Modernizering platteland moet meer rekening houden met ouderen.

China hecht veel belang aan de modernisering van de landbouw en de ontwikkeling van het platteland. Een nieuwe studie leert dat daarbij veel meer rekening moet gehouden worden met de behoeften van de ouderen.

Foto China Daily Disclaimer

Een ploeg onderzoekers van de Landbouwuniversiteit in Beijing heeft 500 uur enquêtes uitgevoerd. Ze ondervroegen tussen 2021 en begin 2023 bewoners van 10 dorpen in de provincies Shandong, Hunan, Shaanxi, Zhejiang en Hebei.

Het onderzoek gebeurde onder leiding van de rector van het College of Humanities and Development Studies. De besluiten staan in een tweedelig boek ‘ Rural Revitalization Farmers’ Perspectives’

Platteland sterk vergrijsd

Ongeveer een derde van de dorpsbewoners waren ouder dan 60. Dat is twee keer zoveel als in de stad. Meer dan 90% van hun kinderen was in de stad gaan werken, en velen waren aan het sparen om zich daar een woning te kopen en er te blijven.

Uit de gesprekken bleek veel twijfel of jonge boeren die naar de stad trokken nog zouden terugkeren. Velen denken dat de plattelandsgemeenschappen zullen wegkwijnen.

De studie trekt daaruit de conclusie dat het platteland met een ernstig vergrijzingsprobleem zit. Het is nog niet duidelijk wie er in de toekomst op het platteland zal leven, maar de zorgvragen van oudere bewoners zijn een realiteit die men niet mag verwaarlozen bij de modernisering.

Van de ondervraagde personen waren er 212 boven 60 jaar oud. Meer dan drie kwart van hen boerden nog. Van de personen jonger dan 49 was slechts 5,6% actief in de landbouw.

Van de zestigers heeft 27% de oppervlakte waarop ze graan telen de voorbje drie jaar verminderd. Nog eens 23,7% zeggen dat binnenkort te willen doen.

Indien men de lokale voedselproductie op peil wil houden moet men de problemen waar oudere boeren mee kampen aanpakken.

Meer dan 70% van de ouderen leeft alleen of als koppel. Buiten de opbrengst voor eigen gebruik en het inkomen van verkoop van hun kleinschalige landbouwproductie leven ze van overheidsuitkeringen, het overlevingspensioen (15 euro per maand) en steun van hun familie.

Meer dan 80% wil zo lang mogelijk in eigen huis blijven. Maar de uitbouw van een systeem van thuishulp en thuiszorg loopt ver achter op de behoeften.

Steun kleinschalige landbouw, organiseer meer thuiszorg.

Op basis van de resultaten roepen de onderzoekers op om bij de ontwikkeling van het platteland meer maatregelen te nemen voor de ouderen; de snelle veroudering van het platteland zal grote gevolgen hebben op domeinen als voedselproductie en ouderenzorg.

Ze waarschuwen onder meer tegen eenvoudige moderniseringsplannen van de dorpen of het stimuleren van plattelandsindustrie zonder rekening te houden met de toekomstige demografische toestand.

Ze roepen besturen op alle niveaus op actief de landbouw door ouderen te ondersteunen, waardoor die een stabiel inkomen kunnen hebben bovenop de officiële pensioenen die nauwelijks overleven toelaten.

Wanneer men de infrastructuur moderniseert moet men er rekening mee houden dat een groot deel van de bevolking oud is.

Plattelandsgemeenschappen moeten zich meer inzetten om betaalbare thuisverzorging en thuishulp te bieden aan ouderen vanwaar de kinderen elders leven. De grote meerderheid van de ouderen wensen niet in een rust- en verzorgingstehuis terecht te komen.

Bron: China Daily

Print Friendly, PDF & Email