Nieuw beursplatform moet innovatie ondersteunen

Op de China International Import Expo heeft president Xi de oprichting van een nieuw beursplatform voor innovatieve bedrijven in Shanghai aangekondigd. Dit komt voor veel waarnemers als een verrassing. Wat is de achtergrond?

China zet alles op alles om zo snel mogelijk eigen technologie van topniveau te ontwikkelen. Naast staatssteun voor onderzoek en grote staatsbedrijven spelen innovatieve privébedrijven (-bedrijfjes) hierin een cruciale rol. Het nieuwe beursplatform moet deze laatste helpen om aan kapitaal te geraken.

Schaduwbankieren

De Chinese (staats)banken lenen liefst aan veilige staatsondernemingen of overheden. Dat is een probleem voor de privésector. De privésector kon tot nu toe vooral kapitaal lenen via schaduwbankieren, een grijze zone van de financiële sector die weinig gereguleerd was. Dat ging van privéleningen (peer-to-peer P2P) tot ‘wealth management products ‘, hoogrentende obligaties van privéprojecten die banken als tussenpersoon verkochten met hun impliciete waarborg maar zonder dat ze op hun balans stonden.

De Chinese financiële regelgever probeert sinds enkele jaren deze mechanismen onder controle te krijgen omdat de schuldengraad van de Chinese bedrijven en lokale overheden en het aantal wanbetalers snel toenemen. Er zijn regels gekomen, en vooral beperkingen. Het resultaat is dat privébedrijven nu moeilijker aan geld geraken en er meer interest op moeten betalen.

Privésector heeft rol in kwalitatieve groei

De beweging wordt echter doorkruist door de recente economische oorlog die de VS tegen China voert. De economische groei toont een tendens tot vertragen. De Chinese leiders hebben onlangs besloten dat de groei sterker gestimuleerd dient te worden. Dat blijkt uit het verslag van de laatste bijeenkomst van het politiek bureau. Het blijkt ook uit uitspraken van de president en de premier die verklaren dat de privésector (die instaat voor 60% van het bnp en 80% van de stedelijke tewerkstelling) geholpen moet worden.

Toen in 2008 de Chinese economie vertraagde door de financiële crisis in het Westen, ving China dat op door massale investeringen in infrastructuur en industrie, vooral door de overheid en de staatsbedrijven. Dat heeft het land met een relatief hoge schuldgraad opgezadeld.

Vandaag is de toestand anders: economische groei moet vooral komen van hoogwaardige producten en diensten, op de eerste plaats voor de Chinese consument; kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. De Chinese leiders zien in dit proces naast de staatssector een belangrijke rol weggelegd voor de privésector, in het bijzonder de dynamische innovatieve privébedrijven.

Een batterij maatregelen

Chinese banken hebben al opdracht gekregen meer geld ter beschikking van de privésector te stellen, en men werkt aan een regeling die het privébedrijven gemakkelijker moet maken om obligaties uit te geven. Het Chinese hooggerechtshof heeft opdracht gegeven de rechtszekerheid van privébedrijven bij betwistingen in de rechtbank te verbeteren.

Het bijkomende beursplatform in Shanghai past in deze rij. Het moet innovatieve privébedrijven de mogelijkheid bieden gemakkelijker risicokapitaal aan te trekken.

Het gaat om een beursplatform voor wetenschappelijke en technologische innovatie.
De nationale beurswaakhond heeft aangekondigd dat er voor het nieuwe beursplatform aangepaste regels komen onder meer wat betreft minimum winstvereisten en een aandeelhoudersstructuur. Die zullen soepeler zijn om beter aan te sluiten bij innovatieve jonge bedrijven.

Het gaat niet alleen om nieuwe Chinese bedrijven. Er is nu een aantal veelbelovende Chinese technologiebedrijven die wegens de Chinese beursregels voor winstvereisten aandelen op buitenlandse technologiebeurzen zoals de Amerikaanse Nasdaq geplaatst hebben. In sommige sectoren die niet open staan voor buitenlands kapitaal moeten deze bedrijven gebruik maken van een omweg via een ‘structuur met variabele interest’ om het opgehaalde kapitaal in China te kunnen investeren. Dank zij de soepeler regels van het nieuwe beursplatform hoopt men deze bedrijven te kunnen verleiden om terug te komen.

Wanneer het platform van start gaat ligt niet vast. Het huidige beursklimaat in de wereld en ook in Shanghai is erg onzeker. Er zijn nog bijkomende regels nodig om kleine investeerders te beschermen. En tenslotte is nog niet duidelijk hoe het nieuwe platform zich zal verhouden tot de ChiNext (het equivalent van de Nasdaq in Shenzhen), en de minder bekende New Third Board (een systeem voor rechtstreekse aandelenverkoop) in Beijing.

Bron: Global Times

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar