Tag: graangewassen

Cropwatch helpt ontwikkelingslanden

Meer dan 160 landen doen beroep op het Chinese landbouwmonitoringsysteem op afstand Cropwatch. Zo kunnen ze met betrouwbare informatie beter de marktschommelingen beheersen en speculatie tegen gaan. Het systeem wordt beschouwd als een voorbeeld in de Zuid-Zuid samenwerking.

Xinjiang vervangt de katoenteelt deels door granen

Boeren in heel China gaan steeds meer over tot het kweken van voedsel in plaats van niet eetbare planten. Dit is een onderdeel van het Chinese beleid de voeding van mensen en vee veilig te stellen. Dit beleid blijkt ook een goed middel de schade van de westerse handelsbeperkingen jegens Xinjiang te verminderen.

China verwacht hogere graanopbrengst

Dit jaar verwacht China 688 miljoen ton granen te oogsten. Dat is meer dan vorig jaar. Die tendens zal zich de volgende tien jaar doorzetten en maakt China meer zelfbedruipend nu de wereldmarkt voor basisvoedsel door de oorlog in Europa verstoord wordt.

Witboek voedselzekerheid

China heeft een witboek over voedselzekerheid uit. Het geeft concrete cijfers waaruit blijkt dat het land in hoge mate zelfbedruipend is. Maar naar de toekomst toe blijft dat een uitdaging. De plannen om de sector te optimaliseren zijn dan ook talrijk. Daarnaast staat China ook open voor meer internationale samenwerking op het gebied van voedsel. Het bevestigt daarbij zijn rol als vertegenwoordiger van de belangen van ontwikkelingslanden.