Wat verwacht de bevolking van parlement?

In Beijing is op 3 maart de jaarlijkse voltallige zitting van de Chinese Nationale Raadgevende Conferentie van het Volk begonnen. Op 5 maart start de voltallige zitting van het Chinese Nationale Volkscongres.

De jaarlijkse zittingen duren ongeveer twee weken. De twee organen zijn vergelijkbaar met de Belgische senaat en het parlement, of de Nederlandse eerste en tweede kamer.

Voor het begin van de zitting hield de partijkrant People’s Daily een uitgebreide enquête bij vier miljoen mensen. Wat zijn hun grootste bekommernissen? Achttien thema’s werden voorgelegd. Op nummer één komt de strijd tegen corruptie. De tweede bekommernis is de rechtsstaat, en dan volgt de sociale zekerheid.

Corruptie uitroeien

Strijd tegen corruptie is een oude bezorgdheid. De voorbije 17 jaar kwam dit uit enquêtes acht keer als eerste naar voor, en nu al voor de derde keer op rij, met bijna 12%. De vervolging van corruptie bij hogere ambtenaren – de ‘tijgers’-  is met 38,8% het aspect dat het meest aanspreekt. 35% van de bevolking apprecieert het meest de verminderde corruptie en het hogere plichtsbesef bij ambtenaren, 31% van de mensen vindt dat de overheid meer moet doen tegen lagere ambtenaren- de ‘vliegen’-  die de corruptie beschermen.

Het voorbije jaar zijn controlesystemen opgebouwd op nationaal, provinciaal, stedelijk en arrondissementeel niveau. Er is ook gesleuteld aan de werkstijl van de communistische partij. Daarbij ging het vooral over het terugdringen van formalisme en bureaucratie. Het centraal comité van de partij drong aan op een in alle opzichten beter partijmanagement, en nam een onverzettelijke houding tegenover corruptie aan.

Rechtsstaat

Dit thema komt met 10,45% % voor het eerst sedert vijf jaar in de top drie. Hier is de eerste bezorgdheid van 38% respondenten een krachtig optreden tegen illegale activiteiten. 25% vindt het opzetten van een digitaal zoek- en controlesysteem tegen misdaden het beste instrument. De grootste tevredenheid (17-18%) betreft een eerlijker en meer transparant bestuur.

Het voorbije jaar is de grondwet aangepast, zijn er regels tegen georganiseerde misdaad uitgevaardigd, en zijn uitvoeringsbesluiten gepubliceerd voor de wet ter bescherming van de reputatie van nationale helden en martelaars.

Sociale zekerheid

9% van de ondervraagden zet sociale zekerheid op de eerste plaats. Het belangrijkste is de betere dekking door de ziekteverzekering, vooral bij ernstige ziekte (30%). De verhoging van het basispensioen en de verlaging van medische kosten voor ouderen wordt door 27 en 25% als eerste vermeld. Een betere sociale zekerheid voor mensen die door ziekte in de armoede sukkelen en voor ouderen zonder familie scoort 25-24%. Meer dan 20% halen betere ouderenzorg (thuis, in instellingen of door onderlinge hulp) en een hoger minimum inkomen.
Een andere focus lag op de continuïteit en de overdraagbaarheid van de sociale zekerheid voor interne migranten.

Hervorming onderwijs

De hervorming van het onderwijs is het belangrijkst voor 6,12%. De druk op de leerlingen moet zowel in de lagere als de middelbare school verlagen.Stages kunnen beter georganiseerd worden (er zijn klachten over stages die eigenlijk onbetaalde arbeid zijn). Het niveauverschil tussen scholen in de stad en op het platteland, en tussen scholen in de stad, is te groot en de gebouwen zijn soms onvoldoende. Voor plattelandsscholen wil men beter opgeleide leraars.

Gezondheid

Gezondheid is door 5,82% vermeld. In 2018 zijn 17 kankergeneesmiddelen opgenomen in de sociale zekerheid. Dat vond 22% van de ondervraagden belangrijk. 23% verwacht een betere kwaliteit van het voedsel. Even veel personen vonden de eerstelijns gezondheidszorg het grootste probleem: er zijn geen normen voor contracten met huisartsen en te weinig algemene geneesheren.

Tien meest gebruikte woorden

Bij de in de enquête meest gebruikte woorden volgen op anti-corruptie en sociale zekerheid: inkomensverdeling, milieubescherming, woningprijzen, hervorming van het onderwijs, hervorming van de gezondheidszorg, tewerkstelling en de rechtsstaat.

Bron: People’s Daily

 

Print Friendly, PDF & Email

2 comments for “Wat verwacht de bevolking van parlement?

  1. Volgens mij kan het Chinese parlement slechts gedeeltelijk vergeleken worden met een burgerlijk parlement. Onder het socialisme is het parlement een WERKEND orgaan. Wetgevende en uitvoerende macht zijn samengesmolten. Daarom komt dit parlement slecht één maal per jaar samen (het congres). Voor de rest van het jaar zijn de verkozenen politiek en maatschappelijk actief als uitvoerende macht. Dit samensmelten werd sterk verdedigd door Marx en Engels alsook overgenomen en toegepast door Lenin.

  2. Het Volkscongres stelt de regering (en het Hooggerechtshof) aan, maar dat betekent niet dat wetgevende en uitvoerende macht samengesmolten zouden zijn. Bovendien bestaat naast het voltallig Volkscongres dat éénmaal per jaar bijeenkomt een permanent comitée van 150 leden dat geheel het jaar door blijft werken

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *