Negatieve langetermijneffecten van kunstmest en pesticiden UPD

De Chinese landbouwproductie blijft toenemen, maar minder dan het gebruik aan kunstmest en pesticiden. Landbouwexperten waarschuwen dat er iets moet gebeuren.
In 2010 steeg de Chinese productie van graangewassen ondanks overstromingen en perioden van droogte voor de zevende keer op rij; ze bereikte het record van 546 miljoen ton. Ecologisten van de  Chinese Academie voor Landbouwwetenschapppen maken zich echter zorgen over het toenemend gebruik van kunstmest en pesticiden waardoor de bodem ernstig verarmd wordt. Het gebruik van kunstmest verviervoudigde sinds 1980 en steeg tot 55 miljoen ton vorig jaar. In diezelfde tijdspanne steeg de totale graanproductie met 70%. Voor de boeren moet het lijken alsof meer productie en meer kunstmeststof automatisch samengaan.
Maar de bodem in noordoostelijk China bevat nu nog slechts 1-5% organisch materiaal, vergeleken met 8-10% in de jaren 50. Een derde van het land heeft nu een dunnere en hardere bovenlaag, waardoor minder diep kan geplant worden. Daardoor zou de opbrengst op termijn kunnen verminderen en wordt de grond kwetsbaarder voor de toenemende natuurrampen tengevolge van klimaatsopwarming. Sommige experten denken ook dat een toename van de plantenziekten gedeeltelijk veroorzaakt is door overdadig gebruik van kunstmest. Pesticiden kunnen bovendien de gezondheid van de mensen beïnvloeden. China gebruikt 1.3 miljoen ton bestrijdingsmiddelen per jaar, dat is per hectare 2.5 keer meer dan het wereldgemiddelde.
Gebruik van kunstmest en pesticiden is de belangrijkste oorzaak van de ernstige watervervuiling in de zeven grote stroomgebieden van China en in de kustzee. In 11 van de 26 grote meren in China is er eutrofiëring geconstateerd, een overdosis aan stikstof en fosfor die leidt tot verstikkende algengroei.
De Academie pleit voor hogere subsidies die de boeren moeten aanmoedigen om op een traditionele intensieve manier te boeren met minder chemische producten, wat arbeidsintensiever en duurder is dan de huidige werkwijze. Over het algemeen moet de overheid in de landbouw een meer proactieve politiek gaan voeren, want men mag niet van individuele boeren verwachten dat ze verder kijken dan hun onmiddellijke opbrengst.
De zaak begint de aandacht te krijgen van de autoriteiten. De regering heeft zijn bureau voor wetgeving een ontwerp van nieuwe pesticidenregeling laten publiceren op de officiële website www.chinalaw.gov.cn. De nieuwe reglementering moet onder andere de gezondheid van landbouwers en dieren beschermen. Ze behelst een productieregister, de kwaliteitscontrole, de marketing, het gebruik en de overheidscontrole van bestrijdingsmiddelen. De fabrikanten zal om veel meer informatie worden verzocht over het productieproces, de producten zelf en de gebruikte grondstoffen. De lokale overheden moeten voorlichting geven en het aanwenden van pesticiden afremmen. De ontwerptekst spreekt ook over inspectierondes. Tot 31 augustus kan de bevolking op het voorstel reageren, on line, per e-mail of per brief.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *