Op een groen blaadje 46

-Kort milieunieuws-

Zeebestuur klaagt Conoco aan over olielek
–China’s Bestuur voor de Zeeën wil ConocoPhillips voor de rechter slepen voor de olievervuiling in de Bohaizee. Niet minder dan 49 wetsfirma’s werden gepolst i.v.m. de rechtszaak en 8 zullen worden weerhouden. De olielekken hebben het milieu aangetast, het toerisme en de viskwekerijen. De firma heeft wel geholpen bij het opruimen van de gelekte olie, maar 870 km2 van de baai blijven ernstig verontreinigd. ConocoPhillips  heeft beloofd alles tegen eind augustus op te ruimen, maar toch blijven almaar meer lekken te worden ontdekt.
Hu wil beter grondgebruik
President Hu Jintao wil dat China zuiniger omspringt met zijn schaarse gronden en dat ook aan de noden van de toekomstige generaties inzake voeding moet gedacht. China heeft een rode grens van 120 miljoen ha bepaald als absoluut minimum om aan de eigen noden voor voeding te voldoen, maar zit nauwelijks iets boven die grens. Omdat vaak de lokale overheden onder een hoedje spelen met promotoren besliste de regering voorheen al dat 84 steden voor bestemmingsverandering van hun gronden het nationale fiat moeten vragen. Recentelijk werden aan deze 84 nog 22 andere steden toegevoegd. Nog andere zullen volgen om onwettelijk maar winstgevend misbruik tegen te gaan. Het Volkscongres heeft van zijn kant 6 inspectieploegen naar diverse provincies gestuurd om te zien hoe de wetgeving er wordt nageleefd.
Minder landelijk waterverbruik
Door nieuwe technologieën kon China het watergebruik in de landelijke gebieden verminderen met 15 % aldus een expert Mei Xurong naar aanleiding van de Waterweek in Stockholm. Daartoe behoort het sproeien en het gebruik van plastiek overdekking. In de provincie Gansu kunnen boeren daardoor 1000 kg koren voortbrengen met 250 m3 water in plaats van met 1000 m3 in andere gebieden. Ook wordt geëxperimenteerd met gerecycleerd water uit de steden. China is ook terug begonnen met het gebruik van de traditionele organische afval in plaats van de kunstmest die het water vervuilt.
Meer controle van grondwater
De regering heeft een plan aangenomen die het grondwater wil beschermen. 18 % van China’s water komt uit ondergrondse bronnen en 400 steden zijn hoofdzakelijk van dit water afhankelijk voor hun waterbevoorrading. Dit wateraanbod wordt echter bedreigd door falende septische putten, industrieel afval en kunstmest en pesticiden. De regering heeft bijgevolg de lagere besturen opgedragen om de preventief te gaan werken en het aanbod van het grondwater op de kwaliteit te controleren en daartoe moet een controlesysteem tegen 2015 op poten staan. Dat moet uitmonden in een natiewijd preventie- en controlesysteem. Steden en gemeenten worden gevraagd om de supervisie op dumpplaatsen te verscherpen.
Grootste baggeraar in Lianyungang
’s Werelds grootste baggerschip “De Koningin van Nederland” is te Lianyungang aangekomen. Het is 230 m lang, 32 m breed en kan 60.000 ton vervoeren. De kost voor een dag bedraagt 1 miljoen yuan en het werd ingehuurd door het Nanjing Yangtse River Waterway Engineering Bureau om de uitbreidingswerken van Lianyungangs haven te versnellen. Doordat de baggeraar 100.000 m3 kan baggeren per dag is dit vijf maal meer dan een vorige baggeraar.
China heeft eigen online-atlas
Map World is de naam van China’s atlas die opgemaakt werd door State Bureau of Surveying and Mapping (SBSM) en gratis kan geraadpleegd worden op www.tianditu.cn. Je kunt er geheel China vinden tot op het huizenblokniveau en dit op schaal 1 op 50.000. 75.000 cartografen hebben er aan meegewerkt. 10 satellieten en meer dan honderd vliegtuigen leverden de digitale informatie.  De atlas bevat 11 miljoen namen en 120.000 interessepunten als hotels, restaurants, kleinhandelszaken, openbare besturen banken en wegen. Meer dan 5000 kaarten van de westerse regio zijn helemaal nieuw.  De Chinese wetenschappers gebruikten daarbij de “Globe”- technologie waarvan zij de intellectuele rechten hebben. Hetzelfde bestuur is nog de 100 aanvragen aan het onderzoeken van andere diensten die een vergunning aanvroegen voor het online aanbieden van online kaarten.
Veel geld noor Tibets water
China zal gedurende het twaalfde vijfjarenplan 11 miljard uitgeven voor Tibets irrigatie- en drinkwaterprojecten. Het geld gaat naat 16 soorten projecten van irrigatie, drinkwater, preventie-en controle van overstromingen tot en met waterkracht. Eenmaal voleindigd zullen alle Tibetaanse boeren en herders toegang hebben tot drinkwater en 90 % tot elektriciteit.  Gedurende het eerste semester werd reeds 3 miljard vrijgemaakt voor 129 programma’s. Gedurende het elfde vijfjarenplan werd 7 miljard yuan gespendeerd wat 1,62 miljoen personen zuiver drinkwater verschafte.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *