Strengere milieubescherming voor schoon leefmilieu in 2035.

In Beijing ging op 18 en 19 mei een nationale beleidsconferentie over milieubescherming door. Zes van de zeven topleiders van de CPC waren aanwezig. Tegen 2035 moet China een schoon leefmilieu hebben.

milieubeschermingIn de belangrijkste toespraak van de conferentie zei President Xi dat China meer energie zal stoppen in het coördineren van economische en sociale ontwikkeling met ‘ecologische beschaving’.
Sinds het partijcongres van 2012 is volgens hem al veel gedaan om milieubescherming fundamenteel anders aan te pakken. Er is begonnen met gecentraliseerde milieu-inspecties. Richtlijnen voor het bestrijden van vervuiling worden effectief uitgevoerd. Er is een plan voor de Agenda voor Duurzame ontwikkeling in 2030 van de VN en een nationaal plan voor strijd tegen klimaatsverandering.
Toch is de vooruitgang volgens Xi niet definitief verworven. China gaat door een kritieke periode, waarin de bevolking steeds meer duurzame producten van hoge kwaliteit én een schoon leefmilieu verlangt. China kan die uitdaging aan. Maar de transitie van kwantitatieve naar kwalitatieve groei zal verwachte en ook onverwachte moeilijkheden meebrengen.Daarom schuift hij een aantal principes naar voor.

Principes en een deadline.

— Harmonie tussen mens en natuur verwezenlijken. De nadruk zal daarbij liggen op bescherming. Natuurherstel zal vooral spontaan gebeuren.
— Ruimtelijke patronen, industriële structuren, productie- en leefwijze moeten gericht zijn op het sparen van natuurlijke hulpbronnen en van het milieu. Beschadigde natuur moet kans op herstellen krijgen.
— Voorrang geven aan milieuaspecten die invloed hebben op de gezondheid van de bevolking
— Gecoördineerde plannen opstellen en maatregelen nemen voor bergen, rivieren, bossen, landbouwgrond, meren en grasland.
— Vernieuwende en sterkere organen voor milieubescherming uitbouwen en regels strenger afdwingen.
— Meer intensieve wereldwijde milieusamenwerking nastreven, in het algemeen en voor de klimaatproblematiek in het bijzonder.
Volgens Xi zal China de uitbouw van een ecologische beschaving versnellen en meer milieubewustzijn aanmoedigen. Tegen 2035 moet het leefmilieu grondig verbeterd zijn en moet China in het algemeen schoon zijn.

Aandachtspunten

De belangrijkste aandachtspunten voor een groene ontwikkeling zijn de economische structuren, energie, ruimtebeheer, industrie in bepaalde regio’s en riviervalleien, de milieu-industrie en het aanmoedigen van een groene manier van leven.
Topprioriteit vandaag is de luchtvervuiling. De blauwe lucht in de steden moet terugkomen.
Er komt ook meer aandacht voor watervervuiling, zodat iedereen veilig drinkwater heeft en het oppervlaktewater geen geurhinder meer geeft in de steden.
Het actieplan voor preventie en controle van bodemvervuiling wordt uitgevoerd. Er wordt gefocust op de meest vervuilde regio’s en sectoren. Er komen meer middelen om vervuilde grond te saneren, om voedselveiligheid en een veilige leefomgeving te kunnen garanderen.
Op het platteland zal de verbetering van de leefomstandigheden samen gaan met het behoud van waardevolle landschappen.
Xi pleitte nog voor meer preventie van milieurisico’s. Er zal een globaal preventiesysteem op verschillende niveaus opgezet worden.

Rol voor de markt en voor de partij

Om dit alles te verwezenlijken is beter beheer van het leefmilieu nodig. Xi ziet een rol weggelegd voor marktmechanismen die rekening houden met een correcte prijs voor de natuurlijke rijkdommen, en voor publiek-private samenwerking. Research krijgt meer middelen evenals studies over manieren om de ecologische vragen aan te pakken.
China wil een actieve rol spelen bij het opzetten van een wereldwijd fair en redelijk klimaatsysteem waar iedereen baat bij heeft.
Kaderleden van de partij en van de lokale besturen zullen beoordeeld worden op hun ecologische resultaten. Er komt daarvoor een wetenschappelijk beoordelingssysteem. Een kader die het milieu schade toebrengt zal verantwoordelijk gehouden worden.
Naast Xi waren ook vijf andere leden van het zevenkoppige Vast Comité van het Politiek Bureau aanwezig.
Bron: People’s Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *