Niet-aflatende strijd tegen kinderhandel

De Chinese regering voert een beleid van nultolerantie tegen kinderhandel. Daarbij komen nu ook ziekenhuizen die valse geboorte-attesten leveren in het vizier.

Foto Xinhua/Wu Dongjun Disclaimer

Het kidnappen van jonge kinderen die verkocht worden aan kinderloze ouders is een misdaadvorm die de regering nog steeds niet volledig heeft kunnen uitroeien. Maar er worden steeds modernere middelen tegen ingezet. Zo werkt men sinds enkele jaren met online databanken om de vermiste kinderen op te sporen. Gezondheidswerkers die de kinderen aan valse geboorte-attesten helpen, worden opgespoord. Interessant is dat ook burgeractivisten zich inzetten in de strijd tegen dit soort misdaden..

Burgeractivist ontmaskert hospitaaldirectie

Criminele bendes ontvoeren baby’s en verkopen ze aan kinderloze ouders. Om officieel te bestaan met de daaraan verbonden rechten zoals het aansluiten bij de ziekteverzekering is echter een vals geboorte-attest noodzakelijk.

Onlangs zijn de directeur en zes stafleden van het Jianqiao Hospitaal in de stad Xiangyang (provincie Hubei) opgepakt en tot nader order zijn alle activiteiten van het hospitaal opgeschort.
Een bekende burgeractivist had in een video op Douyin, de Chinese versie van Tiktok, het hospitaal ervan beschuldigd vervalste geboorte-attesten te verkopen voor 96.000 yuan (ongeveer 12.000 euro).

Hij had dit ontdekt door undercover contact op te nemen met de directeur van het hospitaal die hem vertelde dat mits dergelijke betaling het logboek van het hospitaal kon vervalst worden, en er op die basis een vals geboorte-attest kon uitgeschreven worden.

De activist in kwestie doet al onderzoek sinds 2014 en heeft al eerder verschillende hospitalen aangeklaagd, onder meer in Shanghai, Guangdong en Sichuan.

Een geboorte-attest kan enkel uitgeschreven worden door erkende hospitalen en artsen. Om gekidnapte kinderen bij hun nieuwe ouders te kunnen regulariseren is een zwarte markt ontstaan van valse attesten door weinig scrupuleuze artsen.

Nultolerantie

Sinds enkele jaren hanteert China een beleid van nultolerantie tegen kinderhandel. Naast een verbeterde opsporing is er ook een wetgevend initiatief om de kopers van kinderen even streng te straffen als de verkopers. Bij het publiek is er ook een roep naar strengere straffen.

De hogervermelde activist slaagde er ook in commentaren te vinden op Douyin waarmee kinderhandelaars contact zoeken met potentiële kopers.

In 2016 heeft het ministerie van Openbare Veiligheid een online platform gelanceerd om ontvoerde kinderen te herenigen met hun ouders. In 2021 bevatte het platform informatie over 4.801 kinderen, waarvan meer dan 98% werden teruggevonden.

Bronnen: CCTV, Sixthtone

Print Friendly, PDF & Email