Naar betere dienstverlening voor senioren

China heeft een reeks maatregelen afgekondigd die het welzijn van de senioren moeten verbeteren en dit zowel thuis als in de buurten. De National Health Commission (NHC) wil dat de helft van de provincies volgend jaar pilotprojecten opzet zodat er tegen 2023 een natiewijd systeem kan worden uitgerold.

De richtlijn werd gezamenlijk uitgevaardigd door de regering en het CC van de CPC. Om de seniorennoden te lenigen wil China de dienstverlening voor de ouderen verbeteren zowel thuis als in de wijken. Door de overheid gefinancierde instellingen zullen zekere groepen prioriteit verlenen zoals gehandicapte ouderen met financiële moeilijkheden, senioren met een handicap en mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de samenleving. Tegen eind 2022 zal een lijst worden opgesteld van de seniorenzorg en ook een beoordelingssysteem voor de diensten.

Het document stelt dat meer inspanningen nodig zijn om het senioren gezondheidssysteem te verbeteren. Zo kunnen de ouderen beter beschermd tegen chronische ziekten door vroegtijdige monitoring en interventie, gericht op mondgezondheid en dementie. Zorgvoorzieningen zoals geriatrische centra en revalidatieziekenhuizen voor senioren worden eveneens versterkt. Om beter aan de vraag van gehandicapte ouderen te voldoen, stelt de richtlijn voor om “internet plus verplegingsdiensten” te ontwikkelen, pilots van de verzekering voor langdurige zorg te bevorderen en de integratie van medische middelen met diensten voor ouderenzorg te bevorderen.

Om de maatschappelijke participatie van ouderen te vergroten, legt de richtlijn ook maatregelen vast om het aanbod van leermiddelen te vergroten, de kwaliteit van culturele en sportieve diensten voor ouderen te verhogen en hun potentieel volledig te benutten door flexibele arbeid, opleiding en vrijwilligerswerk te bieden. De tekst roept ook op de zgn.  zilvereconomie te ontwikkelen. Volgens Intelligence Research Group groeide dit segment voor de ‘zilverharigen’ in 2020 met een kwart tot 4300 miljard yuan. Dit jaar wordt 5900 miljard verwacht

Volgens Reuters wil de National Health Commission (NHC) dat de helft van de provincies volgend jaar pilotprojecten ten uitvoer brengt zodat tegen 2023 een nationaal systeem van kracht kan worden. De pilots kunnen bijvoorbeeld sommige ziekenhuizen omvormen tot medische instellingen voor de ouderen of ngo’s ondersteunen bij het oprichten van zorgcentra ketens. De pilots moeten ook het aantal medische professionals dat gespecialiseerd is in ouderenzorg vergroten, ouderen met mobiliteitsproblemen aan huis bezoeken en het prijssysteem voor medische en zorgdiensten verbeteren, evenals de manier waarop ze kunnen worden betaald.

Peoples daily, reuters, SCMP

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *