Plannen van de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie

Op 6 april publiceerde de Nationale Commissie voor de Ontwikkeling en Hervormingen (NDRC), een soort superministerie van economie, op de website van de regering een artikel met haar visie voor de structuur van de Chinese economie op korte en halflange termijn.

Kernpunt blijft de verhoging van de binnenlandse consumptie: daarvoor zullen meer jobs gecreëerd worden, zal een groter deel van het national inkomen naar consumptie gaan, en komt er een betere inkomensherverdeling in sommige monopoliesectoren. Voor de boeren zijn er hogere subsidies in het vooruitzicht, een hogere minimumprijs voor granen en een betere tewerkstelling voor interne migranten.

Speciaal op gebied van woningen roept de NDRC op om op grote schaal goedkope woningen te bouwen, om de immobiliënmarkt strenger te controleren, en om meer huizen op de huurmarkt aan te bieden.

De politiek om de verkoop van huishoudelijke toestellen, auto’s en woningen te bevorderen, wordt voortgezet, maar de NDRC stelt voor om ook het verbruik van diensten te ondersteunen, inclusief cultuur, toerisme en zorgverlening voor ouderen.

Er zijn verdere hervormingen nodig van de belastingen, de overheidsfinanciën en -investeringen. Zo moet de werking van sociale inkomenstransfers verbeteren, moeten budgetten beter in evenwicht zijn, dient het belastingssysteem aangepast worden en moeten de aandelen van de staat in de bedrijven beter beheerd worden.

De financiële sector zal verder ontwikkelen, met meer kleine en middelgrote instellingen. Er moeten betere regels komen op financiële instellingen , op privékapitaal en op risicodragend kapitaal.

De prijszetting voor elektriciteit, water en aardgas zal aangepast worden aan de doelstellingen van milieubehoud, er komen richtlijnen om te beginnen experimenteren met uitstootrechten, en mechanismen om de totale kost van grondstoffen door te rekenen.

De NDRC zal verder de uitvoer ondersteunen van arbeidsintensieve producten, maar ook van producten waarvoor China eigen technologieën ontwikkeld heeft. Om de handelsbalans meer in evenwicht te brengen, moet er meer ingevoerd worden, vooral gevorderde technologie, machines en onderdelen, en onmisbare grondstoffen en energiedragers.

De Chinese munt moet een stabiele wisselkoers aanhouden op een correct niveau. Er komt een betere opvolging van de economische risicofactoren, om die koers beter te kunnen bepalen en vooral om het risico voor de uitvoersectoren te beperken.

De nadruk zal liggen op het ontwikkelen van de dienstensector. Meer staatsgelden, fondsen van financiële instellingen en van private investeerders zullen naar deze sector geleid worden.

Er komt meer ondersteuning van Chinese bedrijven die in het buitenland investeren. Meer algemene coördinatie, belastingsvoordeleen, gemakkelijker leningen en betere verzekeringen. De NDCR zal zich toeleggen op specifieke landen of regio’s en op multilaterale of bilaterale samenwerkingsakkoorden.

Buitenlandse investeringen in China worden gestuurd naar de fabricatie van hoogwaardige producten, moderne dienstverlening, nieuwe energie en milieubescherming. Centraal- en West-China krijgen extra steun, evenals arbeidsintensieve industrieën voor zover ze het milieu niet aantasten, en rationalisering van bestaande bedrijven. De regels op overnamen door buitenlandse bedrijven zullen zo snel mogelijk beter gepreciseerd worden.

Vanaf 2010 start de NDRC met sleutelprogramma’s voor de ontwikkeling van nieuwe sectoren zoals alternatieve energie, milieubescherming, nieuwe materialen, biofarmacie, bioveeteelt, elektrische voertuigen, luchtvaart en zeevaart.

Binnenkort komen de plannen uit voor de ontwikkeling van Westelijk China van nu tot 2020. Er wordt speciaal aandacht besteed aan het uitvoeren van de plannen voor de ontwikkeling van streken met etnische minderheden en andere economische sleutelregio’s. In Noordoost-China worden globale plannen gelanceerd voor een moderne landbouwregio met ook toerisme, logistiek en multimodaal vervoer. In Centraal-China ligt de nadruk op de ontwikkeling van grote steden en het overbrengen van industrieën.

Bron: Volksdagblad

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *