Nieuw plan over e-afval tegen jaareinde

Hoewel sinds 2009 een regelgeving over e-afval bestaat, recycleert de informele sector nog steeds 86% er van. Tegen het jaareinde wordt een verbeterde regeling verwacht. Deze legt onder meer de klemtoon op de verantwoordelijkheid van de producenten. Tevens wordt de medewerking van het publiek in de hand gewerkt door online platformen.

Informele recyclage


UNO-cijfers wijzen uit dat de wereld in 2014 41 miljoen ton e-afval voort bracht. Daarvan werd 6 miljoen ton in China gegenereerd of 14,3%. Neem bijvoorbeeld de sector van de mobiele telefoons. China verscheepte vorig jaar 560 miljoen mobieltjes. Insiders ramen dat in het land jaarlijks 450 miljoen toestellen van de hand worden gedaan en niet meer gebruikt worden. Die worden gedumpt bij de al miljard gedumpte gsm’s.
In 2008 vaardigde de wetgever de Circular Economy Promotion Law uit om het verbruik van hulpbronnen te verminderen en afval in de productie te verminderen. Merkwaardig genoeg kreeg de wet geen praktische uitvoeringsbesluiten. In 2009 volgde wel een regelgeving voor het recycleren van weggegooide elektrische en elektronische producten. Deze bevatte een lijst van betrokken toestellen, een ondersteuningsfonds en een lijst van vergunde recyclagefirma’s. Deze regelgeving geldt nog steeds, maar die zegt helemaal niets over het ontwerp en de vervaardiging.
Producent
In januari riep de regering op tot een Extended Producer Responsibility (EPR) systeem dat de gehele levenscyclus van het product wil omvatten: van het ontwerp tot het wegwerpen. Dit  systeem moedigt de meer formele methoden aan voor recyclage. Het biedt het publiek online recyclagekanalen aan die de toegang van de verbruiker tot de formele kanalen gemakkelijker maken. Het systeem combineert de markteconomie met recyclage en volgt de weg van al bestaande platformen als Xiangjiaopi, Alahb, Huishouge en Aihuishou.
Het definitief voorstel van ministerie en regering wordt tegen het jaareinde verwacht. Dit wordt echter slechts als een start beschouwd. Tegen 2025 wil de regering over een EPR systeem beschikken voor minstens van de helft van de producten die weggegooid worden en gerecycleerd. In het begin zal het EPR na de elektrische en elektronische producten focussen op loodzuur batterijen en drankverpakking.
Het voorgesteld systeem voor elektrische- en elektronische producten duidt vier domeinen aan waar verantwoordelijkheid bij de producent wordt gelegd. Het vervaardigen van milieuvriendelijke ontwerpen, het gebruik van gerecycleerde materialen, de standaardisering van afvalbeheer en recyclage processen en het vrijgeven van data over recyclage. De eerste twee domeinen proberen de ecologische voetafdruk bij de bron te verminderen terwijl de twee andere de producenten aansporen hun verantwoordelijkheid te nemen bij het traceren en hergebruik van de producten tijdens de gehele levenscyclus.
Praktijk

Weggegooide toestellen in China


De regering wil dus dat de formele sector een grotere rol speelt want de informele recyclage speelt alsnog de hoofdrol. Volgens een onderzoek door CHEARI behandelde de informele sector in 2015 86% van het elektronisch afval. De werkers zijn er bijzonder kwetsbaar want ze hebben er geen arbeids-, gezondheids- of veiligheidsbescherming. Dit maakt hen zo competitief tegenover de formele sector. De regering heeft maar vergunningen verstrekt aan 109 recyclagebedrijven. Veel hiervan hebben praktisch geen werk omdat de meerderheid van de weggegooide producten opgepikt worden door ambulante opkopers, vaak migranten uit de stadsrand. De formele sector doet alles volgens het boekje en de werkers genieten van de nodige bescherming. Een groot kostenverschil. Bovendien worden de subsidies per kwartaal toegekend en soms eenmaal per jaar.
Li Boyang die vicedirecteur is bij Energy Saving and Environmental Protection Research Centre van het Ministerie van Industrie en ICT vindt het moeilijk om greep te krijgen op de informele sector. In een zekere zin houden de individuele vuilophalers de stad schoon. Anderen beweren dat indien de regering de informele sector niet onder controle kan krijgen, de formele sector geen te recycleren toestellen zal ontvangen. Het is dus wachten hoe de directe platformen van de verbruiker naar de formele recyclage sector zullen werken.
Bron: Chinadialogue

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *