Recyclage boekt vooruitgang, maar is van laag niveau

Jaarlijks recycleert China 160 miljoen ton ter waarde van 481 miljard yuan en 100.000 recyclagebedrijven stellen meer dan 18 miljoen personeelsleden te werk. Dit staat in het jaarrapport van de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie over het “Geïntegreerd gebruik van grondstoffen in China” dat ruimer is dan recyclage. Hoewel recyclage veld wint, blijft het technologisch niveau echter nog ten achter.

recyclingEigenlijk bedraagt het ruimer geïntegreerd gebruik van grondstoffen qua waarde 1300 miljard yuan en dit verminderde de benodigde opslagruimte met bijna 10.000 ha. De recuperatiegraad van non-ferro metaalafval in mijnen bedraagt 80%; het volume van geïntegreerd gebruik van industrieel vast afval is 2059 miljard ton en de totale productie van de voornaamste gerecycleerde metalen loopt bij de 10 belangrijkste non-ferro metalen tot 80 %. Ook het bewustzijn van het publiek groeit met de verhoogde kwantiteit.
Volgens analist Cheng Yutao bij het Strategic Emerging Industries Research Center van CCID Consulting heeft de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie en het ministerie van Financiën 5 groepen van demonstratie bases voor “stedelijke grondstoffen” opgericht en dit heeft een aantal uitmuntende zones en ondernemingen voortgebracht die de gezonde en snelle ontwikkeling van de recyclage in de hand werken zodat de verspilde grondstoffen opnieuw aantrekkelijk worden.
Zo heeft Yuguang Gold and Lead –een van de eerste firma’s die metaal recycleerde- nu twee regionale opslagplaatsen voor batterijen op looizuur: jaarlijks komen 540.000 ton batterijen binnen en dit leidt tot de recyclage van 300.000 ton lood, 2,4 ton polypropyleen en 48.000 ton zwavelzuur. Volgens onderdirecteur Li Xinzhan wordt uit 1,8 ton batterijafval 1 ton lood gewonnen met een energieverbruik dat ongeveer een derde bedraagt dan bij het smelten van lood en zink.

 Problemen

recyclGMP

GMP recycleert plastiek


Het recycleren is wel de sleutel bij het geïntegreerd gebruik van de grondstoffen in de afval. Vorig jaar werden voor 160 miljoen ton staal, non-ferro en plastiek gerecycleerd en dit met een waarde van 481 miljard yuan. 18 miljoen personen werken bij 100.000 bedrijven uit de sector. Toch doen er zich nog grote problemen voor, ook bij de recyclage van loodbatterijen: gebrek aan regelgeving, te veel kleine bedrijfjes, belastingontduiking en schade voor het milieu. Een firma uit Shandong die biodiesel haalt uit afvalolie beklaagt er zich over te weinig aanvoer te krijgen voor de installatie voor 100.000 ton. Longben Retread Technology kan jaarlijks 100.000 stuks autobanden recycleren maar de in China gebruikte banden beantwoorden niet aan het vereiste technologisch niveau voor de behandeling, dus voert Longben buitenlandse afgedankte banden in.
Volgens de officiële strategie zou de waarde van de recyclage op het einde van het twaalfde vijfjarenplan 1,8 miljard yuan moeten bedragen. Naar verluidt is de gebruikte technologie eerder van een laag niveau, wat lagere winst oplevert, minder geld voor onderzoek en ontwikkeling en zo een dreigende vicieuze cirkel. Bovendien zijn de grote producenten van industrieel afval niet echt geïnteresseerd in het geïntegreerd gebruik. Experts vinden dat zowel de overheid als de markt hun rol te vervullen hebben. De regering zou haar politiek die moet leiden tot een kringloopeconomie dienen te verfijnen: dit houdt in het kapitaal te stimuleren in die richting, een belastingpolitiek die het geïntegreerd gebruik aanmoedigt, stimuli en ook bij het opstellen van regeringsaankopen deze goederen een kans geven.
Jingji Ribao/en.ce.cn
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *