Tag: graangewassen

China verwacht hogere graanopbrengst

Dit jaar verwacht China 688 miljoen ton granen te oogsten. Dat is meer dan vorig jaar. Die tendens zal zich de volgende tien jaar doorzetten en maakt China meer zelfbedruipend nu de wereldmarkt voor basisvoedsel door de oorlog in Europa verstoord wordt.

Witboek voedselzekerheid

China heeft een witboek over voedselzekerheid uit. Het geeft concrete cijfers waaruit blijkt dat het land in hoge mate zelfbedruipend is. Maar naar de toekomst toe blijft dat een uitdaging. De plannen om de sector te optimaliseren zijn dan ook talrijk. Daarnaast staat China ook open voor meer internationale samenwerking op het gebied van voedsel. Het bevestigt daarbij zijn rol als vertegenwoordiger van de belangen van ontwikkelingslanden.

De stand van zaken 257

Naar verviervoudiging in de koerierdiensten China streeft er naar om tegen 2020 het in 2014 14 miljard verstuurde pakjes te doen stijgen tot 50 miljard pakjes. Dit zou neerkomen om dagelijks 270 miljoen klanten te bedienen en op een jaarinkomen van 800 miljard yuan terwijl vorig jaar de omzet net boven het 200 miljard lag. Verwacht wordt dat jaarlijks 200.000 banen bij geschapen worden. Gedurende de laatste 6 jaar steeg het aantal verstuurde pakjes acht…

De stand van zaken 242

Cijferdans eerste semester H1: Een vijfde meer starters Tijdens het eerste semester werden 2,1 miljoen nieuwe ondernemingen opgericht en dat is 19,4 % meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar, aldus gegevens van de State Administration for Industry and Commerce (SAIC). Eind juni deden ondernemers in China 74,2 miljoen keer zaken en dat is 7% meer dan eind vorig jaar. Ver van de verstarring die prof. Shambaugh meent te onderkennen.  H1: aangroei ODI De Chinese investeringen in…

Op een groen blaadje 205

Betere benzinekwaliteit De regering heeft beslist dat vanaf volgend jaar alle voertuigen in de 11 provincies van oostelijk China brandstof moeten gebruiken volgens de vijfde standaard namelijk met minder zwavelgehalte dan 10ppm. In het gehele land moeten brandstoffen aangeboden worden volgens deze standaard, ten laatste in 2017. Om dit doel te bereiken zullen de oliegroten 68 miljard yuan moeten investeren om hun brandstof schoner te krijgen. wantchinatimes