SCO gaat verrekenen in eigen munten

Secretaris-generaal Zhang Ming van de Shanghai Cooperation Organisation (SCO) heeft bekend gemaakt dat zijn organisatie een stappenplan uitwerkt om nationale munten te gebruiken bij onderlinge verrekeningen. De SCO werkt ook aan het opzetten van een ontwikkelingsbank.

Secr-gen Zhang Ming van Shanghai Cooperation Organisation Foto Global Times Disclaimer

Het zijn de Nationale Banken en de SCO-Ministeries van Financiën van de lidstaten die begonnen zijn met het uitwerken van dit stappenplan. De Veiligheidsorganisatie hecht er immers een groot belang aan om meer economisch te gaan samenwerken en een groep van experten werkt aan de voorwaarden daartoe zei hij woensdag aan de pers. In dit kader passen ook de discussies om een SCO ontwikkelingsbank op te zetten. In de Samarkand Declaration van september 2022 werden de SCO leiders het al eens om meer de eigen munten te gaan gebruiken bij onderlinge verrekeningen.

Uitbreiding

 Zhang beweert dat zijn organisatie niet echt uitbreiding nastreeft, maar dat de basisprincipes en waarden van de SCO meer erkend worden evenals dat zijn organisatie bijdraagt tot vrede en stabiliteit in de regio.  Momenteel telt de SCO acht lidstaten, vier waarnemers en negen dialoog partners. Recentelijk zijn het vooral de staten uit het Midden Oosten die enthousiast zijn om de SCO te vervoegen.

In maart keurde Saudi-Arabië een memorandum goed om een dialoogpartner te worden met de SCO. Tijdens de zojuist afgesloten Raad van ministers van Buitenlandse Zaken die in mei in India bijeenkwam, ondertekenden Koeweit en de VAE samen met Myanmar en de Maldiven een memorandum om dialoogpartners te worden met de SCO. Iran wordt voltijds lid van de SCO. Zhang ontkent media rapporten dat China de SCO als hefboom gebruikt om zijn invloed in het Midden-Oosten uit te breiden.

Principes & waarden

Zhang benadrukte dat de SCO een open en coöperatieve organisatie is die zich houdt aan de principes van niet-gebondenheid, vrede, veiligheid en stabiliteit. Het aanvaardt de Koude Oorlog mentaliteit niet. Volgens Zhang moet de SCO niet worden vergeleken met de NAVO gezien het geen politiek of militair blok is. De SCO zal zijn eigen ontwikkelingspad volgen en bijdragen aan regionale ontwikkeling en welvaart, aldus nog Zhang.

Hij vindt dat de hoeksteen van de SCO de gemeenschappelijke waarden zijn waaraan de lidstaten zich houden. De SCO stimuleert eveneens samenwerking die een gunstige omgeving tussen de lidstaten creëert. Wat terrorismebestrijding betreft zei Zhang dat de regio meer dan 20 jaar geleden werd geplaagd door terrorisme en extremisme. Sinds de oprichting van de SCO  die zich aanvankelijk richtte op wederzijdse intraregionale inspanningen om terrorisme, separatisme en extremisme in Centraal-Azië te beteugelen, zijn deze problemen effectief beteugeld.

Tegelijkertijd benadrukte Zhang dat de SCO geen defensie functie heeft. De bevolking van de SCO-lidstaten bedraagt nu ongeveer de helft van de wereldbevolking en het BBP beloopt meer dan 23 biljoen yuan. De SCO pakt tenslotte ook nieuwe uitdagingen aan zoals de energieveiligheid, voeding en klimaatverandering, aldus de secretaris-generaal.

Bron: Global Times

Print Friendly, PDF & Email