Naar minder keizersneden in China

Wereldwijd is er onrust over het grote en stijgend aantal keizersneden. China is als enig land met veel keizersneden die trend aan het ombuigen. De mentaliteit verandert er stilaan, terwijl de overheidspolitiek de doorslag geeft.

Een keizersnede is een operatieve bevalling die levensreddend kan zijn voor moeder en kind. Maar nutteloze operaties brengen risico’s en langere herstelperioden mee. Daarom waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie ervoor.
Alarmerende trend omgebogen

Tien jaar geleden gaf de Wereldgezondheidsorganisatie kritiek op China wegens een van de hoogste percentages keizersneden ter wereld, liefst 46%. Sindsdien is er veel veranderd. Volgens statistieken was er tot 2014 nog een kleine toename.

Andere landen met een gelijkaardig probleem, zoals Brazilië, Turkije en Egypte, zagen in dezelfde periode tot 2014 de aantallen nog stijgen met 8,6 tot 24,2%. voor China bedroeg de stijging 6,1% met sterke aanwijzingen dat intussen een daling begonnen is.

Uit een studie van 100 miljoen geboorten in China door de universiteiten van Harvard en Peking blijkt dat China het enige belangrijk land met een hoge graad van keizersneden is dat erin slaagt de trend om te buigen. Toch is het percentage nog altijd het dubbel van de Scandinavische landen, die het beste scoren.

Overheidsingrijpen belangrijkste factor

Simulator voor verloskunde training

Welke factoren verklaren de trend in China? Het afschaffen van de één-kind-per-gezin politiek speelt mee, en ook een betere bewustwording van de middenklassen. De hoofdfactor is echter overheidsingrijpen.

Het tienjarenplan van de nationale Gezondheids- en Familiale Planning Commissie stelt het verminderen van de keizersneden als prioriteit. Cursussen natuurlijk bevallen en borstvoeding zijn verplicht voor medisch personeel. Dokters moeten zich bijscholen in verloskunde. Sinds 2010 zijn opleidingsinstituten voor vroedvrouwen opgericht; er waren in 2015 al 2,5 vroedvrouwen per 1.000 inwoners, dat is vijf maal meer dan 10 jaar eerder.

Daarnaast moeten hospitalen verantwoording afleggen voor het percentage keizersneden bij hun bevallingen. Wie ver boven het regionale gemiddelde uitkomt krijgt sancties: minder subsidies, eventueel boetes en zelfs het intrekken van de vergunning.

Uit een studie van 2018 bleek dat 93% van de hospitalen proberen het aantal keizersneden te beperken. 67% werkt met quota . En 93% gebruikt een medische checklist om te bepalen of een keizersnede nodig is.

Naast China heeft alleen Portugal een politiek die vergelijkbaar is met de Chinese: daar krijgen hospitalen een aanmoedigingspremie indien ze weinig operatieve bevallingen uitvoeren.

Toch is niet iedereen onverdeeld positief over overheidsingrijpen. De BBC laat Dr. Bertran van de Wereldgezondheidsorganisatie aan het woord. Zij vindt dat men met quota riskeert vrouwen in armere streken,die om medische redenen een keizersnede nodig hebben de operatie te ontzeggen. Ze heeft er een probleem mee dat dokters in China een keizersnede kunnen weigeren. En een recente wetswijziging beschermt de dokters beter: benadeelde patiënten moeten niet alleen schade aantonen, maar ook fout of grove nalatigheid van de geneesheer; verloskundigen vormen de groep die het meest voor de rechter gedaagd wordt.

Middenklasse kiest voor natuurlijke bevalling

Promotie pijnloze bevalling

De keuze voor een natuurlijke bevalling bij de Chinese middenklasse wordt stilaan ook een bewuste eigen keuze. Vrouwen gaan meer lezen en zich informeren over natuurlijke bevallingen via apps en WeChat-groepen.

Tot voor kort kozen veel aanstaande moeders voor keizersnede om de pijn van een bevalling te vermijden. Nu kiezen ze eerder voor een gezond leven. Er is meer informatie beschikbaar over methoden om de pijn tijdens de bevalling te verminderen, zoals yoga, mindfulness of muziek. En een bij toekomstige ouders populaire mythe wil dat natuurlijk geboren kinderen slimmer zijn dan andere.

Het zijn vooral stedelijke vrouwen die terugkeren naar een natuurlijke bevalling. Op het platteland neemt het aantal keizersneden nog toe, omdat de medische infrastructuur daar snel verbetert en betaalbaarder wordt. In dat opzicht wijzen lage aantallen in sommige streken eerder op een beperkte toegang tot medische zorg, ook tot een eventueel medisch noodzakelijke keizersnede.

Speelt het versoepelen en dan afschaffen van de geboortebeperking een rol? Dat is nog niet duidelijk. Een studie van 2017 over 7 miljoen eerste geboorten toont dat het aantal keizersneden van 2012 tot 2016 daalt van 67 naar 49%. Maar komt dat door een soepeler bevolkingspolitiek of niet?

Bron: BBC

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar