Op het gebied van innovatie haalt China de Verenigde Staten in. Wat nu?

Op het gebied van innovatie haalt China de Verenigde Staten in. Het beleid van de Chinese regering heeft ervoor gezorgd dat China niet langer kopieert, maar meer en meer innoveert. Dat zijn conclusies van een rapport waarmee een prestigieuze Amerikaanse denktank de regering in Washington waarschuwt.

innovatie
foto VCG

Rapport

De Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) is een zeer gezaghebbend studiecentrum over wetenschap en technologie. Het is ook een non-profit instelling die het beleid van de Verenigde Staten probeert te beïnvloeden. In een rapport dat op 8 april uitkwam stelt ITIF vast dat China wel degelijk de middelen en het talent heeft om zelf te innoveren. Het land mag dan in het verleden veel gekopieerd hebben, nu volgt het dezelfde weg die Zuid-Korea en Japan gegaan zijn. Ook die Aziatische landen hebben de overstap gemaakt van technologie-imitaties naar eigen uitvindingen en wetenschappelijk ontwikkeling.

Inhaalslag

De Chinese regering heeft bedrijven gestimuleerd om te investeren in Onderzoek en Ontwikkeling (Research and Development, R&D). Beijing heeft daartoe ook middelen ter beschikking gesteld en plannen opgesteld. Enkele voorbeelden uit een artikel van de China Daily over het rapport van de ITIF. Tegenwoordig haalt China bij alle investeringen in R&D 76% van het niveau van de VS. Daarmee heeft het de EU ingehaald. Ook wat alleen Chinese overheidsinstellingen aan R&D besteden, als aandeel van het Bruto Binnenlands Product (bbp), is fors gestegen. Het bedroeg in 2007 nog 84 % van het niveau dat de Amerikaanse collega’s ambtenaren en politici haalden. In 2017 was dat al 119%. Chinese universiteiten doen het steeds beter in de mondiale rangschikking. Uit Chinese wetenschappelijke artikelen wordt tegenwoordig gemiddeld praktisch evenveel geciteerd als uit artikelen van universiteiten in andere landen. Van de patenten die het US Patent and Trademark Office jaarlijks verleent ging in 2016 al 8% naar Chinese personen of instellingen (in 2006 was dat 1,2%).

‘Baas in eigen technologie’

innovatie
foto China Daily

Zo hebben de onderzoekers van de Information Technology and Innovation Foundation 36 indicatoren bekeken om de evolutie van China met die van de VS te vergelijken. Op alle punten is China vooruitgegaan en is het de VS aan het inhalen. Tien jaar geleden was het nog 80% achterop bij de VS, nu nog maar 50%. Het ITIF is eerlijk genoeg om Xi Jinping correct te citeren: China wil volgens de Chinese president ‘de baas zijn over zijn eigen technologie’. Dat is dus wel wat anders dan andere landen van de eerste plaats verdringen of verslaan. De gegevens van het Amerikaanse rapport bieden een antwoord op de verhalen over ‘Chinese diefstal van intellectueel eigendom’. China streeft er naar voor zijn eigen innovaties te zorgen. Bedrijven zoals Huawei laten overigens op schitterende wijze zien dat het land dat met succes doet.

Zero Sum

Typisch westers is echter de conclusie van de Information Technology and Innovation Foundation en haar advies aan de Amerikaanse regering. De ITIF ziet de technologische en wetenschappelijke vooruitgang van China als een bedreiging. Die vooruitgang wordt door het regeringsbeleid gesteund en daarom zou China aan oneerlijke concurrentie doen. ‘Laten de westerse staten dan de uitdaging aannemen en ook meer uitgeven aan onderwijs, wetenschap, onderzoek en ontwikkeling’ zou de reactie kunnen zijn. In plaats daarvan raadt de ITIF de ‘geavanceerde economieën’ aan zich te verweren en ‘maatregelen te nemen om het Chinese innovatie-mercantilisme’ (de export van innoverende producten) terug te dringen’.  

Win Win

Dit staat in sterk contrast met de boodschap waarmee premier Li Keqiang naar Europa komt: ‘de mondiale ontwikkelingen vragen om tijdige en gezamenlijke inspanningen, meer openheid en wederzijds gunstige samenwerking’. En Li geeft een voorbeeld van een actie die tot al dat moois kan leiden: de vierde China-EU Innovation Cooperation Dialogue.

Bronnen: itif.org (website van de Information Technology and Innovation Foundation), Wikipedia, China Daily, Handelsblatt

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar