Democratie op zijn Chinees

China wil tegen 2049 een modern, welvarend, socialistisch en democratisch land zijn. In de Chinese optiek is democratie vooral participatief: burgers moeten hun inspraak kunnen hebben in de beslissingen, en politici worden afgerekend op hun resultaten. We geven twee recente voorbeelden hoe het land in die richting evolueert.

Contactpunten voor meningen en adviezen

De stad Shanghai bouwt aan een netwerk van contactpunten waar het publiek commentaar en suggesties kan geven over lokale wetten die herzien worden. De contactpunten zijn gevestigd in juridische instellingen, in wijken of in bedrijven uit verschillende sectoren, zoals financiën, logistiek of wetenschappelijke innovatie. Begonnen met tien is hun aantal intussen aangegroeid tot 25. Tot nu toe zijn via deze contactpunten 600 adviezen en suggesties binnen gelopen betreffende 100 lokale wetten of reglementen.

Een concreet voorbeeld is kanton Qingcun van het voorstedelijk district Fengxiao. Daar werd in juli 2020 een contactpunt opgezet. Tien wijkcomités werden ingeschakeld om de opinie van de bewoners over geplande wetswijzigingen te vragen. Er werd ook een panel van experts aangesteld, met 16 professoren, rechters, procureurs, verkozenen in het lokale bestuur en juristen.

Een voorbeeld van consultatie was het ontwerp van maatregelen voor het veilig beheer van de lokale graanvoorraden in april dit jaar. Het ontwerp moedigde de bouw van voorraadsilo’s in familiale landbouwbedrijven aan. Maar inwoners wezen erop dat dit kon leiden tot betwistingen tussen buren. Daarom werd het ontwerp aangepast.
Sinds de oprichting van het contactpunt zijn 15 bijeenkomsten georganiseerd waaruit 96 adviezen voortgekomen zijn.

Een woordvoerder van het departement justitie van de stad Shanghai verklaarde tegenover het dagblad China Daily dat er vele goede ideeën komen zowel van gewone burgers en van mensen die specifiek met een bepaald thema bezig zijn. Dat is volgens hem belangrijk voor de kwaliteit van de wetten en regels.

Meer inbreng van basiswerkers in de partijbeslissingen.

In het najaar van 2022 houdt de communistische Partij van China haar 20ste vijfjaarlijks congres. Daar worden door 2.300 afgevaardigden belangrijke beslissingen over de te volgen lijn genomen en belangrijke benoemingen voor topfuncties beslist.

Het kiezen van de afgevaardigden begint nu al en moet in juni 2022 klaar zijn. Daarvoor zijn deze week richtlijnen uitgevaardigd. Volgens een woordvoerder van het organisatiedepartement eisen de richtlijnen dat er meer basiswerkers van de partij naar het congres afgevaardigd worden. De verschillende groepen in de maatschappij moeten correct aan bod komen. Volgens de richtlijnen moet minstens één op de drie afgevaardigden een basiswerker zijn. Wat betekent dat partijambtenaren niet meer dan twee derden van de afgevaardigden mogen leveren.

De afgevaardigden worden gekozen door de 95 miljoen partijleden in 34 kieskringen. Kandidaten moeten door een aantal leden genomineerd worden en goedgekeurd door de partijinspectie. Nadat ze verkozen zijn volgt nog een tweede screening vooraleer ze afgevaardigd worden.

Er zullen inspanningen gedaan worden om modelwerkers, boeren en ambachtslieden te laten deelnemen aan de verkiezingen. Partijleden die een voorhoederol speelden bij de bestrijding van de armoede en van covid-19, en ook leden die opvielen bij rampenbestrijding of in zware werkomstandigheden zullen uitdrukkelijk naar voor geschoven worden.

De richtlijn vraagt verder minimum quota voor vrouwen en leden van etnische minderheden. Er moet ook een redelijke vertegenwoordiging zijn van belangrijke sectoren zoals economie, wetenschap en techniek, landsverdediging, politieke en wettelijke zaken, onderwijs, communicatie, cultuur, gezondheidszorg, sport en maatschappelijk bestuur.

Strikte controle moet er voor zorgen dat geen stemmen gekocht of vervalst kunnen worden. Op dit vlak zal er nultolerantie zijn en strenge bestraffing.

Bron: China Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *