Palliatieve zorg verbeterd en uitgebreid over heel China

De Nationale Commissie voor Gezondheidszorg van China wil zo snel mogelijk een programma voor palliatieve zorg veralgemenen voor het hele land. Dit zal voortbouwen op een geslaagd proefproject, dat plaatsvond in vijf grote steden en stadsdistricten.

Foto Han Meng (sixthtone)

Zorg voor terminale en hoogbejaarde patiënten is nog niet gangbaar in China. Het aantal mensen dat behoefte heeft aan fysieke, emotionele en soms geestelijke begeleiding naar een waardig levenseinde, de palliatieve zorg, is echter sterk gegroeid.

Levensverwachting toegenomen

In 1960 werden mensen in China gemiddeld 43,4 jaar. Tegen 2015 was de levensverwachting gestegen tot 76 jaar. Onder andere de welvaart in China en de vooruitgang op het gebied van geneeskunde en openbare gezondheidszorg hebben tot resultaat gehad dat de Chinezen steeds langer en gezonder leven. Op het eind van 2018 waren 249 miljoen Chinese burgers, of 17,9 % van de bevolking, ouder dan 60. De verbeterde levensverwachting en volksgezondheid belet natuurlijk niet dat een groot deel van de groeiende groep zestigplussers ook lijdt aan typische ouderdomskwalen.

Zorgbehoeften toegenomen

Zo’n 75 % van de bejaarden heeft een of andere chronische ziekte. Er zijn 40 miljoen invalide ouderen die dringen zorg op lange termijn nodig hebben. Dan is er nog een specifiek probleem waarmee oudere mensen overal ter wereld worden geconfronteerd. Allerlei vormen van verlies vormen een grote uitdaging voor hen. Bij het ouder worden gaan lichamelijke en geestelijke krachten achteruit, de mobiliteit vermindert, vrienden en verwanten overlijden, mensen moeten verhuizen of hun woonomgeving verandert. Als met dat alles niet behoorlijk wordt omgegaan kan het gevolg ook geestelijk lijden zijn.

Bijstelling nodig

Voor de maatschappelijke transformatie ten gevolge van de vergrijzing wilde en moest de overheid institutionele aanpassingen zoeken. Bejaardenzorg en daarin de zorg voor terminale patiënten moest beter. In een Quality of Death Index, die de kwaliteit naging van de palliatieve zorg in 80 landen stond China in 2015 nog bij de laatste tien. Verpleeghuizen voor de laatste levensfase bevonden zich vooral in stedelijke gebieden. Om die achterstand en de ongelijkheid tegen te gaan heeft de staat ingegrepen.

Extra aandacht

Begin 2017 werden er nationale regels opgesteld voor de begeleiding naar een waardig levenseinde. In september 2018 een afdeling Vergrijzing en Gezondheid in het leven geroepen bij de Nationale Commissie voor Gezondheidszorg. Verder was een jaar eerder al een proefproject gelanceerd in de stadsdistricten Haidian (Beijing), Putuo (Shanghai), de stad Changchun en op nog twee plaatsen. Daardoor kon het aantal patiënten dat palliatieve zorg krijgt in 2018 vermeerderd worden tot 283.000. Het besef moet nog meer groeien dat palliatieve zorg langer kan duren en meer inhoudt dan directe stervensbegeleiding.

Follow-up

Er volgen nu verdere onderzoeken, aanwervingen van personeel. Ook richtlijnen voor de verstrekking van medicijnen en ander vormen van expertise worden uitgewerkt. In 1600 stadswijken en 320 dorpen gaat een project van start voor psychologische zorgverlening aan ouderen. Dat zal bestaan uit opleidingen om ziektebeelden te leren beoordelen, patiënten te leren helpen en doorverwijzen. Zorgverleners verwerven ook de expertise om veelvoorkomende psychologische problemen bij de doelgroep te onderkennen. Groepen senioren krijgen technieken en kennis aangereikt om hun geestelijke gezondheid te verhogen.

Met dat alles hoopt China, gegidst door de overheid, de huidige ontoereikendheid van de zorg voor bejaarden en zeker de palliatieve zorg te kunnen opheffen.

Bronnen: china.org.cn, The Lancet, sixhttone.com

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.