Paleis Yuan dynastie opgegraven onder de Verboden Stad?

Bij ondergrondse werken in de Verboden Stad hebben archeologen een fundering ontdekt die vermoedelijk dateert uit de Yuan dynastie en deel uitmaakte van het grote paleis toen. Tot nu toe was het een mysterie waar dit paleis zich bevond, maar nu zou blijken dat de Verboden Stad van de Ming en Qing dynastie werd vooraf gegaan door het paleis van de Yuan dynastie die het maar honderd jaar uithield.

yuanpaleisGedurende eeuwen heerste er geheimzinnigheid rond het keizerlijk paleis van Kublai Khan’s Yuan dynastie. Nadat deze Mongoolse dynastie ten onder ging, was niet duidelijk waar het gevestigd was.  Marco Polo schreef dat dit het grootste paleis was dat ooit bestond en dat de muren bedekt waren met goud en zilver en de grote hall 6000 personen kon bevatten om te eten. De Yuan dynastie duurde nauwelijks een eeuw, namelijk van 1279 tot 1368. Algemeen wordt aangenomen dat de hoofdstad Beijing was, maar historici en archeologen waren gekweld door de vraag “Waar bevond zich het paleis?”.
Experts van de Verboden Stad geloven aanwijzingen hiervan te bezitten nadat ze ondergrondse werken uitvoerden. Volgens de geschiedenis werd het paleis in de steek gelaten door de laatste Mongoolse keizer Toghon Temür wiens bewind omvergeworpen werd door rebellerende troepen die de Ming dynastie vestigden in de 14-de eeuw. De grondvesten van de Verboden Stad werden gelegd in 1406 en de werken duurden nog 14 jaar. Dit paleis was het keizerlijk paleis zowel van de Ming- als van de Qing dynastie die duurde tot 1912. Archeologen menen nu een bewijs te hebben gevonden dat minstens een deel het paleis voordien zich onder de site bevond.
De onderzoekers van het museums Institute of Archaeology vinden een bewijs hiervan in een drie meter yuanpals2dikke funderingsmuur die zich onder de lagen van de Ming en Qing dynastie bevindt. Onderdirecteur Wang Guangyao van het instituut stelt dat deze fundering in het centraal westelijk gedeelte van het paleis van dezelfde stijl is als te Zhangjiakou in de ruïnes van Zhongdu, een van de vier hoofdsteden van de Yuan dynastie. Volgens Wang is een fundering van een dergelijke dikte zeldzaam in de Yuan dynastie. De vondst bewijst minstens dat het Yuan paleis zich op dezelfde site bevond als het Ming paleis.
Vanuit historisch perspectief is nu duidelijk dat er een continuïteit bestaat die gaat van de Yuan- over de Ming tot de Qingdynastie. De vondst doet ook het debat heropleven over de centrale as die door Beijing loopt van de Yongding poort tot de Drum en Beltoren. Toch is het nog te vroeg om te besluiten dat deze as ook tijdens de Yuan-dynastie de ‘ruggengraat’ was. Wang vindt het wel een denkpiste om verder op te zoeken en hij benadrukt dat het moeilijk graven was in een van ’s lands meest belangrijke erfgoed sites. Hij beloofde dat de nieuwe ontdekking binnenkort voor het publiek zou open gaan.
Andere archeologen zijn echter van mening dat de recente ontdekking een overblijfsel is van een Mingpaleis uit de 15de eeuw dat was verloren gegaan. Voer voor archeologen dus.
Bron: SCMP

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *