele ontwikkelingslanden brede sympathie geniet. De VN-vertegenwoordigers zien dat ook en noemen de ondersteuning van het Chinese engagement in de Zuid-Zuid samenwerking een toppprioriteit voor de Verenigde Naties.

De Chinese bijdrage

China is volgens Rosellini ‘goed geplaatst om zijn ervaringen als ontwikkelingsland te delen met anderen en om met hen samen te werken aan een inclusief ontwikkelingsmodel’. Als voorbeelden geeft hij de vooruitgang van de ziekteverzekeringen en de pensioenen in de Volksrepubliek. In 2003 had slechts 10% van de Chinezen een ziekteverzekering, tien jaar later was 95% verzekerd. Tussen 2009 en 2014 is het aantal mensen dat van een pensioenregeling geniet gestegen van 240 naar 842 miljoen. Ook over de gestegen levensverwachting en de uitgebreide bejaardenzorg sprak de VN-functionaris. De huidige duurzame ontwikkelingsdoelen tegen 2030 zijn voor de landen in het Zuiden essentieel. Gewaardeerde bijdragen van China zijn het South-South Climate Cooperation Fund en het Assistance Fund for South-South Cooperation, twee fondsen ter waarde van respectievelijk 3,1 miljard en 3 miljard dollar. Verder vindt Rosellini het zeer lovenswaardig dat China een dialoog over mensenrechten om van elkaar te leren onderhoudt met andere ontwikkelingslanden. Hij wees er op dat de Chinese overheid er bij de Chinese bedrijven in het buitenland op aandringt om zich aan de wet te houden en sociaal verantwoordelijk te handelen in hun gastlanden. De VN organisatie in China heeft een ‘China in the World Theme Group’ opgericht om informatie in te winnen en uit te wisselen over het China-Africa partnership, de betrokkenheid van de VN bij het Belt & Road Initiative, de G20 en de impact van Chinese investeringen in het buitenland.

VN-functionarissen
foto Xinhua

Ontwikkeling en mensenrechten

Behalve de VN-functionarissen nemen diplomaten en academici uit meer dan 70 landen van (vooral) Azië, Afrika en Latijns-Amerika dit jaar deel aan het South-South Human Rights Forum. Een aantal onder hen bezocht, voorafgaand aan het forum, de stad Shanghai. Vertegenwoordigers uit Samoa, Pakistan, Cuba, maar ook uit Luxemburg spraken zich uit voor de gedachte dat economische en sociale ontwikkeling de noodzakelijke basis is voor mensenrechten. Ze maakten ook duidelijk dat China niet ‘de enige weg’ naar ontwikkeling toont of wil opleggen, maar wel een aantal belangrijke ervaringen en ideeën in huis heeft waar andere derdewereldlanden beslist hun voordeel mee kunnen doen.

Bronnen: Xinhua, China Daily, https://sustainabledevelopment.un.org/, www.un.org.cn, enwww.cikd.org/english/

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *