Nanfan in Sanya: een heuse zaden Valley 

De Nanfan zaadveredelingsbasis te Sanya telt 8000 onderzoekers van 800 instellingen en ondernemingen voor zadenonderzoek. 70% van ’s lands nieuwe zaden vinden er hun oorsprong. De voorbije 60 jaar zijn 620.000 personen naar Sanya gekomen om er Nanfan werk te verrichten.

Yazhou National Modern Agricultural (Seed Industry) Industrial Park Foto Global Times Disclaimer

Vele Chinese wetenschappers, studenten en ondernemers kwamen naar Sanya om gewassenzaden met grotere opbrengsten en betere kwaliteit te bestuderen en te kweken. De stad staat al tientallen jaren bekend als een belangrijke basis voor Nanfan, een zaadveredelingsproces in het warmere klimaat van Zuid-China. Volgens officiële cijfers doen  800 instellingen en ondernemingen voor zaadonderzoek Nanfanwerk in Hainan. De voorbije 60 jaar kwamen in totaal 620.000 naar Hainan en konden diverse doorbraken bereiken zoals de hybride rijst. Het gebied draagt bij tot meer dan 70% van ’s lands nieuwe landbouwzaden.

Zaden lab

 In de afgelopen jaren heeft Sanya, te midden van groeiende wereldwijde onzekerheden en voedselzekerheidsrisico’s, een hernieuwde betekenis gekregen als een belangrijke basis voor de zadensector. Het land heeft immers een inspanning geleverd om onderzoek en ontwikkeling (O&O) in gewassenzaden te intensiveren opdat de voedselveiligheid verzekerd blijft. Gezegd wordt dat China Sanya wil uitbouwen als een ‘Silicon Valley’ van zaden. Vooral het Yazhou Bay Seed Laboratory is er het visiekaartje van geworden . Doel van het lab is tegemoet te komen aan huidige dringende noden met het oog op de toekomst. Hoofd van het lab Li Jiayang zei op een recent Forum dat het lab streeft naar grote doorbraken in originele en baanbrekende theorieën over landbouwbiologie en het bouwen van een nieuw technologiesysteem voor zaailingen met onafhankelijke intellectuele eigendomsrechten terwijl hij waarschuwde voor voedselveiligheidsrisico’s.

Yazhou Bay Seed Laboratory in Sanya, Foto Global Times Disclaimer

Zelfvoorziening

Wat de graanvoorziening betreft, is de zelfvoorzieningsgraad van China 83 procent, wat onder de norm van 95 procent ligt die nodig is om de binnenlandse voedselzekerheid te waarborgen. In die omstandigheden is O&O op het gebied van zaden is een cruciaal onderdeel geworden van China’s inspanningen om de voedselzekerheid te waarborgen. Dit jaar benadrukten zowel het centrale document nr. 1 als het Regeringsrapport de noodzaak om de zadensector te stimuleren en te streven naar belangrijke technologische doorbraken in de landbouw. Onderminister van Landbouw Zhang Xingwang beloofde binnenkort een master plan te zullen uitbrengen dat dat wetenschappelijk onderzoek, productie, verkoop, wetenschappelijke en technologische uitwisselingen en het aanvaarden van onderzoeksresultaten integreert. Het Yazhou Bay-lab heeft 22 onderzoeksteams onder leiding van topwetenschappers en had eind 2022 meer dan 120 postdoctorale onderzoekers en meer dan 900 afgestudeerde studenten aangetrokken.

Vooral na de pandemie bestaat er veel interesse in de zone, aldus algemeen manager Li Xiaobo van Hainan Nanfan Industry Development dat de zone hielp uitbouwen. Een van de firma’s die zadenonderzoek in de zone verricht is Biosow. Eigenaar Zhang Xiaosheng beweert dat sommige van zijn bedrijfsproducten zoals chili pepers een internationaal niveau halen, maar dat voortdurende O&O cruciaal blijft. ‘Veredeling gaat over waarschijnlijkheid, dus voortdurende innovatie is noodzakelijk’, zo betoogt hij.

Bron: Global Times

Print Friendly, PDF & Email